MMC Power sp. z o.o.
Szczakowska 35, 43-600 Jaworzno
NIP5372624389
Oceń firmę:
MMC Power sp. z o.o.
NIP5372624389
KRS0000436228
Kapitał zakładowy5 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Szczakowska 35, 43-600 Jaworzno

Strona internetowa

http://mmcpower.pl

O Firmie

Firma MMC Power sp z o.o. oferuje bardzo szeroki zakres usług poczynając od realizacji prac na dokumentacji gotowej, poprzez prefabrykacje rozdzielnic, aż po kompletne realizacje pod klucz wykonywane od projektu po serwis i eksploatację.

Proponujemy Państwu nasze produkty i rozwiązania:

- W obiektach użyteczności publicznej (modernizacja i remont instalacji elektrycznych, nowe instalacje elektryczne, itp.)

- Dla przemysłu i energetyki (Projektowania, budowa stacji i rozdzielni elektroenergetycznych w systemie „pod klucz”, systemy rozprowadzenia kabli)

- Energetyka odnawialna (Systemy zarządzania energią elektryczną, pomiary elektryczne)

- Dla IT (Instalacje elektryczne serwerowni, zasilanie gwarantowane i awaryjne)

- Prefabrykacja rozdzielnic (Projektowanie i optymalizacja systemu zasilania obiektów, prefabrykacja rozdzielnic nn i SN wraz z systemem rozprowadzania energii)

- Serwis i utrzymanie ruchu (serwis techniczny systemu elektroenergetycznego, usprawnienie efektywności ekonomicznej systemu elektroenergetycznego obiektów)

- Komplementacja dostaw (Kompletacja i dostawa kabli i przewodów: telekomunikacyjnych, w tym światłowodów; sterowniczych; niskiego napięcia; średniego napięcia; wysokiego napięcia)

Dla nas najważniejszy jesteś Ty, nasz Klient i będziemy niezmiernie dumni móc z Tobą współpracować.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

MMC POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. SZCZAKOWSKA 35, 43-600 JAWORZNO

NIP

5372624389
Copy

REGON

061469560
Copy

KRS

0000436228
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2018-04-23

Adres rejestrowy

UL. SZCZAKOWSKA 35, 43-600 JAWORZNO

Data rejestracji w KRS

2012-10-11

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2012-10-11

Sygnatura akt

RDF/540815/23/65

Strona WWW

http://mmcpower.pl

Kody Pkd

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: DO KWOTY 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH ) - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, POWYŻEJ KWOTY 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZARZĄD
Tomasz Zastawny
Wiceprezes Zarządu, 41 lat
Wiktor Bolesław Halski
Prezes Zarządu, 51 lat
UDZIAŁOWCY
Radosław Tomasz Leda

30% 30 udziałów o łącznej wartości 1.500,00 zł

Wiktor Bolesław Halski

70% 70 udziałów o łącznej wartości 3.500,00 zł

PROKURA
Radosław Tomasz Leda
prokura samoistna, 50 lat
Bartłomiej Tomasz Smalcerz
prokura samoistna, 52 lata
Katarzyna Halska
prokura samoistna, 47 lat

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021 2022
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
6,2
8,2
6,1
-25,1
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
1,4
2,7
2,5
-9,4
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,3
-0,6
-0,2
72,6
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
1,7
2,1
2,3
10,2
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,3
0
0,2
-∞
Amortyzacja Opis wskaźnika
-76,8
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,1
-1
0,5
153
EBITDA Opis wskaźnika
-93,5
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
1,6
2
2,1
7,4
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,1
-0,9
0,6
158,8
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,1
-1
0,5
149,1
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
33
147,8
-264,8
-412,6
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
1,6
-11,7
7,7
19,4
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
18,2
-30,9
-7,7
23,2
Marża EBITDA Opis wskaźnika
-1,9
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
2,2
-11,7
8,3
20
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
57
83
147
64
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,7
1,1
0,9
-0,2
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
39,4
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży