Pensjonat Pieniny
ul. Zwirki i Wigury 19/4, 40-063 Katowice
NIP6342771962
TEL+48785585921
Oceń firmę:
Pensjonat Pieniny
NIP6342771962
KRS0000373225
Kapitał zakładowy500 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

ul. Zwirki i Wigury 19/4, 40-063 Katowice

Numer telefonu

+48785585921

Strona internetowa

http://podmajerzem.pl

Oddziały

Gościniec pod Majerzem sp. z o.o.

3-go Maja 12, 34-441 Niedzica
+48785585921

O Firmie

Gościniec pod Majerzem to wyjątkowe miejsce, które zostało stworzone z myslą o zapewnieniu swoim klientom przyjemnej atmosfery odprężenia i relaksu.

Naszym celem jest stworzenie miejsca wypoczynku dla osób indywidualnych, rodzin z dziećmi oraz grup zorganizowanych, które o0feruje przyjemną atmosferę, sporo atrakcji dodatkowych a także wysoki standard usług noclegowych oraz gastronomicznych.

Z przujemnością zorganizujemy dla Państwa wszelkiego rodzaju:

*uroczystości rodzinne tj. wesela, komunie, chrzcin, * konferencje, szkolenia, *bankiety oraz imprezy integracyjne, *wycieczki szkolne, kolonie dla dzieci i młodzieży.

Kazda oferta dopasowana zostanie do Państwa wymagań i oczekiwań.

Serdeczenie zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową oferta na naszej stronie www.podmajerzem.pl

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

GOŚCINIEC POD MAJERZEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. 3 MAJA 12, 34-441 NIEDZICA

NIP

6342771962
Copy

REGON

241813535
Copy

KRS

0000373225
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-05-05

Adres rejestrowy

UL. 3 MAJA 12, 34-441 NIEDZICA

Data rejestracji w KRS

2010-12-14

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2010-12-14

Sygnatura akt

RDF/446966/22/707

Strona WWW

http://podmajerzem.pl

Kody Pkd

10 - Produkcja artykułów spożywczych

01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

02.20.Z - Pozyskiwanie drewna

02.40.Z - Działalność usługowa związana z leśnictwem

08.11.Z - Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków

08.12.Z - Wydobywanie żwiru i piasku

08.92.Z - Wydobywanie torfu

08.99.Z - Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane

10.11.Z - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu

10.12.Z - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu

10.13.Z - Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego

10.51.Z - Przetwórstwo mleka i wyrób serów

10.52.Z - Produkcja lodów

10.85.Z - Wytwarzanie gotowych posiłków i dań

11 - Produkcja napojów

18.1 - Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią

38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

38.22.Z - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

38.31.Z - Demontaż wyrobów zużytych

38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych

39.00.Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

41.2 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

43 - Roboty budowlane specjalistyczne

43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę

43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

43.31.Z - Tynkowanie

43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej

43.34.Z - Malowanie i szklenie

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

46.34.A - Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

46.34.B - Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych

46.35.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych

46.39.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

46.41.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

46.71.Z - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

49.31.Z - Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

49.32.Z - Działalność taksówek osobowych

49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

49.41.Z - Transport drogowy towarów

52.10.A - Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych

52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

55 - Zakwaterowanie

55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

55.30.Z - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie

56 - Działalność usługowa związana z wyżywieniem

56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne

56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów

58 - Działalność wydawnicza

59 - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych

68 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

73 - Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

77 - Wynajem i dzierżawa

77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

77.29.Z - Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

77.34.Z - Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego

78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej

79 - Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

79.11.A - Działalność agentów turystycznych

79.11.B - Działalność pośredników turystycznych

79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki

79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej

79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

80.10.Z - Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

81 - Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

82 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.10.Z - Placówki wychowania przedszkolnego

85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna

87.20.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

87.30.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

87.90.Z - Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

88.91.Z - Opieka dzienna nad dziećmi

90 - Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

93 - Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna

93.11.Z - Działalność obiektów sportowych

93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem

93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

96 - Pozostała indywidualna działalność usługowa

96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ZARZĄD
Piotr Zalitacz
Prezes Zarządu, 46 lat
UDZIAŁOWCY
Piotr Zalitacz

100% 1000 udziałów o łącznej wartości 500000,00 zł

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
0,2
0,1
0,2
89,8
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
3,5
3,6
3,8
5
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
-0,9
-1,1
-1,2
-13,8
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
2,6
2,6
2,6
1,4
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0
0
0
-6,4
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,1
0,1
0,1
2,8
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-0,1
-0,2
-0,1
13,8
EBITDA Opis wskaźnika
-0
-0,1
-0,1
15,5
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-0,1
-0,2
-0,1
13,8
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,1
0,1
0,1
4,2
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-0,1
-0,2
-0,1
6,2
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
14,6
16
12,1
-3,9
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-84,3
-178,5
-81
97,5
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
-34,5
-41,3
-46,4
-5,1
Marża EBITDA Opis wskaźnika
-18,7
-78,7
-35
43,7
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-84,3
-178,5
-81
97,5
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
190
1539
1492
-47
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,1
0,2
0,1
-0,1
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-117,5
-44,2
-49,9
-5,7
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży