Open Nexus
28 Czerwca 1956 Roku 406, 61-441 Poznań
NIP7792363577
Oceń firmę:
Open Nexus
NIP7792363577
KRS0000335959
Kapitał zakładowy67 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

28 Czerwca 1956 Roku 406, 61-441 Poznań

O Firmie

Platforma Zakupowa Open Nexus to nowoczesne narzędzie elektroniczne wspierające realizacje procesów handlowych.

Jesteśmy dedykowaną platformą zakupową dla biznesu, która jest adresowana do średnich i dużych firm.

Głównym naszym atutem jest prostota dla kupców, kastomizacja pod potrzeby biznesu oraz brak barier dla dostawców (bez konieczności rejestrowania mogą składać oferty).

Naszym głównym zadaniem jest:

 • optymalizacja kosztów zakupów,
 • optymalizacja czasu negocjacji,
 • pomoc we wprowadzeniu jasnych i skutecznych procedur zakupowych w firmach.

Jeżeli masz większe niż podstawowe wymagania dotyczące platformy zakupowej to mamy rozwiązanie dla Ciebie.

KONSULTING - usługi doradcze dla firm prywatnych jak i sektora publiczengo

Zakres świadczonych usług:

 • Audyty i diagnozy
 • Outsourcing procesów zakupowych
 • Organizacja przetargów elektronicznych
 • Organizacja przetargów klasycznych
 • Optymalizacja łańcucha dostaw
 • Modelowanie i optymalizacja procesów produkcyjnych
 • Optymalizacja procesów biznesowych
 • Doradztwo organizacyjne
 • Projekty restruktoryzacyjne
 • Wsparcie w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi
 • Warsztaty strategiczne

PROFESJONALNE SZKOLENIA BIZNESOWE

Oferujemy szkolenia specjalistyczne z dziedzin takich jak:

 • logistyka
 • efektywne zarządzanie zakupami
 • TOC
 • Lean
 • 5S

Nasze szkolenia prowadzimy w następujących formach:

 • szkolenia zamknięte w siedzibie klienta lub innym wskazanym przez niego miejscu,
 • szkolenia otwarte,
 • warsztaty indywidualne lub warsztaty w małych grupach do 3-4 osób organizowane na terenie miast Poznań, Wrocław, Warszawa.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

"OPEN NEXUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 3, 61-144 POZNAŃ

NIP

7792363577
Copy

REGON

301196705
Copy

KRS

0000335959
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2013-10-29

Adres rejestrowy

UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 3, 61-144 POZNAŃ

Data rejestracji w KRS

2009-09-04

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2009-09-04

Sygnatura akt

RDF/592031/24/787

Kody Pkd

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

58.11.Z - Wydawanie książek

58.13.Z - Wydawanie gazet

58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB DWUOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO: SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA JEJ NA ZEWNĄTRZ. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZADU WIELOOSOBOWEGO W SKŁADZIE PRZEKRACZAJĄCYM DWIE OSOBY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA JEJ UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZARZĄD
Zygmunt Bolesław Kopacz
Wiceprezes Zarządu, 39 lat
Grzegorz Klimarczyk
Prezes Zarządu, 42 lata
UDZIAŁOWCY
Przemysław Andrzej Turowski

15,9% 176 udziały o łącznej wartości 8.800,00 zł

Zygmunt Bolesław Kopacz

35,59% 394 udziałów o łącznej wartości 19.700,00 zł

Grzegorz Klimarczyk

48,51% 537 udziałów o łącznej wartości 26.850,00 zł

Dotacje unijne

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
3,3
4,8
7,5
57,8
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,3
0,3
0,7
101
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,6
1
2,2
116
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
0,9
1,3
2,8
112,3
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,2
0,5
1,8
243,4
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
49,2
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,5
0,8
1,8
121,7
EBITDA Opis wskaźnika
0,5
0,8
1,8
120,6
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,4
0,7
1,7
125,1
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,5
0,8
1,8
121,2
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,9
1,2
2,7
121,9
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
75,6
73,3
76,4
3,1
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
13,2
15,5
22,2
6,7
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
63,2
75,4
76,7
1,3
Marża EBITDA Opis wskaźnika
15,7
17,4
24,3
6,9
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
15,5
17,2
24,1
6,9
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
37
28
32
4
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
2,7
3,8
4,1
0,3
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-0,3
-0,6
-1
-0,4
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz doc

01-01-2020 - 31-12-2020
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf
Pokaż więcej (3)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży