badaniaokien.pl - Mobilne Laboratorium
Wrocławska 142 B, 58-300 Wałbrzych
NIP8862868350
TEL48748401463
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Usługi dla firm Badania i analizy techniczne Profil firmy badaniaokien.pl - Mobilne Laboratorium
badaniaokien.pl - Mobilne Laboratorium
NIP8862868350
KRS0000461727
Kapitał zakładowy5 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Wrocławska 142 B, 58-300 Wałbrzych

Numer telefonu

48748401463

Strona internetowa

https://badaniaokien.pl

O Firmie

Ekspertyzy i badania okien - Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej wykonuje badania okien oraz drzwi zewnętrznych w fabryce producenta. Jest to jedyne w Polsce laboratorium notyfikowane, akredytowane oferujące taką możliwość.Nasze laboratorium oferuje usługi w zakresie pomiarów terenowych izolacyjności akustycznej dla ścian zewnętrznych (w tym wbudowanych okien i drzwi), wewnętrznych oraz stropów. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem służącym do pomiarów i analiz.

Oferta

  • Badania powykonawcze
  • Przepuszczalność powietrza okien, drzwi, fasad, montażu
  • Wodoszczelność okien, drzwi, fasad, montażu
  • BlowerDoor Test
  • Pomiary termowizyjne
  • Pomiar grubości wzmocnień stalowych

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej w dniu 7 września 2009 roku uzyskało notyfikację (Nr notyfikacji: NB 2189). Upoważnia to nasze Laboratorium do przeprowadzania wstępnych badań typu (ITT) na zgodność z europejską normą PN-EN 14351-1:2006+A2:2016 „Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne”, dzięki czemu wyniki badań Mobilnego Laboratorium uznawane są na całym obszarze Unii Europejskiej.

  • Badania okien i drzwi
  • Badania kontrolne do ZKP (FPC)
  • Badania wstępne typu (ITT)
  • Badania odporności na włamanie

Teraz możesz prościej eksportować do Kandy, dzięki uzyskaniu potwierdzenia kompetencji  technicznych przez Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej sp. z o.o. podczas audytu kanadyjskiego Labtest Certification Inc.   

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

MOBILNE LABORATORIUM TECHNIKI BUDOWLANEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. KASPROWICZA 21 / 2, 58-300 WAŁBRZYCH

NIP

8862868350
Copy

REGON

020573602
Copy

KRS

0000461727
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2020-04-29

Adres rejestrowy

UL. KASPROWICZA 21 / 2, 58-300 WAŁBRZYCH

Data rejestracji w KRS

2013-05-16

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2013-05-16

Sygnatura akt

RDF/351369/21/576

Strona WWW

https://badaniaokien.pl

Kody Pkd

71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne

26.51.Z - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych

33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

49.41.Z - Transport drogowy towarów

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, INNY CZŁONEK ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PREZESEM.
ZARZĄD
Anna Mścichowska
Prezes Zarządu, 44 lata
Adam Mścichowski
Wiceprezes Zarządu, 49 lat
UDZIAŁOWCY
Adam Mścichowski

50% 25 udziałów o łącznej wartości 2500 zł (dwa tysiace pięćset złotych)

Anna Mścichowska

50% 25 udziałów o łącznej wartości 2500 zł (dwa tysiące pięćset złotych)

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
1,9
2
2,1
4,7
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej Opis wskaźnika
1,8
1,7
1,5
-11,2
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,1
0,1
0,1
5,2
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,6
0,7
0,7
6,9
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
1,3
1,4
1,4
3,7
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,6
0,7
0,9
16,4
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,1
0,1
0,1
-18,2
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
6,8
4,5
3,6
-0,9
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
4,9
3,7
3,4
-0,3
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
6,3
4,3
5,1
0,8
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
68,4
67,5
66,8
-0,7
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży