CIVPRO Usługi Projektowo Pomiarowe MGR Inż. Maciej Potrzebowski
ul. Potęgowska 6, 80-174 Gdańsk
NIP5832860750
TEL+48 601 841 525
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Budownictwo, usługi i materiały budowlane Usługi budowlano-remontowe Usługi projektowe Profil firmy CIVPRO Usługi Projektowo Pomiarowe MGR Inż. Maciej Potrzebowski
CIVPRO Usługi Projektowo Pomiarowe MGR Inż. Maciej Potrzebowski
NIP5832860750
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

ul. Potęgowska 6, 80-174 Gdańsk

Numer telefonu

+48 601 841 525

O Firmie

CIVPRO (CIVIL PROJECTS) - BIURO PROJEKTOWO KONSULTINGOWE STWORZONE PRZEZ ZESPÓŁ DOŚWIADCZONYCH PROJEKTANTÓW I PASJONATÓW BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO.

Oferta

OFERUJEMY PAŃSTWU WYKONANIE USŁUG PROJEKTOWYCH Z ZAKRESU BUDOWNICTWA LĄDOWEGO ORAZ ARCHITEKTURY. ŚWIADCZYMY USŁUGI DORADCZE ORAZ NADZORY INWESTORSKIE.

SPECJALIZUJEMY SIĘ W BUDOWNICTWIE KOMUNIKACYJNYM.

PROJEKTY DROGOWE

 • PROJEKTY DRÓG PUBLICZNYCH, WEWNĘTRZNYCH, PRYWATNYCH, TYMCZASOWYCH
 • PROJEKTY ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH I PUBLICZNYCH
 • PROJEKTY CIĄGÓW PIESZYCH, ŚCIEŻEK ROWEROWYCH
 • PROJEKTY PARKINGÓW, PLACÓW, NAWIERZCHNI STACJI BENZYNOWYCH
 • PROJEKTY UTWARDZENIA PLACÓW POSTOJOWYCH
 • PROJEKTY STAŁEJ I CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
 • ANALIZY, KONCEPCJE, KONCEPCJE FUNKCJONALNO- PRZESTRZENNE, PROGRAMY FUNKCJONANO-UŻYTKOWE ETC.
 • ANALIZY KOMUNIKACYJNE, ANALIZY PRZEJEZDNOŚCI SKRZYŻOWAŃ
 • EWIDENCJA DRÓG
 • PRZEPROWADZANIE OCENY STANU NAWIERZCHNI DRÓG
 • SPORZĄDZANIE KOSZTORYSÓW

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

MGR INŻ. MACIEJ POTRZEBOWSKI CIVPRO USŁUGI PROJEKTOWO POMIAROWE

Copy

Adres do doręczeń

ul. Potęgowska 6/30, 80-174 Gdańsk

NIP

5832860750
Copy

REGON

221044510
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Data rejestracji na ALEO.com

2017-05-29

Adres rejestrowy

ul. Potęgowska 6/30, 80-174 Gdańsk

Przedsiębiorca

MACIEJ POTRZEBOWSKI

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

2010-07-02

Status

Aktywny

Kody Pkd

71.11.Z - Działalność w zakresie architektury

18.12.Z - Pozostałe drukowanie

18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi

41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad

42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli

42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę

43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

43.31.Z - Tynkowanie

43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej

43.33.Z - Posadzkarstwo

43.34.Z - Malowanie i szklenie

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży