FIL SPÓŁKA KOMANDYTOWA
UL. RAVELA 11, 05-080 KLAUDYN
NIP9512227071
Oceń firmę:
FIL SPÓŁKA KOMANDYTOWA
NIP9512227071
KRS0000286084
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. RAVELA 11, 05-080 KLAUDYN

O Firmie

Outsourcing jest najlepszym i najbardziej opłacalnym rozwiązaniem dla coraz większej liczby firm. Naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców wychodzą różnego rodzaju firmy usługowe i agencje. Takie usługi to między innymi doradztwo biznesowe.

Do głównej sfery działalności firm z tej kategorii zaliczamy przede wszystkim doradztwo logistyczne czy doradztwo ubezpieczeniowe.

"NPFC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA prowadzi działania z zakresu doradztwa biznesowego, czyli opracowuje strategie dla klientów tak, aby poprawić ich płynność finansową i pozycję na rynku. Do takich czynności zaliczamy między innymi optymalizację zarządzania operacyjnego. Sprawdź profil tej firmy.

Czy to Twoja firma? Zaktualizuj informacje, aby zdobyć nowych klientów, otrzymywać powiadomienia o nowych opiniach i więcej!

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

FIL SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. RAVELA 11, 05-080 KLAUDYN

NIP

9512227071
Copy

REGON

141077750
Copy

KRS

0000286084
Copy

Forma prawna

spółka komandytowa

Adres rejestrowy

UL. RAVELA 11, 05-080 KLAUDYN

Data rejestracji w KRS

2007-08-06

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2007-08-06

Sygnatura akt

WA.XIV NS-REJ.KRS/11869/22/429

Kody Pkd

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
SPOSÓB REPREZENTACJI
REPREZENTACJA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKĘ "NPFC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Przemysław Piotr Fil
48 lat
PROKURA
Natasza Galuba
samoistna, 45 lat

Dane finansowe

Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021
mln zł
mln zł
%
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
1,8
2,1
16,6
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
1,8
2,1
16,6
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,2
0,3
35,5
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
12,3
14,3
2
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
100
100
0
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-07-2020 - 30-06-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-07-2020 - 30-06-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-07-2020 - 30-06-2021
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży