NIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĽ ODPOWIEDZIALNOŒCIĽ
ul.Szlachecka 191, 32-080 Brzezie
NIP7343534153
TEL+48 501 464 961
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Pozostałe Sprzedaż hurtowa Profil firmy NIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĽ ODPOWIEDZIALNOŒCIĽ
NIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĽ ODPOWIEDZIALNOŒCIĽ
NIP7343534153
Kapitał zakładowy5 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

ul.Szlachecka 191, 32-080 Brzezie

Numer telefonu

+48 501 464 961

Kategorie Działalności

Kategoria główna

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

NIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. UJASTEK 11, 31-752 KRAKÓW

NIP

7343534153
Copy

REGON

362469618
Copy

KRS

0000575432
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2018-03-20

Adres rejestrowy

UL. UJASTEK 11, 31-752 KRAKÓW

Data rejestracji w KRS

2015-09-14

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2015-09-14

Sygnatura akt

RDF/396716/22/111

Kody Pkd

46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

45.31.Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZARZĄD
Dariusz Franciszek Gajdosz
Prezes Zarządu, 30 lat
UDZIAŁOWCY
Dariusz Franciszek Gajdosz

100% ilość udziałów : 50 wartość udziałów : 5000 zł

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
12,6
11
9,3
-15,5
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
2,5
2,8
5,4
95,7
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,6
0,8
0,4
-51,9
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
3,3
3,6
5,8
61,6
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
22,7
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,2
0,1
0
-84,4
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,3
0,3
0,3
6,3
EBITDA Opis wskaźnika
0,4
0,4
0,4
18,7
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,3
0,3
0,2
-5
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,4
0,3
0,4
18,5
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
3,2
3,6
5,8
62,8
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
47,3
30,1
59,5
29,4
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
2,2
2,3
2,6
0,3
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
17,9
23,1
6,9
-16,2
Marża EBITDA Opis wskaźnika
3
3,3
4,6
1,3
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
2,7
2,9
3,6
0,7
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
73
93
177
84
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,3
1,3
1,3
0
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
0,3
1
4,5
3,5
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży