GRABLOKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KSIĘŻYCE 69A, 55-340 KSIĘŻYCE
NIP7822805874
Oceń firmę:
GRABLOKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP7822805874
KRS0000727611
Kapitał zakładowy5 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
5,0 na podstawie 1 opinii.

Adres

KSIĘŻYCE 69A, 55-340 KSIĘŻYCE

O Firmie

Ten tekst został przetłumaczony automatycznie

platnosci ------------------ 506 312 316

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

GRABLOKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

KSIĘŻYCE 69A, 55-340 KSIĘŻYCE

NIP

7822805874
Copy

REGON

369970557
Copy

KRS

0000727611
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2023-04-11

Adres rejestrowy

KSIĘŻYCE 69A, 55-340 KSIĘŻYCE

Data rejestracji w KRS

2018-04-16

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2018-04-16

Sygnatura akt

RDF/474312/23/92

Kody Pkd

81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

45 - Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi

46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

49 - Transport lądowy oraz transport rurociągowy

50 - Transport wodny

52 - Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

53 - Działalność pocztowa i kurierska

56 - Działalność usługowa związana z wyżywieniem


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ZARZĄD
Marek Jan Wiktorski
Prezes Zarządu, 56 lat
UDZIAŁOWCY
Szymon Jakub Kopciuch

91 udziałów o łącznej wysokości 4.550,00 zł

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
0,3
2,1
687,3
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,2
2,8
1398,1
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0
0
1377,5
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
0,2
2,8
1397,9
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0
0
0
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-0
0
552
EBITDA Opis wskaźnika
-0
0
552
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-0
0
552
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-0
0
552
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,2
2,8
1397,9
%
%
p.p.
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-1,4
0,8
2,2
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
0,7
0,7
0
Marża EBITDA Opis wskaźnika
-1,4
0,8
2,2
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-1,4
0,8
2,2
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1
1,4
0,4
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz odt

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz xml
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

5/ 5.0
Na podstawie 1 ocen
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!
odbiorca drewna 2023-03-09 07:39:37
Dobra współpraca.

Firmy z tej samej branży