Navotech Inżynieria Środowiska sp. z o.o.
Ul. Alojzego Pawliczka 22a, 41-800 Zabrze
NIP6482773949
TEL+48 505 157 954
Oceń firmę:
Navotech Inżynieria Środowiska sp. z o.o.
NIP6482773949
KRS0000554512
Kapitał zakładowy100 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul. Alojzego Pawliczka 22a, 41-800 Zabrze

Numer telefonu

+48 505 157 954

O Firmie

Witam

NavoTech Inżynieria Środowiska sp. z o.o. ul. Pawliczka 22a Zabrze 41-800

Nasza firma specjalizuje się w:

~ produkcji układów separacji ścieków,

~ produkcji przepompowni oraz oczyszczalni ścieków,

~ produkcji urządzeń do neutralizacji ścieków,

~ zbiornikami wkopywanymi w ziemię na potrzeby wod-kan zarówno z betonu jak i tworzyw sztucznych,

Ponadto, serwisujemy każde z wyżej wymienionych urządzeń, zarówno naszej produkcji, jak i innych firm.

Obszar działalności: Cała Polska

Zapraszam do kontaktu ~ Radosław Guzik

Oferta

  • separatory koalescencyjne, lamelowe, tłuszczu,
  • przepompownie ścieków deszczowych i socjalnych,
  • oczyszczalnie ścieków bytowych. chemicznych,
  • neutralizatory ścieków kwaśnych/zasadowych,
  • serwis/naprawa/modernizacja w/w urządzeń każdej firmy.

Rodzaj działalności

producent, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

NAVOTECH INŻYNIERIA ŚRODOWISKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. ALOJZEGO PAWLICZKA 22A, 41-800 ZABRZE

NIP

6482773949
Copy

REGON

361331622
Copy

KRS

0000554512
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2018-09-20

Adres rejestrowy

UL. ALOJZEGO PAWLICZKA 22A, 41-800 ZABRZE

Data rejestracji w KRS

2015-04-22

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2015-04-22

Sygnatura akt

RDF/384460/22/586

Kody Pkd

22.23.Z - Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

22.21.Z - Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych

22.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

23.61.Z - Produkcja wyrobów budowlanych z betonu

28.29.Z - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

39.00.Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZARZĄD
Janusz Łysoń
Prezes Zarządu, 52 lata
Iwona Elżbieta Zaborowska
Wiceprezes Zarządu, 48 lat
UDZIAŁOWCY
Janusz Łysoń

100% 2000 udziałów o łącznej wysokości 100.000,00 zł

PROKURA
Adam Mainka
prokura łączna z członkiem zarządu, 37 lat

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
15,7
12,4
11,7
-5,5
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
3,5
2,6
3,2
22
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
2,2
2,2
2
-8,8
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
5,7
4,8
5,2
7,8
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,2
0,1
0,1
-25,2
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,9
1,2
1
-14,8
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,2
0
-0,2
-1881,8
EBITDA Opis wskaźnika
0,4
0,1
-0,1
-171
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,2
0
-0,2
-1881,8
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,2
0
-0,2
-1329,2
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
4,5
3,7
4,1
11,6
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
7,4
0,5
-9,7
-10,2
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
1
0,1
-1,7
-1,8
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
38,9
46,1
39
-7,1
Marża EBITDA Opis wskaźnika
2,6
1,2
-0,9
-2,1
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
1,1
0,1
-1,7
-1,8
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
78
76
99
23
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,3
1,4
1,3
-0,1
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-1,8
-8,1
5,1
13,2
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży