Montomet Sp. Z.O.O.
M.Rataja 31B, 42-400 Zawiercie
NIP6492276916
TEL+48326711868
Oceń firmę:
Montomet Sp. Z.O.O.
NIP6492276916
KRS0000364349
Kapitał zakładowy50 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

M.Rataja 31B, 42-400 Zawiercie

Numer telefonu

+48326711868

Strona internetowa

http://www.montomet.com.pl

O Firmie

Głównym przedmiotem działalności naszej firmy jest wykonawstwo i montaż instalacji energetycznych, wykonawstwo i montaż konstrukcji stalowych oraz montaż i remonty ciągów technologicznych.

Nasza firma powstała w 1992 roku, w latach 1992-2000 działała w ramach spółki cywilnej, a w latach 2001-2009 w ramach spółki jawnej, a od roku 2010 jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka powstała na bazie Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego – firmy o zasięgu ogólnopolskim.

Odbiorcy naszych usług to przedsiębiorstwa działające w przemyśle hutniczym, metalowym, chemicznym oraz energetyce.

W ramach naszej oferty wykonujemy również remonty urządzeń dźwignicowych i jezdni podsuwnicowych, montaż lekkiej obudowy z płyt warstwowych oraz wykonawstwo powłok antykorozyjnych i termoizolacyjnych.

Posiadamy doświadczenia w budowach hal produkcyjnych, remontach wielkich pieców, budowach instalacji technologicznych, ciepłowniczych i wielu innych.

Rodzaj działalności

producent, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

"MONTOMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. MACIEJA RATAJA 31B, 42-400 ZAWIERCIE

NIP

6492276916
Copy

REGON

241702445
Copy

KRS

0000364349
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-02-27

Adres rejestrowy

UL. MACIEJA RATAJA 31B, 42-400 ZAWIERCIE

Data rejestracji w KRS

2010-09-02

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2010-09-02

Sygnatura akt

RDF/590935/24/493

Strona WWW

http://www.montomet.com.pl

Kody Pkd

33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn

09 - Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie

25 - Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

28 - Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

33 - Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

42 - Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

43 - Roboty budowlane specjalistyczne

46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

49 - Transport lądowy oraz transport rurociągowy


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM O ILE ZOSTANĄ USTANOWIENI 2. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ZARZĄD SPÓŁKI
Miłosz Lendor
Członek Zarządu, 39 lat
Mariusz Motyl
Prezes Zarządu, 37 lat
UDZIAŁOWCY
Miłosz Lendor

50% 250 udziałów o łącznej wysokości 25.000,00 zł

Mariusz Motyl

50% 250 udziałów o łącznej wysokości 25.000,00 zł

PROKURA
Marek Motyl
prokura samoistna, 72 lata

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2021 2022 2023
mln zł
mln zł
mln zł
%
Zysk (strata) brutto Opis wskaźnika
2,7
3,9
4
4,1
EBITDA Opis wskaźnika
2,9
4,1
4,2
3,8
Zobowiązania krótkoterminowe Opis wskaźnika
2,1
3,9
3,4
-13,9
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
3,3
5,5
5,2
-6,1
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
2,8
4
4,1
2,8
Aktywa Opis wskaźnika
6,5
9,9
8,8
-11,5
Zysk (strata) netto Opis wskaźnika
2,3
3,9
3,3
-15,6
Środki pieniężne Opis wskaźnika
2,5
5,4
3,4
-36,9
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
16,4
25,4
32
26
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
3,2
4,4
3,6
-18,3
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
4,2
7,5
6,3
-16,5
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,1
0,1
0,1
43,5
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
68,4
69,8
62,7
-7,1
Kapitał własny do aktywów ogółem Opis wskaźnika
51
55,7
59,1
3,4
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
16,6
15,2
12,6
-2,6
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
13,8
15,2
10,2
-5
Marża EBITDA Opis wskaźnika
17,7
16
13,2
-2,8
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
47
56
38
-18
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2023 - 31-12-2023
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf

01-01-2023 - 31-12-2023
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf

01-01-2023 - 31-12-2023
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml
Pokaż więcej (4)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży