MUSI Lublin Sp. z o.o.
Magnoliowa 2, 20-143 Lublin
NIP9462639770
Oceń firmę:
MUSI Lublin Sp. z o.o.
NIP9462639770
KRS0000426428
Kapitał zakładowy565 912,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Magnoliowa 2, 20-143 Lublin

Strona internetowa

http://www.musi.lublin.pl

Oddziały

Specjalistyczny Sklep Zaopatrzenia Medycznego

ul.Lubartowska 36, 20-094 Lublin
+48817478448

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

MUSI Lublin Sp. z o.o. swoją działalność rozpoczęła w 1950 roku. Charakterystyczne logo firmy jest rozpoznawane w całej Polsce, a zwłaszcza w środowisku osób niepełnosprawnych. Misją firmy jest prowadzenie działalności gospodarczej, która umożliwia rehabilitację zawodową, medyczną i społeczną zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Zgodnie z hasłem "Z nami pokonasz bariery" MUSI Lublin specjalizuje się w sprzedaży i produkcji wyrobów ortopedyczno - rehabilitacyjnych, umożliwiających osobom niepełnosprawnym łagodzenie przebiegu chorób, kompensowanie urazów lub aktywną rehabilitację. czytaj dalej...

Rodzaj działalności

producent, hurtownik, dystrybutor, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

MUSI LUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. MAGNOLIOWA 2, 20-143 LUBLIN

NIP

9462639770
Copy

REGON

000453701
Copy

KRS

0000426428
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-02-27

Adres rejestrowy

UL. MAGNOLIOWA 2, 20-143 LUBLIN

Data rejestracji w KRS

2012-07-06

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2012-07-06

Sygnatura akt

RDF/471782/23/864

Strona WWW

http://www.musi.lublin.pl

Kody Pkd

47.74.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

22 - Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

32 - Pozostała produkcja wyrobów

46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

73 - Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

77 - Wynajem i dzierżawa

80 - Działalność detektywistyczna i ochroniarska

81 - Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

85 - Edukacja

86 - Opieka zdrowotna


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWĄŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
ZARZĄD
Marek Suszek
Prezes Zarządu, 64 lata
UDZIAŁOWCY
EKSAM MSM-BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

100% 1114 udziałów o łącznej wartości 565 912,00 zł

PROKURA
Violetta Iwona Kruczek
prokura łączna obejmująca umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem musi lublin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 49 lat
Michał Mikołaj Suszek
prokura łączna obejmująca umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem musi lublin spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, poprzez działanie z drugim prokurentem, 36 lat
RADA NADZORCZA
Małgorzata Jurak
52 lata
Magdalena Edyta Rodak
51 lat
Izabela Renata Bobrzyk
46 lat

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021 2022
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
5,8
6
6,7
10,7
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,7
0,7
0,9
16,8
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
13,6
14,6
15,7
7,4
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
14,4
15,3
16,5
7,8
Środki pieniężne Opis wskaźnika
7,5
6
7,4
24,3
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
1
1
1,2
15,2
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,8
0,9
1,1
14,2
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
8
9,1
10,6
16,5
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,9
1
1
-0,8
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
5,8
6,5
6,9
0,4
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
13,7
15,6
16,1
0,5
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
94,9
95,2
94,8
-0,4
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
16,7
17,1
17,8
0,7
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
33
37
37
0
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
15,1
14,8
15,8
1
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży