NEXUS F
Lwowska 56/19, 33-300 Nowy Sącz
NIP7343492064
Oceń firmę:
NEXUS F
NIP7343492064
KRS0000386125
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Lwowska 56/19, 33-300 Nowy Sącz

Strona internetowa

http://www.nexusf.pl

O Firmie

Naszą pasją są ludzie. Nasza misja to pomaganie innym w realizacji ich potrzeb i celów. Naszą wizją jest zająć pierwsze lub drugie miejsce na wszystkich rynkach, na których funkcjonujemy.

Nexus F Sp. z o.o. działa na rynku usług szkoleniowych i finansowych koncentrując się na edukacji finansowej i dystrybucji produktów oszczędnościowo- inwestycyjnych, tzw. "unit-linked". Chcemy przyczyniać się do wzrostu ilości zamożnych osób. Cel ten realizujemy poprzez poprzez dostarczanie sprawdzonych narzędzi finansowych i biznesowych.

Jesteśmy spółką prawa handlowego i rygorystycznie przestrzegamy wszelkich zasad, zarówno prawnych, jak i formalnych obowiązujących w branży pośrednictwa finansowego. Nasz biznes opieramy na trójkącie korzyści Klient-Producent-Pośrednik. Skupiamy się na budowaniu długoterminowych relacji opartych na zasadzie wygrana-wygrana.

Nadrzędną wartością Nexus F jest uzyskanie satysfakcji z podjętej decyzji o współpracy z nami, każdego naszego Partnera Biznesowego i Klienta. Naszą dewizą jest edukacja finansowa, którą udostępniamy innym. Każdy Klient otrzymuje najwyższą jakość na każdym poziomie współpracy! Nieustannie poszukujemy najlepszych rozwiązań.

Rodzaj działalności

pośrednik, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

NEXUS F SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. GEN. WIENIAWY-DŁUGOSZOWSKIEGO 124, 33-300 NOWY SĄCZ

NIP

7343492064
Copy

REGON

12153020100000
Copy

KRS

0000386125
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2013-12-13

Adres rejestrowy

UL. GEN. WIENIAWY-DŁUGOSZOWSKIEGO 124, 33-300 NOWY SĄCZ

Data rejestracji w KRS

2011-05-13

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2011-05-13

Sygnatura akt

KR.XII NS-REJ.KRS/7731/23/579

Strona WWW

http://www.nexusf.pl

Kody Pkd

66.22.Z - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.42.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.43.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.51.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.77.Z - Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.79.Z - Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

49.31.Z - Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

49.41.Z - Transport drogowy towarów

52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

58 - Działalność wydawnicza

58.11.Z - Wydawanie książek

58.12.Z - Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)

58.13.Z - Wydawanie gazet

58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza

58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

61.30.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej

61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

64.91.Z - Leasing finansowy

64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów

66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

66.29.Z - Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

73.11.Z - Działalność agencji reklamowych

77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

78 - Działalność związana z zatrudnieniem

78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej

78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe

85.5 - Pozaszkolne formy edukacji

85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację

90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.03.Z - Artystyczna i literacka działalność twórcza

90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych

93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem

93.2 - Działalność rozrywkowa i rekreacyjna

93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

95.12.Z - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

95.21.Z - Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

95.22.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego

96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży