O&S Computer-Soft sp. z o.o.
Żwirki i Wigury 8-12, 58-301 Wałbrzych
NIP8862785813
Oceń firmę:
O&S Computer-Soft sp. z o.o.
NIP8862785813
KRS0000222652
Kapitał zakładowy3 000 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Żwirki i Wigury 8-12, 58-301 Wałbrzych

Strona internetowa

http://oands.com.pl

O Firmie

O&S Computer – Soft Sp. z o.o. działa na rynku od ponad 25 lat ciesząc się dużym uznaniem w branży informatycznej, o czym świadczą projekty wykonywane zarówno dla sektora prywatnego, jak i instytucji publicznych takich jak Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Bank Gospodarstwa Krajowego, Urzędy Miast, Starostwa Powiatowe, Szkoły i Szpitale.

O&S Computer-Soft jest firmą funkcjonującą w oparciu o nieustanny rozwój organizacji i jej produktów, zapewniającą kontrahentom dostarczanie rozwiązań idealnie dostosowanych do ich potrzeb.

 

Posiadamy doświadczenie w zakresie realizacji projektów dla sektora usług finansowych oraz bankowych. W roku 1996 wdrożyliśmy w Funduszu Górnośląskim S.A. system Kasjopea wspomagający zarządzanie obszarem finansów i księgowości oraz procesami biznesowymi. Aktualnie aplikacja jest stale utrzymywana przez naszą Firmę oraz dostosowywana do wymagań rynku i oczekiwań klienta. Kasjopea dostarcza analizy niezbędne do podejmowania decyzji związanych z zarządzaniem finansami spółki oraz procesami biznesowymi, w szczególności procesem udzielania pożyczek oraz dofinansowań do projektów. Do tej pory z wykorzystaniem naszej aplikacji w latach 2004 do 2020 Fundusz Górnośląski udzielił 2 500 pożyczek dla 2088 przedsiębiorstw na kwotę ponad 554,7 mln złotych.

System wspomaga zarządzanie przedsiębiorstwem klasy ERP. Umożliwia zarządzanie finansami, księgowością, kadrami, płacami, sprzedażą i innymi obszarami działania przedsiębiorstwa.

 

W 2016 roku wdrożyliśmy również Lokalny System Informatyczny wraz z usługą utrzymania, zawierającego Generator Wniosków o Dofinansowanie, wspierającego procesy obsługi w Instytucji Wdrażającej Banku Gospodarstwa Krajowego. System wspomaga procesy zarządzania w zakresie procedur związanych pozyskiwaniem przez przedsiębiorców dofinansowania w ramach poddziałania nr 3.2.2 pn. Kredyt na innowacje technologiczne będącego elementem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

System w dalszym ciągu jest przez nas utrzymywany oraz na bieżąco dostosowywany do nowych wymagań prawnych.


Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

O&S COMPUTER-SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. ŻWIRKI I WIGURY 8-12, 58-301 WAŁBRZYCH

NIP

8862785813
Copy

REGON

891556010
Copy

KRS

0000222652
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2021-01-27

Adres rejestrowy

UL. ŻWIRKI I WIGURY 8-12, 58-301 WAŁBRZYCH

Data rejestracji w KRS

2004-11-26

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2004-11-26

Sygnatura akt

RDF/544855/23/903

Strona WWW

http://oands.com.pl

Kody Pkd

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

63.11.Z - Przetwarzanie danych

63.12.Z - Działalność portali internetowych

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DECYZJE W IMIENIU SPÓŁKI PODEJMUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
ZARZĄD
Eugeniusz Orłowski
Prezes Zarządu, 59 lat
UDZIAŁOWCY
Eugeniusz Orłowski

596 udziałów o łącznej wartości 2.980.000 zł (dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych)

Dotacje unijne

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021 2022
mln zł
mln zł
mln zł
%
Zysk (strata) ze sprzedaży Opis wskaźnika
0,6
-0,2
-0,4
-67,5
Zysk (strata) brutto Opis wskaźnika
0,8
-0,2
-0,5
-112,8
EBITDA Opis wskaźnika
-0,2
-0,4
-154,3
Zobowiązania krótkoterminowe Opis wskaźnika
0,7
0,4
0,3
-33,6
Pozostałe koszty operacyjne Opis wskaźnika
0
0,2
-∞
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
2,6
2,3
2,5
8,7
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-0,2
-0,5
-112,4
Aktywa Opis wskaźnika
4,3
2,9
2,8
-4,6
Zysk (strata) netto Opis wskaźnika
0,7
-0,2
-0,5
-112,8
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,5
0,1
0,1
-36,1
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
1,7
0,6
0,3
-55,4
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
2,6
1,7
1,9
14,8
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
1,7
0,5
0,4
-14,6
Pozostałe przychody operacyjne Opis wskaźnika
0,2
0
0,1
-∞
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,1
0,1
0,1
-0,5
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
26,3
-9,5
-18,5
-9
Kapitał własny do aktywów ogółem Opis wskaźnika
60,3
79,3
90,3
11
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
31,2
-13,4
-24,8
-11,4
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
26,2
-13,4
-24,8
-11,4
Marża EBITDA Opis wskaźnika
-9,7
-21,6
-11,9
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
105
90
52
-38
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
2.2568562030792236
1.2569586038589478
1.6167296171188354
0,3
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-0.4713093340396881
0.19328847527503967
0,7
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży