ODLEWNIA "CEMA-MYSTAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. METALURGICZNA 5, 42-300 MYSZKÓW
NIP5771956727
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Surowce i półprodukty Odlewnictwo Staliwa Profil firmy ODLEWNIA "CEMA-MYSTAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ODLEWNIA "CEMA-MYSTAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP5771956727
KRS0000352209
Kapitał zakładowy3 220 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. METALURGICZNA 5, 42-300 MYSZKÓW

Kategorie Działalności

Kategoria główna
Czy to Twoja firma? Zdobywaj nowych klientów i otrzymuj powiadomienia o nowych opiniach.
Zarejestruj się i bezpłatnie korzystaj z funkcji serwisu!
Dołącz do ALEO.com

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

ODLEWNIA "CEMA-MYSTAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. METALURGICZNA 5, 42-300 MYSZKÓW

NIP

5771956727
Copy

REGON

241534663
Copy

KRS

0000352209
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy

UL. METALURGICZNA 5, 42-300 MYSZKÓW

Data rejestracji w KRS

2010-03-24

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2010-03-24

Sygnatura akt

RDF/519992/23/834

Kody Pkd

24.52.Z - Odlewnictwo staliwa

24.10.Z - Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych

24.51.Z - Odlewnictwo żeliwa

25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

25.61.Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych

25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych

46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza Spółki
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ 2 (DWAJ) CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB 1 (JEDEN) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU LUB 2 (DWÓCH) PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
ZARZĄD SPÓŁKI
Justyna Edyta Gryc
Członek Zarządu, 49 lat
Marek Zdzisław Plaza
Członek Zarządu, 62 lata
UDZIAŁOWCY

100% 322 udziały o łącznej wysokości 3.220.000,00 zł

PROKURA
Iwona Nowak
prokura łączna, 50 lat
RADA NADZORCZA SPÓŁKI
Andrzej Jan Madej
73 lata
Wacław Józef Kuśmierzak
82 lata
Albert Paweł Madej
47 lat
Katarzyna Ewa Plaza
39 lat
Grażyna Alina Madej
69 lat
Ewa Julia Plaza
62 lata
Halina Tabor Andrzejuk
75 lat

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021 2022
mln zł
mln zł
mln zł
%
Zysk (strata) ze sprzedaży Opis wskaźnika
-1
-141,1
Zysk (strata) brutto Opis wskaźnika
-0,3
0
-0,7
-5745,2
Zobowiązania krótkoterminowe Opis wskaźnika
5,4
10,9
12,3
13,4
Pozostałe koszty operacyjne Opis wskaźnika
0
-92,2
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
16,2
16,3
15,6
-4,1
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-0,4
0
-0,7
-3312,3
Aktywa Opis wskaźnika
23,4
28
28,4
1,5
Zysk (strata) netto Opis wskaźnika
-0,6
0,1
-0,7
-1255,2
Środki pieniężne Opis wskaźnika
5,1
9,1
1,8
-79,9
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
7,2
11,7
12,8
9,3
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
27,7
33,1
38,6
16,6
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
17,2
23,3
24,3
4,4
Pozostałe przychody operacyjne Opis wskaźnika
0,6
229,7
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-3,7
-13,6
Kapitał własny do aktywów ogółem Opis wskaźnika
69,3
58,1
54,9
-3,2
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-1,3
0
-1,8
-1,8
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-2,1
0,2
-1,7
-1,9
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
71
120
116
-4
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
3.205609083175659
-0,1
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf
Pokaż więcej (3)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży