MK DACH SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL.Plebiscytowa 1, 44-100 GLIWICE
NIP6312411325
TEL+48322319782
Oceń firmę:
MK DACH SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP6312411325
KRS0000197996
Kapitał zakładowy500 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL.Plebiscytowa 1, 44-100 GLIWICE

Numer telefonu

+48322319782

Strona internetowa

http://www.mkdach.pl

O Firmie

Jesteśmy firmą specjalizującą się w wykonawstwie dachów płaskich w technologii membran PVC, a także świadczymy usługi z zakresu napraw i utrzymania dachów wykonanych w technologiach papowych i membranowych. Dodatkowo posiadamy powierzchnie biurowe na wynajem na terenie Gliwic.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

MK DACH SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. PLEBISCYTOWA 1, 44-100 GLIWICE

NIP

6312411325
Copy

REGON

278209084
Copy

KRS

0000197996
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2013-11-06

Adres rejestrowy

UL. PLEBISCYTOWA 1, 44-100 GLIWICE

Data rejestracji w KRS

2004-03-08

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2004-03-08

Sygnatura akt

RDF/501789/23/321

Strona WWW

http://www.mkdach.pl

Kody Pkd

43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne

64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów

64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI JAK TEŻ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO, BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU
ZARZĄD
Norbert Sawicki
Prezes Zarządu, 49 lat
UDZIAŁOWCY
Grzegorz Filip

100% 990 udziałów o łącznej wartości nominalnej 495.000,00 zł

PROKURA
Grzegorz Filip
prokura samoistna, 48 lat

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
56,2
32,9
32,9
-0,1
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
8,2
8,1
8
-1,7
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
64,9
61,1
65,5
7,1
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
73,2
69,2
73,5
6,1
Środki pieniężne Opis wskaźnika
12
14
8,1
-41,8
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,2
0,1
0,2
223,5
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
4,1
-2,7
4,9
283,3
EBITDA Opis wskaźnika
5
-2,9
5,1
272,2
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
35,7
31,3
31,1
-0,7
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
4,8
-3
4,9
262,8
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
3
-2,3
4,4
286,9
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
4,7
-3,8
6,7
10,5
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
5,4
-7,1
13,3
20,4
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
88,8
88,2
89,1
0,9
Marża EBITDA Opis wskaźnika
8,8
-8,9
15,4
24,3
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
7,3
-8,1
14,9
23
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
38
63
54
-9
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
4,7
4,3
5
0,7
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-2,4
3,4
-1,4
-4,8
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml
Pokaż więcej (3)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży