ALEO.com Firmy Usługi dla firm Badania i analizy techniczne Profil firmy MIKROTEST - wzorcowanie przyrządów pomiarowych
MIKROTEST - wzorcowanie przyrządów pomiarowych
NIP6341151996
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

ul. Mieszka I 15, 40-877 Katowice

Numer telefonu

+48606112006

Strona internetowa

http://www.mikrotest.pl

Kategorie Działalności

Kategoria główna
Usługi dla firm Badania i analizy techniczne

O Firmie

Laboratorium Wzorcujące MIKROTEST Katowice wykonuje wzorcowanie przyrządów pomiarowych w następujących dziedzinach:

  • przyrządy, wzorce i narzędzia do pomiarów długości i geometrii powierzchni : wzorcowanie pierścieni wzorcowych i ustawczych do średnicówek, sprawdzianów tłoczkowych, stożkowych i klinowych, sprawdzanie suwmiarek noniuszowych i cyfrowych, czujników zegarowych zębatych i elektronicznych, kalibracja długościomierzy poziomych i pionowych, sprawdzanie dalmierzy laserowych i drogomierzy, grindometrów oraz noży krążkowych, głowic mikrometrycznych, głębokościomierzy, wzorcowanie grubościomierzy czujnikowych i ultradźwiękowych, grzebieni do pomiarów warstwy farb, sprawdzanie liniałów jedno-krawędziowych i powierzchniowych, sit laboratoryjnych, wzorcowanie spoinomierzy noniuszowych i wielofunkcyjnych, przymiarów teleskopowych, sztywnych, półsztywnych, zwijanych wstęgowych, wysokościomierzy elektronicznych i sumiarkowych, wzorców łuków kołowych, promieni, wzorców grubości, wzorców foliowe, wzorców nastawczych do mikrometrów, wałeczków pomiarowych, szczelinomierzy, wzorcowanie mikroskopów i projektorów pomiarowych, kalibracja poziomic liniałowych i ramowych, elektronicznych i optycznych kątowych oraz budowlanych, pochyłomierzy elektronicznych, passametrów, sprawdzanie średnicówek czujnikowych dwupunktowych i mikrometrycznych, płytek wzorcowych i interferencyjnych, granitowych oraz żeliwnych płyt pomiarowych, macek pomiarowych, kalibracja mikrometrów zewnętrznych i wewnętrznych – mikromierzy, mierników do pomiaru grubości powłok lakierniczych oraz wielu innych
  • przyrządy i wzorce do pomiarów kąta : kątomierzy uniwersalnych, elektronicznych oraz traserskich, mierników kąta, pochyłomierzy oraz kątowników,
  • urządzeń do pomiaru siły : siłomierzy użytkowych, sprężynowych i tensometrycznych, z odczytem cyfrowym i analogowych, dynamometrów do pomiaru nacisku i naprężeń, do pomiaru naciągu taśm i lin, urządzeń do pomiaru siły zrywania złączy zagniatanych na przewodzie – ręcznych i zautomatyzowanych zrywarek do kabli, maszyn wytrzymałościowych i pras
  • narzędzi do pomiaru momentu siły : wzorcowanie kluczy i wkrętaków dynamometrycznych, stanowisk do kalibracji kluczy, przekładni i wzmacniaczy momentu obrotowego - multiplikatorów, testerów momentu siły oraz stanowisk do sprawdzania narzędzi dynamometrycznych, przetworników momentu siły.

Po wykonaniu kalibracji przyrządów Laboratorium Wzorcujące wydaje Świadectwo Wzorcowania zwierające wyniki wzorcowania, niepewność pomiaru oraz spójność pomiarową, warunki środowiskowe w których wykonano pomiary, identyfikację metody kalibracji oraz pełny opis i identyfikację sprawdzanego przyrządu. Pomiary, obliczenia oraz autoryzacja Świadectw Wzorcowania jest wykonywana przez uprawnione osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w zakresie wzorcowania i pomiarów.

Zapraszamy do współpracy.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

MIKROTEST Ryszard Sieroń

Copy

Adres do doręczeń

ul. Kolibrów 7/2, 40-534 Katowice

NIP

6341151996
Copy

REGON

360507390
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Data rejestracji na ALEO.com

2017-10-27

Adres rejestrowy

ul. Mieszka I 15, 40-877 Katowice

Przedsiębiorca

Ryszard Sieroń

Małżeńska wspólność majątkowa

Nie

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

2015-01-09

Status

Aktywny

Kody Pkd

71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne

26.51.Z - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych

28.29.Z - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn

33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży