Norwis Sp. z o.o.
Biczyce Dolne 217, 33-395 Chełmiec
NIP7343525421
TEL+48608673764
Oceń firmę:
Norwis Sp. z o.o.
NIP7343525421
KRS0000506674
Kapitał zakładowy20 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Biczyce Dolne 217, 33-395 Chełmiec

Numer telefonu

+48608673764

Strona internetowa

http://www.norwis.eu

O Firmie

Spółka Norwis jest producentem okien i drzwi z rewolucyjnego materiału z włókna szklanego czyli Fiberglass. Fabryka znajduje się na terenie wschodniej Słowacji. Firma uruchomiła swoją własną linię produkcyjną profilu i stolarki, która w ciągu całego roku optymalnie zaopatruje własną produkcję w wysokiej jakości komponenty do tworzenia konstrukcji okiennych i drzwiowych. Stolarka z Fiberglass znalazła szerokie zastosowanie w budownictwie domów jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz w budownictwie przemysłowym i korporacyjnym [tzw. biurowce oraz centra handlowe]. Idea tworzenia okien i drzwi z włókna szklanego zrodziła się w odpowiedzi na potrzeby Klientów, których oczekiwania dotyczące stolarki diametralnie zmieniły się w ciągu ostatnich lat. Nowoczesne budownictwo to przecież ogromne przestrzenie, wysokie drzwi i duże przeszklone ściany - obserwujemy to przecież w naszym najbliższym sąsiedztwie. Dostępne na rynku materiały do produkcji stolarki często nie radzą sobie z nietypowymi i sporymi konstrukcjami. NORWIS to zmienił - postawiono na niwelowanie tych wad oraz innych niedociągnięć. Połączono tę ideę z technologią nową, oszczędzającą energię i oferującą doskonałą jakość - z systemem Fiberglass. Dziś oferujemy Państwu kompletny i kompatybilny system okien i drzwi Fiberglass, który spełni oczekiwania dzisiejszych Inwestorów - Waszych Klientów.

CZYM JEST FIBERGLASS? FIBERGLASS to materiał kompozytowy składający się w 70-ciu procetach z włókien szklanych i w około 30-tu procetach z żywicy poliestrowej. Jest materiałem niepalnym i nieuplastyczniającym się pod wpływem temperatury. Jeżeli chodzi o odporność chemiczną fiberglass jest materiałem kwasoodpornym, nie podlegającym korozji i butwieniu co daje mu nieograniczoną żywotność. Posiada świadectwo jakości CE. Fiberglass posiada również pamięć kształtu, oznacza to że powraca do pierwotnej postaci zaraz gdy przestają na niego działać obciążenia. Materiał ten charakteryzuje się wysoką termoizolacyjnością, co w połączeniu z walorami mechanicznymi sprawia, że jest zaliczany do najlepszych materiałów konstrukcyjnych.

Rodzaj działalności

producent, hurtownik

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

NORWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

BICZYCE DOLNE 217, 33-395 BICZYCE DOLNE

NIP

7343525421
Copy

REGON

123132551
Copy

KRS

0000506674
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-07-11

Adres rejestrowy

BICZYCE DOLNE 217, 33-395 BICZYCE DOLNE

Data rejestracji w KRS

2014-06-02

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2014-06-02

Sygnatura akt

RDF/388862/22/144

Strona WWW

http://www.norwis.eu

Kody Pkd

16.23.Z - Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

22.21.Z - Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych

22.22.Z - Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

22.23.Z - Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

22.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

23.14.Z - Produkcja włókien szklanych

23.19.Z - Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne

23.20.Z - Produkcja wyrobów ogniotrwałych

25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

26.11.Z - Produkcja elementów elektronicznych

26.12.Z - Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych

26.40.Z - Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

27.11.Z - Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów

27.12.Z - Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

27.51.Z - Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

28.11.Z - Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych

33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

33.19.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia

33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej

35.12.Z - Przesyłanie energii elektrycznej

35.30.Z - Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

43.31.Z - Tynkowanie

43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej

43.34.Z - Malowanie i szklenie

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

46.13.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych

46.43.Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

46.76.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.51.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.52.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.54.Z - Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

49.41.Z - Transport drogowy towarów

52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację


Niezarejestrowany

Władze firmy

UDZIAŁOWCY
Teodor Vicha

30% 30 udziałów o łącznej wartości 6.000,00 zł

Wojciech Gabryś

30% 30 udziałów o łącznej wartości 6.000,00 zł

Marcin Pyzik

30% 30 udziałów o łącznej wartości 6.000,00 zł

NORWIS SPOL.S.R.O.

10% 10 udziałów o łącznej wartości 2.000,00 zł

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
tys zł
tys zł
tys zł
%
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
8,3
8,3
8,3
0
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej Opis wskaźnika
0
0
0
0
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0
-0,5
0
100
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
-11,7
-11,7
-11,7
0
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
20
20
20
0
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
8,3
8,3
8,3
0
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0
-0,5
0
100
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
0
-2,5
0
2,5
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
240,1
240,1
240,1
0
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży