MIELECKIE ZRZESZENIE PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "TUCZ-BOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
BOROWA 104/2, 39-305 BOROWA
NIP8171840320
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Rolnictwo, hodowla i uprawa Chów i hodowla zwierząt Trzoda chlewna Profil firmy MIELECKIE ZRZESZENIE PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "TUCZ-BOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MIELECKIE ZRZESZENIE PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "TUCZ-BOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP8171840320
KRS0000176832
Kapitał zakładowy160 600,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

BOROWA 104/2, 39-305 BOROWA
Czy to Twoja firma? Zdobywaj nowych klientów i otrzymuj powiadomienia o nowych opiniach.
Zarejestruj się i bezpłatnie korzystaj z funkcji serwisu!
Dołącz do ALEO.com

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

MIELECKIE ZRZESZENIE PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "TUCZ-BOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

BOROWA 104/2, 39-305 BOROWA

NIP

8171840320
Copy

REGON

830475686
Copy

KRS

0000176832
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy

BOROWA 104/2, 39-305 BOROWA

Data rejestracji w KRS

2003-10-17

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2003-10-17

Sygnatura akt

RZ.XII NS-REJ.KRS/12605/23/771

Kody Pkd

01.46.Z - Chów i hodowla świń

46.23.Z - Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt

46.32.Z - Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

49.41.Z - Transport drogowy towarów

94.11.Z - Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DOKUMENTÓW UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE 2(DWAJ) CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZARZĄD
Danuta Babula
Sekretarz Zarządu, 50 lat
Adam Sieroń
Skarbnik, 56 lat
Leszek Bukowski
Prezes Zarządu, 58 lat
Kazimierz Skiba
Wiceprezes Zarządu, 64 lata
RADA NADZORCZA
Stanisław Kagan
55 lat
Jerzy Baran
58 lat
Krzysztof Piechota
57 lat
Robert Ciejka
64 lata
Mariusz Tymuła
39 lat

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021 2022
mln zł
mln zł
mln zł
%
Zysk (strata) ze sprzedaży Opis wskaźnika
0
0,1
0,1
56,9
Zysk (strata) brutto Opis wskaźnika
0
0
0
12,8
EBITDA Opis wskaźnika
0
0
0
-20
Zobowiązania krótkoterminowe Opis wskaźnika
0,9
0,6
1
65,8
Pozostałe koszty operacyjne Opis wskaźnika
0
0,1
0,1
49,5
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,8
0,8
0,8
2,3
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-0
0
0
-23,5
Aktywa Opis wskaźnika
1,8
1,5
2
36,9
Zysk (strata) netto Opis wskaźnika
0
0
0
12,8
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0
0
0
382,1
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
1
0,7
1,2
80,2
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
13,9
12,4
10,3
-16,9
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
1,7
1,4
2
39
Pozostałe przychody operacyjne Opis wskaźnika
0
0
0
-40,3
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
-14,4
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
2,7
2,1
2,3
0,2
Kapitał własny do aktywów ogółem Opis wskaźnika
45,7
55,6
41,6
-14
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
0,2
0,2
0,2
0
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
0,2
0,1
0,2
0,1
Marża EBITDA Opis wskaźnika
0,1
0,3
0,3
0
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
24
18
35
17
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1.8546231985092163
2.3785698413848877
1.9941680431365967
-0,4
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży