ALEO.com Firmy Usługi dla firm Badania i analizy techniczne Profil firmy NIEZALEŻNE LABORATORIUM BADAWCZE "STANLAB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIEZALEŻNE LABORATORIUM BADAWCZE "STANLAB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP5581785010
KRS0000265871
Kapitał zakładowy50 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. PUCHACZA 1, 89-100 BIELAWY

Strona internetowa

www.stanlab.pl

Kategorie Działalności

Kategoria główna
Usługi dla firm Badania i analizy techniczne

O Firmie

Coraz więcej firm decyduje się na zlecenie części codziennych obowiązków i czynności zewnętrznym firmom. Na zwiększający się popyt odpowiadają różne rodzaju agencje oraz firmy świadczące usługi wszelkiego typu. Do takich usług zaliczyć należy między innymi badania i analizy techniczne.

W tej kategorii znajdują się przedsiębiorstwa trudniące się taką działalnością jak wykonywanie badań wytrzymałościowych, dotyczących gęstości, trwałości oraz wykonywanie pomiarów poziomu radioaktywności oraz badań, pomiarów i analiz chemicznych i biologicznych składu i czystości wody i powietrza. W tej branży działa NIEZALEŻNE LABORATORIUM BADAWCZE "STANLAB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z miejscowości BIELAWY. To właśnie tutaj odnajdziesz jej dane rejestrowe oraz kontaktowe i opinie klientów.

Czy to Twoja firma? Zaktualizuj informacje, aby zdobyć nowych klientów, otrzymywać powiadomienia o nowych opiniach i więcej!

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

NIEZALEŻNE LABORATORIUM BADAWCZE "STANLAB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. PUCHACZA 1, 89-100 BIELAWY

NIP

5581785010
Copy

REGON

340233672
Copy

KRS

0000265871
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy

UL. PUCHACZA 1, 89-100 BIELAWY

Data rejestracji w KRS

2006-10-12

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2006-10-12

Sygnatura akt

RDF/336609/21/880

Strona WWW

WWW.STANLAB.PL

Kody Pkd

71.20 - Badania i analizy techniczne

20.59.Z - Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

46.75.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

46.76.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

73.1 - Reklama

74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami

82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

82.92.Z - Działalność związana z pakowaniem


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU (REPREZENTACJA SAMOISTNA).
ZARZĄD
Dieter Stanislawski
Prezes Zarządu, 61 lat
UDZIAŁOWCY
Dieter Stanislawski

100% 100 udziałów o łącznej wartości 50.000,00 złotych

PROKURA
Marek Hoppe
samoistna, 61 lat

Sprawozdanie zarządu z działalności za 2019 rok

Pobrane ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

1. Wizytówka

Nazwa: Niezależne Laboratorium Badawcze STANLAB Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Puchacza 1, Bielawy, 89-100 Nakło nad Notecią

Regon 340233672

NIP: 5581785010

Kapitał zakładowy 50.000z1

Spółka powstała na podstawie aktu notarialnego dnia 03.08.2006r w Kancelarii Notarialnej

Anny Płotkowskiej w Bydgoszczy. Dnia 12.10.2006r wpisana została do Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS 0000265871.

Aktem notarialnym dnia 28.06.2007r zmieniono nazwę spółki „Stanlab" Sp. z o.o. na

Niezależne Laboratorium Badawcze Stanlab Sp. z o.o.

Działalność spółki rozpoczęła się 06.11.2006r

2. Zarządzanie przedsiębiorstwem

Kierowanie działalnością spółki należy do kompetencji Zarządu. Zarząd Spółki jest

jednoosobowy w osobie Prezesa Dietera Stanislawskiego obywatela Niemiec. Prokurentem

samoistnym jest Pan Marek Hoppe.

3/ Zatrudnienie

Na dzień 31.12.2019r w spółce było zatrudnionych 70 pracowników.

4. Przedmiot działalności

Spółka świadczy usługi analiz mikrobiologicznych i chemicznych żywności.

5. Sprzedaż

Spółka w 2019r świadczyła usługi odbiorcom zagranicznym i krajowym.

Głównymi odbiorcami zagranicznymi usług były firmy:

SL Stanlab — Niemcy, Willms Fleisch — Niemcy, Willms GmbH & Co KG — Niemcy, LIDL

Discount SRL — Rumunia, Frantz Wiltmann GmbH & Co. KG — Niemcy, Tonnies

Convenience GmbH & CO. KG — Niemcy, Ponnath Die Meistermetzger GmbH — Niemcy,

KRONE GMBH — Niemcy, GISTA ZERT GmbH — Niemcy, Konecke Wurstfabrika - Niemcy

Głównymi odbiorcami krajowymi były firmy:

Lidl Polska, Ami Sp. z o.o., Tarczyński S.A., "Niewieścin" Sp. z o.o., Sławski Zakład

Przetwórstwa Mięsa Balcerzak, Sokołów S.A.

6. Źródła zaopatrzenia w materiały

Spółka w swej działalności wykorzystuje związki chemiczne, odczynniki, surowice, materiały

biurowe. Główni dostawcy: Argenta Mikrobiologia Sp.z o.o. Sp.K., Avantor Performance

Materials Poland S.A., Biomerieux Polska Sp.z o.o, Merck, Foss Polska Sp.z Alchem

Grupa Sp.z o.o., PHU Syl-Chem S. Kunca, VWR Internationa Sp.z o.o., Partner.

7. Sytuacja finansowa, plany

Pod względem finansowym rok 2019 dla firmy zakończył się pozytywnie. Spółka

wypracowała 400.081,58A zysku netto, przychody ze sprzedaży wzrosły o 4,44%. Spółka nie

miała żadnych problemów z bieżącym regulowaniem swoich zobowiązań. Spółka

zrealizowała założone plany z 2018r.

W planach spółki na 2020r jest poszukiwanie nowych odbiorców w kraju i za granicą swoich

usług, poszerzanie zakresu usług, podnoszenie jakości świadczonych usług oraz stałe

podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu w celu wzrostu przychodów ze sprzedaży.

Dotacje unijne

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
8,6
9
9,7
7,7
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,7
0,9
1
13,6
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
9,1
8,4
8,2
-2,2
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
9,8
9,3
9,3
-0,7
Środki pieniężne Opis wskaźnika
2,7
2,1
0,8
-61,6
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,6
0,6
0,6
-1,5
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
1,3
0,5
0,9
84,6
EBITDA Opis wskaźnika
1,8
1,1
1,4
31,6
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
1,2
0,5
0,9
68,6
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
1
0,4
0,7
84,5
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
4,8
4,3
3,8
-10,4
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
11,4
4,7
9
4,3
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
12
4,4
7,6
3,2
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
92,7
90,2
88,8
-1,4
Marża EBITDA Opis wskaźnika
20,7
12,1
14,7
2,6
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
14,9
5,7
9,7
4
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
30
37
39
2
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
6,8
4,7
3,7
-1
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-1,5
-1,9
-0,6
1,3
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Sprawozdanie z działalności
Pobierz xml
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży