EMG-systems
Ogrodowa 23, 05-816 Michałowice
NIP5221053397
TEL+48227534190
Oceń firmę:
EMG-systems
NIP5221053397
KRS0000177964
Kapitał zakładowy200 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ogrodowa 23, 05-816 Michałowice

Numer telefonu

+48227534190

Strona internetowa

http://www.mainlinepower.pl

O Firmie

Jako wyłączny dystrybutor na terenie Polski, pragniemy przedstawić nowatorski system rozprowadzania energii elektrycznej w pomieszczeniach użyteczności publicznej, warsztatach oraz w domach i mieszkaniach. System Mainline został zaprojektowany aby zapewnić swobodny dostęp do zasilania urządzeń elektrycznych.

Instalację elektryczną wewnątrz budynków prowadzi się pod tynkiem w peszlach lub w rynienkach natynkowych, z tym że gniazda są przypisane do miejsca uzgodnionego wcześniej w projekcie wykończenia wnętrz.

System Mainline pozwala na dowolne kształtowanie przestrzeni gdyż gniazda nie są przypisane do konkretnego miejsca.

Zaletą systemu Mainline jest zapewnienie swobodnego wyboru miejsca podłączanych urządzeń.

System Mainline składa się z specjalnie zaprojektowanych listew, w których umieszczono miedziane płaskowniki, które są przewodami prądowymi i uziemieniem. Płaskowniki prądowe umieszczane są w taki sposób, że uniemożliwiają bezpośredni dostępu dając ochronę przed porażeniem prądem.

Dostęp do energii elektrycznej realizowany jest za pomocą specjalnie zaprojektowanych wpinanych gniazd.

Wszystkie czynne wpięte do listwy gniazda pracują na tej samej linii zasilającej. Pozwala to na zaoszczędzenie na zwykłych kablach stosowanych dotychczas. Standardowo gniazda mają zabezpieczenie do 16 A.

Istotą sytemu Mainline jest jego uniwersalność w kształtowaniu architektonicznym.

Zapraszamy do współpracy.

Sklep

Strona główna

Rodzaj działalności

dystrybutor

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

EMG SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. FASOLOWA 12 A, 02-482 WARSZAWA

NIP

5221053397
Copy

REGON

011638228
Copy

KRS

0000177964
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-04-28

Adres rejestrowy

UL. FASOLOWA 12 A, 02-482 WARSZAWA

Data rejestracji w KRS

2003-10-29

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2003-10-29

Sygnatura akt

RDF/483072/23/741

Strona WWW

http://www.mainlinepower.pl

Kody Pkd

29.31.Z - Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych

18.20.Z - Reprodukcja zapisanych nośników informacji

26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

26.51.Z - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych

27.12.Z - Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

62 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

63.91.Z - Działalność agencji informacyjnych

64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne

72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

73.1 - Reklama

73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej

74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

82.92.Z - Działalność związana z pakowaniem

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

92.00.Z - Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi

93.11.Z - Działalność obiektów sportowych

96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ZARZĄD
Mariusz Jan Pięcek
Członek Zarządu, 57 lat
Marek Andrzej Karolak
Członek Zarządu, 61 lat
UDZIAŁOWCY
Marek Andrzej Karolak

49% 49 udziałów o łącznej wartości 98.000 złotych

Mariusz Jan Pięcek

51% 51 udziałów o łącznej wartości 102.000 złotych

Dotacje unijne

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
4,5
3,3
4,1
25,5
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
1
0,9
0,9
9,7
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
1,4
1,3
1,4
12
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
2,4
2,1
2,4
11,1
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
-88,9
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,1
0,2
0,3
66,6
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0
-0,1
0,2
293,6
EBITDA Opis wskaźnika
0,3
-0
0,2
18 413,8
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
2,1
2
2,2
12,1
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0
-0,1
0,2
235,5
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,3
-0
0,2
558,5
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-8,9
10,7
19,6
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
0
-3,5
3,7
7,2
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
59,9
59,5
60
0,5
Marża EBITDA Opis wskaźnika
7,2
-0
5,6
5,6
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
0
-3,2
4,9
8,1
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
61
64
3
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
2,3
3,7
3,1
-0,6
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-263,9
0,3
264,2
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf
Pokaż więcej (3)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży