NEWAG S.A.
Ul.Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz
NIP7340009400
TEL48184496360
Oceń firmę:
NEWAG S.A.
NIP7340009400
KRS0000066315
Kapitał zakładowy11 250 000,25 zł
5,0 na podstawie 4 opinii.

Adres

Ul.Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz

Numer telefonu

48184496360

Strona internetowa

www.newag.pl

O Firmie

Firma Newag jest polskim przedsiębiorstwem produkcyjnym specjalizującym się w produkcji oraz modernizacji taboru szynowego, zarówno spalinowego, jak i elektrycznego, oraz wagonów pasażerskich lokomotyw, pojazdów metra i tramwajów. Siedziba spółki znajduje się w Nowym Sączu. Firma dąży do sys­te­ma­tycz­nego umac­nia­nia pozy­cji na rynku dostaw­ców taboru kole­jo­wego. Nad­rzęd­nym jej celem dzia­łal­no­ści jest pro­duk­cja i naprawa pojaz­dów kole­jo­wych o jako­ści speł­nia­ją­cej wyma­ga­nia i ocze­ki­wa­nia Klien­tów. Z naj­więk­szą sta­ran­no­ścią dostar­czamy im dobrze wyko­nane nowo­cze­sne i zapew­nia­jące bez­pie­czeń­stwo podróż­nych pro­dukty i usługi. NEWAG jako nowoczesna firma, skutecznie łączy innowacyjną myśl techniczną z tradycjami sięgającymi 1876 roku i jest jedną z naj­star­szych firm kole­jo­wych w Pol­sce. 

Oferta

  • Elektryczne zespoły trakcyjne
  • Spalinowe zespoły trakcyjne
  • Lokomotywy elektryczne
  • Lokomotywy spalinowe
  • Tramwaje
  • Wagony
  • Projekty NCBIR

Rodzaj działalności

producent

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

"NEWAG" SPÓŁKA AKCYJNA

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. WYSPIAŃSKIEGO 3, 33-300 NOWY SĄCZ

NIP

7340009400
Copy

REGON

490490757
Copy

KRS

0000066315
Copy

Forma prawna

spółka akcyjna

Data rejestracji na ALEO.com

2014-04-08

Adres rejestrowy

UL. WYSPIAŃSKIEGO 3, 33-300 NOWY SĄCZ

Data rejestracji w KRS

2001-11-30

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2001-11-30

Sygnatura akt

RDF/532857/23/263

Strona WWW

www.newag.pl

Kody Pkd

30.20.Z - Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego

25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych

29.32.Z - Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli

33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn

33.17.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego

49.10.Z - Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy

49.20.Z - Transport kolejowy towarów

71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne

77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZARZĄD
Józef Michalik
Wiceprezes Zarządu, 59 lat
Bogdan Krzysztof Borek
Wiceprezes Zarządu, 54 lata
Zbigniew Stanisław Konieczek
Prezes Zarządu, 64 lata
RADA NADZORCZA
Agnieszka Pyszczek
50 lat
Katarzyna Weronika Szwarc
43 lata
Piotr Adam Chajderowski
53 lata
Piotr Palenik
48 lat
Katarzyna Polak
37 lat

Dotacje unijne

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xhtml

01-01-2022 - 31-12-2022
Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz xhtml

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf
Pokaż więcej (7)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

5/ 5.0
Na podstawie 4 ocen
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!
BHP 2018-09-14 10:53:57
Polecamy współpracę z firmą Newag SA, jest to bardzo wiarygodna i rzetelna firma. Współprac wieloletnia z Newag SA układa się bardzo dobrze. Pozdrawiam, Wacław Stępień EKOSIGMA Gorlice
Aidem Art sp. z o.o. 2020-09-15 13:32:41
Supremo sp. z o.o. 2020-09-14 14:02:21
Supremo sp. z o.o. 2020-09-14 14:02:12

Firmy z tej samej branży