Nask S.A.
Ul. Wąwozowa 18 /010, 02-796 Warszawa
NIP9512421815
TEL48221820000
Oceń firmę:
Nask S.A.
NIP9512421815
KRS0000644422
Kapitał zakładowy77 543 870,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul. Wąwozowa 18 /010, 02-796 Warszawa

Numer telefonu

48221820000

Strona internetowa

www.nasksa.pl

O Firmie

Integrujemy zaawansowane usługi bezpieczeństwa teleinformatycznego. Naszymi atutami są NSOC i własne – bezpieczne Data Center. Zapewniamy wykwalifikowanych analityków i inżynierów. Gwarantujemy bezpieczeństwo danych.


Powołana przez NASK Państwowy Instytut Badawczy spółka NASK SA jest integratorem usług telekomunikacyjnych. Świadczy zaawansowane usługi bezpieczeństwa teleinformatycznego, kolokacji i hostingu, buduje sieci korporacyjne, oferuje usługi centrum danych ulokowane we własnych serwerowniach. Zapewnia również tradycyjne usługi teleinformatyczne - dostęp do Internetu i telefonię.


Spółka kontynuuje współpracę z partnerami NASK PIB poprzez realizację dotychczasowej oferty telekomunikacyjnej. Prowadzi szeroko zakrojone prace mające na celu opracowanie nowych produktów, rozwój już istniejących, oraz dostosowanie ich do aktualnych wyzwań rynku, a także rosnących potrzeb stałych i nowych klientów. Stale poszerzany jest zakres usług dostępnych w modelu chmurowym, wprowadzane są innowacyjne usługi telekomunikacyjne oraz szereg usług dodatkowych i komplementarnych. Najbardziej dynamicznie rozwija się obszar bezpieczeństwa teleinformatycznego wywodzący się z wieloletnich doświadczeń i szerokich kompetencji NASK PIB.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

NASK SPÓŁKA AKCYJNA

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. 11 LISTOPADA 23, 03-446 WARSZAWA

NIP

9512421815
Copy

REGON

365743505
Copy

KRS

0000644422
Copy

Forma prawna

spółka akcyjna

Data rejestracji na ALEO.com

2017-09-01

Adres rejestrowy

UL. 11 LISTOPADA 23, 03-446 WARSZAWA

Data rejestracji w KRS

2016-10-28

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2016-10-28

Sygnatura akt

WA.XIV NS-REJ.KRS/14765/24/943

Strona WWW

www.nasksa.pl

Kody Pkd

61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

61.30.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej

61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

63.11.Z - Przetwarzanie danych

63.12.Z - Działalność portali internetowych


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZARZĄD
Jarosław Grzywiński
Prezes Zarządu, 47 lat
RADA NADZORCZA
Małgorzata Anna Siemieniacka
42 lata
Leonard Krzyżak
37 lat
Łukasz Kryśkiewicz
43 lata
Jarosław Grzywiński
47 lat

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2017 2018
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
33,7
36,4
8,1
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
16,3
17,9
9,7
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
71,7
69,7
-2,8
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
88
87,6
-0,5
Środki pieniężne Opis wskaźnika
11,4
7,2
-36,8
Amortyzacja Opis wskaźnika
2,5
3
22,4
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-1,8
-2,1
-17,2
EBITDA Opis wskaźnika
0,5
0,9
60,4
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-1,9
-2
-6,9
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-1,9
-2,2
-11,7
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
31,1
15
-51,6
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-2,7
-2,9
-0,2
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-5,7
-5,6
0,1
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
81,5
79,5
-2
Marża EBITDA Opis wskaźnika
1,6
2,4
0,8
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-5,2
-5,7
-0,5
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
168
66
-102
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży