"MSG-MEDIA" sp. z o.o.
Świętej Trójcy 11 /6, 85-224 Bydgoszcz
NIP9532636654
TEL+48523735243
Oceń firmę:
"MSG-MEDIA" sp. z o.o.
NIP9532636654
KRS0000132230
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Świętej Trójcy 11 /6, 85-224 Bydgoszcz

Numer telefonu

+48523735243

Strona internetowa

http://msgmedia.pl

O Firmie

W latach 2010-2012 opracowywaliśmy internetowe systemy wideokonferencyjne oparte o przeglądarki WEB i kiedy Międzynarodowe Targi Łódzkie ogłosiły w 2010 r. przetrag na „Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie platformy informatycznej o roboczej nazwie Wirtualne Targi", przystąpiliśmy wspólnie z Telekomunikacją Polską SA do konkursu a następnie zrealizowaliśmy projekt jako główny podwykonawca.

Od 2009 roku jesteśmy operatorem innowacyjnej usługi głosowej Voice Link polegającej na możliwości bezpośredniego połączenia telefonicznego VoIP ze strony internetowej na telefon właściciela strony, który udostępni taką możliwość internautom.

MSG-MEDIA Sp. z o.o. przęjęła w większości działalność MSG-Media s.c. (INFOTEL, Biblioteka Infotela, Kongresy Infotela). Przez długie lata obserwacji rynku telekomunikacyjnego i informatycznego (od 1997 roku) związanego z działalnością spółki cywilnej i zebraniem doświadczenia z tych branż w 2011 roku MSG-MEDIA Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w zakresie projektowania i wdrażania zaawansowanych systemów teleinformatycznych.

Specjalizujemy się w projektowaniu i wykonawstwie systemów wizualizacji i komunikacji w czasie rzeczywistym z uwzględnieniem systemów wspomagania rzeczywistych wydarzeń (targi, konferencje, recepcje, konsultacje itp.).

Realizujemy nietypowe projekty IT w konsorcjach multidyscyplinarnych. Zajmujemy się tworzeniem i zarządzaniem grupami zadaniowymi do konkretnych projektów począwszy od analizy wymagań, poprzez projekt i realizację do utrzymania i serwisu.

W 2015 roku zrealizowaliśmy dla Gminy Czernikowo usługę rekonfiguracji bezprzewodowej sieci szerokopasmowej wybudowanej w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Czernikowo - krok w przyszłość". Zakres wykonywanych prac obejmował między innymi: wykonanie projektu technicznego nowej struktury logicznej sieci, konfigurację sprzętu i oprogramowania serwerowego, konfigurację punktów dostępowych na masztach i u Beneficjentów ostatecznych projektu, wykonanie testów uruchomieniowych, opracowanie dokumentacji powykonawczej.

W 2016 roku wygraliśmy konkurs na utrzymanie i serwisowanie szerokopasmowej sieci radiowej w Gminie Czernikowo.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

"MSG-MEDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. JARUŻYŃSKA 11 / 8, 85-792 BYDGOSZCZ

NIP

9532636654
Copy

REGON

092518515
Copy

KRS

0000132230
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2017-01-05

Adres rejestrowy

UL. JARUŻYŃSKA 11 / 8, 85-792 BYDGOSZCZ

Data rejestracji w KRS

2002-09-23

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2002-09-23

Sygnatura akt

BY.XIII NS-REJ.KRS/66/23/343

Strona WWW

http://msgmedia.pl

Kody Pkd

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

18 - Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

18.10.Z - Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią

19.20.Z - Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej

20.30.Z - Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających

20.40.Z - Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych

20.51.Z - Produkcja materiałów wybuchowych

20.52.Z - Produkcja klejów

22.11.Z - Produkcja opon i dętek z gumy

22.21.Z - Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych

22.22.Z - Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

22.23.Z - Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

24.20.Z - Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali

24.30.Z - Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce

24.51.Z - Odlewnictwo żeliwa

24.52.Z - Odlewnictwo staliwa

25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

25.12.Z - Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

25.21.Z - Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania

26.11.Z - Produkcja elementów elektronicznych

26.12.Z - Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych

26.30.Z - Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego

26.40.Z - Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

26.51.Z - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych

26.52.Z - Produkcja zegarków i zegarów

26.70.Z - Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego

28.12.Z - Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego

28.21.Z - Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych

28.22.Z - Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków

28.40.Z - Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych

32.10.Z - Produkcja wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych wyrobów

33 - Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

46.14 - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

46.5 - Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej

47.4 - Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

49.4 - Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami

50.40.Z - Transport wodny śródlądowy towarów

51.21.Z - Transport lotniczy towarów

51.22.Z - Transport kosmiczny

52 - Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

52.22.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport wodny

52.23.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy

52.24.Z - Przeładunek towarów

58 - Działalność wydawnicza

61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

61.30.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej

61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

62.0 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

63 - Działalność usługowa w zakresie informacji

70 - Działalność firm centralnych (head offices)

70.20.Z - Doradztwo związane z zarządzaniem

71 - Działalność w zakresie architektury i inżynierii

72.1 - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych

72.10.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych

72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

73 - Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

82 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

85.59 - Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

95 - Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego

15.31.Z

15.32.Z

15.52.Z

15.84.Z

15.85.Z

15.86.Z

15.87.Z

15.94.Z

15.98.Z

17.30.Z

17.40.A

17.54.Z

17.72.Z

18.21.Z

18.22.A

18.22.B

18.23.Z

19.30.A

19.30.B

20.10.A

20.10.B

21.11.Z

21.12.Z

21.21.Z

21.22.Z

21.23.Z

21.24.Z

21.25.Z

22.12.Z

22.13.Z

22.14.Z

22.15.Z

22.24.Z

22.25.Z

22.31.Z

22.32.Z

22.33.Z

24.11.Z

24.14.Z

24.15.Z

24.16.Z

24.17.Z

24.62.Z

24.63.Z

24.65.Z

25.13.A

25.22.Z

25.23.Z

25.24.Z

26.13.Z

26.14.Z

26.15.Z

26.21.Z

26.22.Z

26.23.Z

26.26.Z

26.53.Z

26.61.A

26.61.B

26.62.Z

26.63.Z

26.64.Z

26.65.Z

26.66.Z

26.81.Z

28.11.A

28.11.B

28.11.C

28.30.A

28.30.B

28.51.Z

28.52.Z

28.61.Z

28.62.Z

28.63.Z

28.71.Z

28.72.Z

28.73.Z

28.75.A

28.75.B

29.12.Z

29.13.Z

29.14.Z

29.22.Z

29.23.Z

29.24.B

29.40.B

29.56.B

29.71.Z

29.72.Z

30.01.Z

30.02.Z

31.50.Z

31.62.A

31.62.B

32.20.A

32.20.B

32.30.A

32.30.B

36.11.Z

36.12.Z

36.13.Z

36.14.A

36.14.B

36.15.Z

36.30.Z

36.50.Z

37.10.Z

37.20.Z

45.12.Z

45.21.A

45.21.C

45.21.D

45.21.F

45.21.G

45.22.Z

45.23.B

45.25.A

45.25.B

45.25.C

45.25.D

45.31.A

45.31.B

45.31.C

45.31.D

45.33.A

45.33.B

45.33.C

45.34.Z

45.41.Z

45.42.Z

45.43.A

45.43.B

45.44.A

45.44.B

45.45.Z

45.50.Z

50.10.A

50.10.B

50.20.A

50.20.B

50.30.A

50.30.B

51.23.Z

51.24.Z

51.25.Z

51.31.Z

51.32.Z

51.33.Z

51.34.B

51.35.Z

51.36.Z

51.37.Z

51.38.A

51.38.B

51.39.Z

51.41.Z

51.42.Z

51.43.Z

51.44.Z

51.45.Z

51.47.Z

51.51.Z

51.52.Z

51.53.A

51.53.B

51.54.Z

51.55.Z

51.56.Z

51.61.Z

51.62.Z

51.63.Z

51.64.Z

51.65.Z

51.66.Z

51.70.A

52.11.Z

52.25.Z

52.26.Z

52.27.A

52.27.B

52.32.Z

52.33.Z

52.41.Z

52.42.Z

52.43.Z

52.44.Z

52.45.Z

52.46.Z

52.47.Z

52.48.A

52.48.B

52.48.C

52.48.D

52.48.E

52.48.F

52.72.Z

52.74.Z

55.11.Z

55.12.Z

55.30.A

55.30.B

55.40.Z

55.51.Z

55.52.Z

60.24.A

60.24.B

63.30.A

63.30.B

63.30.C

64.12.A

64.20.A

64.20.B

64.20.C

64.20.D

64.20.E

64.20.F

64.20.G

70.11.Z

70.12.Z

70.31.Z

70.32.A

70.32.B

71.33.Z

71.34.Z

71.40.Z

72.30.Z

72.40.Z

72.50.Z

72.60.Z

73.10.G

74.14.A

74.14.B

74.20.A

74.40.Z

74.70.Z

74.81.Z

74.84.A

85.14.C

92.11.Z

92.12.Z

92.40.Z


Niezarejestrowany

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży