OXER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. GÓRNYCH WAŁÓW 16 / 5, 44-100 GLIWICE
NIP9542725218
Oceń firmę:
OXER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP9542725218
KRS0000374542
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. GÓRNYCH WAŁÓW 16 / 5, 44-100 GLIWICE

Strona internetowa

https://spolkowisko.pl

O Firmie

Obniżenie kosztów codziennej działalności operacyjnej jest dla wielu przedsiębiorstw wysokim priorytetem. Firmom, które decydują się na takie rozwiązanie, z pomocą przychodzą liczne firmy usługowe oraz agencje. Tego typu usługi to między innymi kredyty.

Do głównego obszaru działalności firm z tej kategorii zaliczamy takie usługi jak doradztwo ubezpieczeniowe

Potrzebujesz kredytu na rozpoczęcie działalności? Albo dodatkowe środki pieniężne pozwolą Ci rozszerzyć ofertę produktową lub zakres usług? Bazę firm świadczących doradztwo kredytowe znajdziesz na ALEO.com. Zapraszamy do sprawdzenia oferty firmy OXER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ i nawiązania z nią kontaktu. Być może będzie to początek owocnej współpracy?

Czy to Twoja firma? Zdobywaj nowych klientów i otrzymuj powiadomienai o nowych opiniach.
Zarejestruj się i bezpłatnie korzystaj z funkcji serwisu!
Dołącz do ALEO.com

Dane Rejestrowe

Firma została usunięta z KRS 11 lis 2023 r.

Nazwa pełna

OXER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. GÓRNYCH WAŁÓW 16 / 5, 44-100 GLIWICE

NIP

9542725218
Copy

REGON

241862551
Copy

KRS

0000374542
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy

UL. GÓRNYCH WAŁÓW 16 / 5, 44-100 GLIWICE

Data rejestracji w KRS

2011-02-08

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2011-02-08

Sygnatura akt

GL.X NS-REJ.KRS/6864/23/775

Strona WWW

HTTPS://SPOLKOWISKO.PL

Kody Pkd

43.31.Z - Tynkowanie

33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn

33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej

43.33.Z - Posadzkarstwo

43.34.Z - Malowanie i szklenie

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

46.47.Z - Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego

46.66.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych

47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.59.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne

66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

66.22.Z - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

66.29.Z - Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

71.11.Z - Działalność w zakresie architektury

73.11.Z - Działalność agencji reklamowych

74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania


Niezarejestrowany

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
0,2
0,4
0
-99,5
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,7
0,9
0,8
-9,2
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0
-0
-0,1
-1783,3
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
0,7
0,9
0,8
-15,2
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0
0
0
-98
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
-100
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0
0
0
0
EBITDA Opis wskaźnika
-0
-0
-0,1
-475,4
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,7
0,6
0,5
-21,8
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-0
-0
-0,1
-57,9
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0
0
0
0
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
0
0
0
0
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
0
0
0
0
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
4,6
-0,3
-7,4
-7,1
Marża EBITDA Opis wskaźnika
-1,3
-2,5
-2692,2
-2689,7
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
0
0
0
0
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
1034
886
149 930
149 044
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1
12,1
52,8
40,7
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-34,1
4,2
0
-4,2
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz doc
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży