ALEO.com Firmy Przemysł spożywczy Zbożowo - młynarski Przemiał zbóż Profil firmy MŁYN POGORZELEC SP. Z O.O.
MŁYN POGORZELEC SP. Z O.O.
NIP7491996508
KRS0000257586
Kapitał zakładowy3 050 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL.MŁYŃSKA 1, 47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE
Przychód w 2019 roku
25 735 094
Pozycja w rankingu finansowym
1 / 16

Kategorie Działalności

Kategoria główna
Przemysł spożywczy Zbożowo - młynarski Przemiał zbóż

Rodzaj działalności

producent

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

"MŁYN POGORZELEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. MŁYŃSKA 1, 47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE

NIP

7491996508
Copy

REGON

160075838
Copy

KRS

0000257586
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2013-09-27

Adres rejestrowy

UL. MŁYŃSKA 1, 47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE

Data rejestracji w KRS

2006-05-24

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2006-05-24

Sygnatura akt

RDF/356820/21/74

Kody Pkd

10.61.Z - Wytwarzanie produktów przemiału zbóż

01 - Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

10 - Produkcja artykułów spożywczych

28 - Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

42 - Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

49 - Transport lądowy oraz transport rurociągowy

68 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

77 - Wynajem i dzierżawa


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ZARZĄD
Dariusz Maj
Prezes, 57 lat
UDZIAŁOWCY
Dariusz Edward Maj

3.048 udziałów o łącznej wartości 3.048.000,00 zł

Ranking finansowy

Analiza ALEO.com za ostatni dostępny rok (2019) Metoda obliczeń
Kategoria
Zbożowo - młynarski
Pozycja (Zysk / strata netto)
4
/ 16
Pozycja (Przychód)
1
/ 16

Województwo
opolskie
Pozycja (Zysk / strata netto)
120
/ 574
Pozycja (Przychód)
28
/ 574

Wygenerowany 237 dni temu

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
24,3
25,7
29
12,8
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
11,3
11,9
12,9
9
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
7,9
8,6
9,2
7,8
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
19,2
20,4
22,1
8,5
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,8
1
1,1
7,9
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,1
0,1
0,1
12,8
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,9
0,7
0,8
10,1
EBITDA Opis wskaźnika
2
2,1
2,3
7,1
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,7
0,6
0,7
6,3
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
7,9
8,9
10,9
21,4
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
1,1
1,1
1,2
6,4
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
9,1
7,3
7,2
-0,1
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
3
2,4
2,3
-0,1
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
41,2
41,9
41,6
-0,3
Marża EBITDA Opis wskaźnika
8
8,2
7,8
-0,4
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
3,7
2,8
2,8
0
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
104
119
126
7
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,1
1,1
1,1
0
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
4,9
4,1
4,2
0,1
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży