ALEO.com Firmy Usługi dla firm Badania i analizy techniczne Profil firmy PCC - Cert sp. z o.o. sp.k.
PCC - Cert sp. z o.o. sp.k.
NIP8961539543
KRS0000524001
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul. Sportowa 29, 55-040 Kobierzyce

Numer telefonu

+48570725561

Strona internetowa

http://www.pcc-cert.pl

Kategorie Działalności

Kategoria główna
Usługi dla firm Badania i analizy techniczne

O Firmie

Naszą misją jest wspieranie klientów w zarządzaniu, w budowaniu coraz doskonalszych organizacji w oparciu o międzynarodowe standardy ISO, sprawne prowadzenie działalności certyfikacyjnej poprzez dostarczanie profesjonalnych usług o wysokiej jakości, odpowiadających wymaganiom współczesnego rynku. Nasze usługi na rzecz klientów z różnych branż świadczymy nieprzerwanie i z sukcesem już od 2001 r. Poza działalności na terenie naszego kraju posiadamy przedstawicielstwa na terenie całej Europy.

Możemy poszczycić się długą listą usatysfakcjonowanych posiadaczy certyfikatów ISO. Przeszli oni pozytywnie, niekiedy żmudny, proces wdrożenia ISO. To zarówno małe, rodzinne firmy, jak i korporacje światowego formatu.

Obok głównej aktywności, jaką jest certyfikacja systemów zarządzania, angażuje się w działania na rzecz szeroko rozumianej jakości i doskonalenia. Wspieramy naukę, sponsorujemy konferencje i publikacje studentów i pracowników wyższych uczelni. Sami również zajmujemy się działalnością badawczą tak, by wspomagać naszych klientów w ich działalności.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

PCC - CERT SZWAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. SPORTOWA 29, 55-040 KOBIERZYCE

NIP

8961539543
Copy

REGON

022501239
Copy

KRS

0000524001
Copy

Forma prawna

spółka komandytowa

Data rejestracji na ALEO.com

2017-07-10

Adres rejestrowy

UL. SPORTOWA 29, 55-040 KOBIERZYCE

Data rejestracji w KRS

2014-09-19

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2014-09-19

Sygnatura akt

WR.VI NS-REJ.KRS/12574/22/513

Strona WWW

http://www.pcc-cert.pl

Kody Pkd

71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne

56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów

70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

71.20.A - Badania i analizy związane z jakością żywności

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
SPOSÓB REPREZENTACJI
KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Magdalena Katarzyna Szwak
35 lat
UDZIAŁOWCY

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
1,3
1,6
2,2
41,8
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,2
0,4
0,2
-44,6
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,3
0,3
1
186,1
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
0,5
0,8
1,2
62,5
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,3
0,5
0,5
-3,5
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
-1,7
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,3
0,3
1
188,8
EBITDA Opis wskaźnika
0,3
0,4
1
179,6
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,4
0,7
1,2
71,8
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,3
0,3
1
188,8
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,3
0,3
1
187,4
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
98,3
98,6
99,5
0,9
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
21,9
21,9
44,6
22,7
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
62,2
46,4
81,7
35,3
Marża EBITDA Opis wskaźnika
23
22,8
45
22,2
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
21,9
21,9
44,6
22,7
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
49
93
36
-57
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
2,4
1,7
5,2
3,5
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-1
-1,5
-0,5
1
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf
Pokaż więcej (5)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży