OPTIFLOOR SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Ul. Chemików 1/B-53, 32-600 Oświęcim
NIP5492347171
Oceń firmę:
OPTIFLOOR SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA
NIP5492347171
KRS0000308745
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul. Chemików 1/B-53, 32-600 Oświęcim

Strona internetowa

https://www.optifloor.pl

O Firmie

Nasza firma specjalizuje się w kompleksowych realizacjach oraz doradztwie w zakresie posadzek przemysłowych epoksydowych, poliuretanowo – cementowych, płytek przemysłowych oraz odwodnień nierdzewnych.
Oferowane przez nas produkty są najwyższej jakości. Stosujemy żywice nie zwierające rozpuszczalników i nonylofenolu, które są bezpieczne dla zdrowia i środowiska naturalnego.

Proponujemy Państwu między innymi posadzki epoksydowe zasypowe, epoksydowe wylewane, epoksydowe antyelektrostatyczne, poliuretanowo cementowe. W zakresie usług natomiast wykonawstwo, doradztwo, kompleksowe przygotowanie podłoża, dylatacje i naprawy podłoża, kompleksową obsługę serwisową oraz dostawę i montaż odwodnień.

Nasza szeroka gama systemów posadzkowych znajdująca się w ofercie firmy pozwala na dobór rozwiązań optymalnych dla każdego typu inwestycji.
Wysoki poziom świadczonych usług sprawił, że dla wielu firm (między innymi NESTLE, DR. IRENA ERIS, MORPOL, MARWIT,WABCO ) staliśmy się stałym partnerem biznesowym w zakresie posadzek przemysłowych.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

OPTIFLOOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ-SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. CHEMIKÓW 1/B-53, 32-600 OŚWIĘCIM

NIP

5492347171
Copy

REGON

120736509
Copy

KRS

0000308745
Copy

Forma prawna

spółka komandytowa

Data rejestracji na ALEO.com

2014-09-22

Adres rejestrowy

UL. CHEMIKÓW 1/B-53, 32-600 OŚWIĘCIM

Data rejestracji w KRS

2008-06-25

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2008-06-25

Sygnatura akt

RDF/388462/22/662

Strona WWW

https://www.optifloor.pl

Kody Pkd

08.11.Z - Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków

08.12.Z - Wydobywanie żwiru i piasku

08.92.Z - Wydobywanie torfu

16.23.Z - Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

16.24.Z - Produkcja opakowań drewnianych

22.23.Z - Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

22.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

23.61.Z - Produkcja wyrobów budowlanych z betonu

23.62.Z - Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu

23.63.Z - Produkcja masy betonowej prefabrykowanej

23.64.Z - Produkcja zaprawy murarskiej

23.65.Z - Produkcja cementu wzmocnionego włóknem

23.69.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu

25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

25.12.Z - Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

25.61.Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych

25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

28.29.Z - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

28.99.Z - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn

33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

37.00.Z - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

38.31.Z - Demontaż wyrobów zużytych

38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych

39.00.Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad

42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli

42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę

43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

43.31.Z - Tynkowanie

43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej

43.33.Z - Posadzkarstwo

43.34.Z - Malowanie i szklenie

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

46.12.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

46.13.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych

46.14.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

46.15.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych

46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

46.75.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

46.76.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

49.41.Z - Transport drogowy towarów

52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

52.24.C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

53.20.Z - Pozostała działalność pocztowa i kurierska

55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

55.30.Z - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie

56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne

72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

73.11.Z - Działalność agencji reklamowych

73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)

73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej

74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

79.11.A - Działalność agentów turystycznych

79.11.B - Działalność pośredników turystycznych

79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki

79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

81.22.Z - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

81.29.Z - Pozostałe sprzątanie

81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

82.92.Z - Działalność związana z pakowaniem

82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.59.Z - Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację

93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARRZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT, KTÓREMU USTANOWIONO PROKURĘ ODDZIELNĄ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PREZES ALBO WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
UDZIAŁOWCY
Piotr Aleksander Duc
Rafał Ryszard Maczyta

Sprawozdanie zarządu z działalności za 2017 rok

Pobrane ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

Podstawowym przedmiotem działalności w 2017r. z której Spółka uzyskiwała

przychody była dzierżawa środków trwałych oraz przychód z tytułu ryczałtu

wynikający z umów o współpracy dotyczący negocjacji handlowych, konstruowania

i dostarczania umów handlowych dla Spółki komandytowej. Dodatkową

działalnością generującą przychody jest 4% udział w spółce komandytowej. Spółka

nie prowadziła i nie prowadzi żadnej działalności produkcyjnej. Spółka nie dokonuje

żadnych inwestycji na rynku finansowym.

Istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej Spółki wynikają ze

sprawozdania finansowego oraz dołączonego do niego bilansu oraz rachunku zysków

i strat.


Sytuacja finansowa Spółki wynika z jej bilansu oraz rachunku zysków i strat, i jest w

pełni czytelna. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy, założeniu

kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w przyszłości i nie istnieją

żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie jej kontynuowania.


W 2017r. Spółka zatrudniała średnio 8 pracowników na umowę o pracę, nie

zatrudniała żadnych uczniów.


1. Przyjęte zasady ( polityka ) rachunkowości.

Księgi handlowe prowadzone są komputerowo w oparciu o program Symfonia i przy-

jęty plan kont. W trakcie roku nie dokonywano zmian metod księgowości oraz

zmiany metod wyceny aktywów i pasywów.

2. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki.

Brak

3. Przewidywany rozwój jednostki.

Nie przewiduje się rozwoju Spółki w okresie najbliższych 2 lat.


4. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.

Brak. Spółka nie prowadziła, nie prowadzi i nie zamierza prowadzić żadnych działań

w zakresie badań i rozwoju.


5. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa.

Sytuacja finansowa stabilna. Spółka ma płynność finansową i na bieżąco realizuje

swoje zobowiązania.


6. Nabycie udziałów własnych.

Brak zmiany w wysokości i wartości udziałów. Na dzień 31.12.2017r.

udziałowcami są dwie osoby fizyczne Piotr Duc i Rafał Maczyta. Ilość posiadanych

przez nich udziałów nie uległa zmianie i wynosi 50% dla każdego ze wspólników.

Spółka nie nabywała własnych udziałów.


7. Posiadane przez jednostkę oddziały ( zakłady ).

Spółka nie posiadała i nie posiada żadnych oddziałów lub zakładów ani

wewnętrznych jednostek organizacyjnych samodzielnie sporządzających

sprawozdania finansowe.


8. Informacje o instrumentach finansowych.

a) Brak zagrożeń i ryzyka dla Spółki w zakresie zmian cen, kredytów, zakłóceń w

przepływie środków pieniężnych, nie grozi jej utrata płynności finansowej.

b) Ponieważ nie występowało i nie występuje żadne ryzyko finansowe dla Spółki, to

 tym samym Spółka nie formułuje celów i metod zarządzania ryzykiem

 finansowym, nie ma potrzeb stosowania metod zabezpieczenia istotnych rodzajów

 planowanych transakcji i nie stosuje dla nich rachunkowości zabezpieczeń.


9. Stosowanie zasad ładu korporacyjnego.

Spółka nie emitowała ( i nie zamierza emitować ) żadnych papierów wartościowych,

które byłyby dopuszczone do obrotu na jednym z rynków regulowanych

Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Dla oceny sytuacji Spółki nie ma potrzeby wyliczania jakichkolwiek wskaźników

finansowych i niefinansowych, formułowania informacji dotyczących zagadnień

środowiska naturalnego i zatrudnienia oraz składania dodatkowych wyjaśnień do

kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym.


Spółka nie posiada własnych nieruchomości, swoją działalność prowadzi w oparciu

o najem nieruchomości.

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
12,1
8,4
10,7
27,7
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
1,6
2,4
2
-17,4
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
2,5
1,7
0,7
-60,1
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
4,1
4,1
2,7
-35,3
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,2
0,2
0,1
-21,8
Środki pieniężne Opis wskaźnika
1,5
1,3
0,8
-34,9
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
2,3
1,2
1,3
3,6
EBITDA Opis wskaźnika
2,4
1,4
1,4
1,1
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
3
3,2
2,5
-23,4
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
2,2
1,2
1,3
4,2
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
2,3
1,2
1,2
-3,5
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
90,1
70
169,1
99,1
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
18,7
14,6
11
-3,6
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
61,1
42
26
-16
Marża EBITDA Opis wskaźnika
19,6
16,5
13
-3,5
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
18,7
14,6
11,8
-2,8
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
41
98
61
-37
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,9
1,4
1,3
-0,1
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-0,6
-0,9
-0,6
0,3
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz odt

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz odt
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży