OFFNOISE MICHAŁ CZECH
ul. Opolska 24, 46-060 Złotniki
NIP9910355549
TEL48692812795
Oceń firmę:
OFFNOISE MICHAŁ CZECH
NIP9910355549
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

ul. Opolska 24, 46-060 Złotniki

Numer telefonu

48692812795

Media społecznościowe

O Firmie

AKUSTYKA BUDOWLANA:

 • Ocena jakości akustycznej budynku  i ustalenie jego klasy akustycznej (AQ-0,1,2,3,4).
 • Analiza przyjętych rozwiązań   projektowych pod kątem akustyki budowlanej.
 • Obliczenia izolacyjności akustycznej  przegród wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Wytyczne adaptacji akustycznej  pomieszczeń w obiektach istniejących i projektowanych.
 • Doradztwo   w zakresie doboru odpowiednich materiałów i konstrukcji.
 • Wytyczne  dotyczące wymaganej izolacyjności akustycznej okien i nawiewników.
 • Audyt akustyczny budynku  (charakterystyka akustyczna budynku).
 • Audyt zgodności  z polskim prawem (Warunki Techniczne) oraz normami PN-B-02151
 • Nadzór inwestorski - weryfikacja poprawności wykonania izolacji akustycznej na budowie.
 • Projekty wykonawcze  konstrukcji ścian, sufitów, połączeń elementów etc.
 • Konsultacje i szkolenia  dla wykonawców (na budowie lub on-line).
 • Analiza akustyczna - ustalenie przyczyn „złej akustyki” i przedstawienie kilku rozwiązań jej poprawy pod kątem akustycznym i ekonomicznym.


Rodzaj działalności

pośrednik, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

OFFNOISE MICHAŁ CZECH

Copy

Adres do doręczeń

ul. Opolska 24, 46-060 Złotniki

NIP

9910355549
Copy

REGON

386205668
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Data rejestracji na ALEO.com

2021-01-11

Adres rejestrowy

ul. Opolska 24, 46-060 Złotniki

Przedsiębiorca

MICHAŁ CZECH

Małżeńska wspólność majątkowa

Nie

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

2020-06-02

Status

Aktywny

Kody Pkd

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad

42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli

42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę

43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

43.31.Z - Tynkowanie

43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej

43.33.Z - Posadzkarstwo

43.34.Z - Malowanie i szklenie

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

71.11.Z - Działalność w zakresie architektury

71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne

72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży