NM Design Office sp. z o.o.
Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
NIP2040002638
TEL+48586209334
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Usługi dla firm Doradztwo techniczne Profil firmy NM Design Office sp. z o.o.
NM Design Office sp. z o.o.
NIP2040002638
KRS0000347625
Kapitał zakładowy100 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia

Numer telefonu

+48586209334

Strona internetowa

http://www.nmdo.pl

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

NM Design Office Sp. z o.o. powstało na początku 2010 r. Biuro projektowe jest członkiem grupy kapitałowej „Nyborg” a jego właścicielami są norweska firma „Nyborg” A/S oraz fabryka wentylatorów „Nyborg - Mawent” S.A. Spółkę utworzono na bazie pracowników ówczesnego działu projektowego wspomnianej, malborskiej fabryki wentylatorów, oraz na bazie projektantów systemów wentylacji wywodzących się z przemysłu stoczniowego. Jesteśmy grupą inżynierów i fachowców posiadających bogate doświadczenie, zdobyte w wyniku wieloletniego praktykowania zawodu. Nasze umiejętności zdobywaliśmy w największych polskich i zagranicznych biurach projektowych, stoczniach oraz u międzynarodowych producentów urządzeń wentylacyjnych. Spośród innych biur projektowych wyróżniają nas następujące cechy:

 • jesteśmy wysoko-wyspecjalizowanym biurem z bogatym doświadczeniem i kadrą inżynierską zorientowaną na wyrób.
 • posiadamy zaplecze produkcyjne w postaci fabryk „Mawent” i „Nyborg”, gdzie możliwa jest realizacja naszych projektów.
 • oferujemy szeroką gamę możliwości projektowych od urządzeń lądowych po rynek morski i offshore,
 • dysponujemy bogatą bazą danych (tzw. „know how”),
 • posiadamy odpowiednie oprogramowanie inżynierskie,
 • mamy możliwość wykonania testów przepływowych urządzeń w fabryce „Mawent” a następnie opracowania wyników tych badań,
 • oferujemy możliwość realizacji kompletnych instalacji wentylacyjnych - tzw. „od projektu po wykonanie” dzięki wsparciu grupy kapitałowej „Nyborg”.

Zapewniamy wszechstronną realizację powierzonych nam zadań, w tym przygotowanie dokumentacji z uwzględnieniem samego projektu oraz specyfikacji materiałowych, analiz energetycznych, uzgodnień międzybranżowych i katalogów kształtek. Oferujemy następujące rodzaje usług:

 • projektowanie,
 • prace konstruktorskie,
 • wykonywanie obliczeń,
 • doradztwo,
 • opracowania modernizacji, remontów i przebudów,
 • rozwiązania „na miarę” oczekiwań.

Jesteśmy w stanie zadbać o kompletację i dostawę urządzeń wentylacyjnych – przede wszystkim wentylatorów oraz całej gamy urządzeń towarzyszących. W przypadku nietypowych oczekiwań możemy również w zaprojektować dedykowane urządzenia na potrzeby konkretnego projektu. Nasze możliwości w tym zakresie są praktycznie nieograniczone:

 • rysunki 2D w formacie CAD,
 • rysunki 3D przy wykorzystaniu Solid Edge,
 • obliczenia termodynamiczne instalacji powietrznych (opory przepływu instalacji, bilanse cieplno wilgotnościowe pomieszczeń),
 • kompleksowy dobór urządzeń i podzespołów do instalacji.

Zapewniamy realizację projektu od koncepcji po etap wdrożeniowy. Wielokrotnie, z sukcesami dostarczaliśmy kompleksowe rozwiązania wentylacyjne, czyli: projekt, dostawę, nadzór autorski, uruchomienie i konfigurację systemu. Każdy przypadek traktujemy indywidualnie. Nasze wieloletnie i bogate doświadczenie gwarantuje powodzenie każdej inwestycji. Projektowanie urządzeń „NM Design Office” w bieżącej działalności zajmuje się kompleksowym projektowaniem wentylacji i dziedzin pochodnych. Koncentrujemy się na dwóch aspektach projektowania. Po pierwsze są to urządzenia wentylacyjne, po drugie zaś kompletne instalacje wentylacyjne. Przy opracowywaniu dokumentacji urządzeń wyspecjalizowaliśmy się w następujących tematach:

 • wentylatory przemysłowe – osiowe i promieniowe,
 • wentylatory w wykonaniu ciepło- i chemoodpornym,
 • wentylatory w wykonaniu przeciwwybuchowym,
 • wentylatory w wykonaniu OEM (będące składowymi innych zespołów – np. central klimatyzacyjnych),wentylatory w wykonaniu morskim,
 • osprzęt wentylacyjny (klapy odcinające, aparaty regulacyjne, tłumiki, żaluzje, odkraplacze, głowice, itp.),
 • badania i rozwój.

Projektowanie systemów Oprócz dokumentacji urządzeń, zajmujemy się również projektowaniem kompletnych instalacji oraz doradztwem w tym zakresie. Przede wszystkim specjalizujemy się w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Instalacje te głównie dedykowane są dla przemysłu stoczniowego jak również na potrzeby budownictwa lądowego. W szczególności zaś opracowujemy:

 • instalacje wentylacji,
 • instalacje klimatyzacji (kompletna obróbka powietrza, cieplno-wilgotnościowa),
 • instalacje osuszania i nawilżania powietrza,
 • określenie zapotrzebowania na media dla pozostałych branż (ciepło, chłód, para wodna, woda grzewcza, moce elektryczne, itp.),
 • projekty instalacji dla branży morskiej jak i lądowej, w tym modelowanie rozmaitych instalacji okrętowych (maszynowe, ogólnookrętowe, HVAC) – przy uwzględnieniu szczególnych norm przepisów i wymagań towarzystw klasyfikacyjnych,
 • nadzór autorski nad realizacją inwestycji,
 • doradztwo techniczne oraz usługi konsultingowe (obliczenia cieplno-wilgotnościowe, analizy energetyczno-ekonomiczne, obliczenia wytrzymałościowe).

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

NM DESIGN OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

AL. ZWYCIĘSTWA 96/98, 81-451 GDYNIA

NIP

2040002638
Copy

REGON

220946037
Copy

KRS

0000347625
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2015-10-06

Adres rejestrowy

AL. ZWYCIĘSTWA 96/98, 81-451 GDYNIA

Data rejestracji w KRS

2010-01-29

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2010-01-29

Sygnatura akt

RDF/502570/23/587

Strona WWW

http://www.nmdo.pl

Kody Pkd

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne

72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.59 - Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST ŁĄCZNIE DWÓCH JEGO CZŁONKÓW.
ZARZĄD
Marcin Iwański
Prezes Zarządu, 45 lat
UDZIAŁOWCY
NYBORG A/S W SYKKELVEN, NORWEGIA

45% 900 udziałów o łącznej wartości 45.000,00 zł

55% 1100 udziałów o łącznej wartości 55.000,00 zł

RADA NADZORCZA
Piotr Grzechowiak
63 lata
Martin Berge
Krzysztof Laszuk
40 lat

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej Opis wskaźnika
1,7
1,7
1,8
8,2
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
20
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,1
0,2
0,2
9,9
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,4
0,5
0,6
10,8
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
0,6
0,7
0,8
10,6
Amortyzacja Opis wskaźnika
-36,6
Środki pieniężne Opis wskaźnika
-40,1
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-0
0,1
0,1
-41,8
EBITDA Opis wskaźnika
68,4
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,6
0,7
0,8
11,1
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
318,2
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-0
0,1
0,1
-37,6
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-9,3
17,4
9,8
-7,6
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-2,4
5,4
3,1
-2,3
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
76,2
74,4
74,6
0,2
Marża EBITDA Opis wskaźnika
1,4
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-2,4
6,1
3,3
-2,8
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
-18
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
0,3
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
6,9
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xades

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży