OWOCE WARZYWA KLIMKIEWICZ
KOŚCIELNA 3, 86-011 WTELNO
NIP5542883665
TEL+48506501838
Oceń firmę:
OWOCE WARZYWA KLIMKIEWICZ
NIP5542883665
KRS0000363617
Kapitał zakładowy10 000,00 zł
5,0 na podstawie 1 opinii.

Adres

KOŚCIELNA 3, 86-011 WTELNO

Numer telefonu

+48506501838

Strona internetowa

http://www.klimkiewicz.com.pl

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

OWOCE WARZYWA KLIMKIEWICZ Sp. z o.o. To Grupa Producentów Owoców i Warzyw z województwa kujawsko-pomorskiego. Członkowie Grupy OWK Sp. z o.o. To doświadczeni sadownicy i warzywnicy. Ich gospodarstwa bez trudu przeszły audyt a ich właściciele otrzymali certyfikat GLOBAL.G.A.P. Certyfikat ten daje gwarancje konsumentom naszych owoców, że są one produkowane z zachowaniem zasad Dobrej Praktyki Rolniczej.

Dominującym towarem oferowanym przez spółkę jest gruszka i jabłko, których łączna roczna produkcja dochodzi do 10 000 ton. OWK Sp. z o.o.dysponuje własnym taborem samochodowym przeznaczonym do transportu owoców do odbiorców.

Oferujemy takie odmiany jabłek jak: Ligol, Szampion, Rubin, Jonagored, Jonagold, Gloster, Idared, Golden Delicious, Red Chief, Jonaprince, Gala i gruszek: Konferencja, Lukasówka, Komisówka, General Leclerc, Bonakreta Williamsa. Dzięki inwestycjom i dobrej praktyce rolnej stosowanej przez naszych dostawców, jakość naszych owoców nie buzi zastrzeżeń służb jakościowych ODBIORCÓW.

Rodzaj działalności

producent

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

OWOCE WARZYWA KLIMKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. KOŚCIELNA 3, 86-011 WTELNO

NIP

5542883665
Copy

REGON

340800830
Copy

KRS

0000363617
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2013-11-13

Adres rejestrowy

UL. KOŚCIELNA 3, 86-011 WTELNO

Data rejestracji w KRS

2010-08-31

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2010-08-31

Sygnatura akt

RDF/426168/22/42

Strona WWW

http://www.klimkiewicz.com.pl

Kody Pkd

46.31.Z - Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

01.11.Z - Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

01.13.Z - Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

01.24.Z - Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych

01.25.Z - Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów

47.21.Z - Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

49.41.Z - Transport drogowy towarów

52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

77.31.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych

82.92.Z - Działalność związana z pakowaniem


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DOKUMENTÓW UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ZARZĄD
Alina Elżbieta Klimkiewicz
Prezes Zarządu, 50 lat
UDZIAŁOWCY
Karolina Maria Klimkiewicz Wątorek

20% 40 udziałów o łącznej wartości 2.000,00 zł

Alina Elżbieta Klimkiewicz

3% 6 udziałów o łącznej wartości 300,00 zł

Aleksandra Wiktoria Kochańska

15% 30 udziałów o łącznej wartości 1.500 zł

Krzysztof Wojciech Klimkiewicz

12% 24 udziały o łącznej wartości 1200,00 zł

Wojciech Ludwik Klimkiewicz

20% 40 udziałów o łącznej wartości 2.000,00 zł

Marek Bukolt

15% 30 udziałów o łącznej wartości 1.500,00 zł

15% 30 udziałów o łącznej wartości 1.500,00 zł

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
5,9
10
9,2
-8
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
35,1
37,7
39,5
4,8
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
-8,4
-8,2
-12,5
-53,3
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
26,7
29,5
26,9
-8,7
Amortyzacja Opis wskaźnika
2
1,5
1,5
-4,7
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,2
0,1
0,1
-60,1
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-3,3
0,3
-4,4
-1728,4
EBITDA Opis wskaźnika
-1,3
1,8
241,9
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
4,7
8,9
7,5
-16,3
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-3,3
0,3
-4,4
-1728,4
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-3,2
0,3
108,5
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
38,7
-3,3
34,8
38,1
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-55,4
2,7
-47,3
-50
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
-31,5
-27,7
-46,6
-18,9
Marża EBITDA Opis wskaźnika
-21,7
18,1
39,8
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-55,4
2,7
-47,3
-50
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
1108
412
319
-93
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
0,3
0,8
0,9
0,1
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-10,9
5,6
16,5
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

5/ 5.0
Na podstawie 1 ocen
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży