P.P.U. Metrax sp. z o.o.
Dobrów 9, 28-142 Dobrów
NIP6551816350
TEL+48158648014
Oceń firmę:
P.P.U. Metrax sp. z o.o.
NIP6551816350
KRS0000128332
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Dobrów 9, 28-142 Dobrów

Numer telefonu

+48158648014

Strona internetowa

http://www.metrax.com.pl

O Firmie

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe METRAX sp. z o.o. w Dobrowie rozpoczęło swoją działalność dnia 1 września 2002 r., kontynuując działalność Oddziałów utrzymania ruchu Energomechanicznego i Elektrycznego Przedsiębiorstwa Kopalń i Zakładów Chemicznych Siarki „Siarkopol” S.A. w Grzybowie, istniejącego na rynku od 1967 roku.

Zajmujemy się produkcją:

 • konstrukcji stalowych,
 • zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych,
 • wymienników ciepła,
 • wyrobów uszczelkarskich,

a także wykonujemy różnego typu usługi a mianowicie:

 • utrzymanie ruchu w zakładach przemysłowych,
 • wykonywanie, remont, montaż konstrukcji stalowych,
 • wykonywanie, remont, montaż instalacji przemysłowych,
 • wykonywanie, remont, montaż izolacji przemysłowych,
 • usługi elektroenergetyczne,
 • usługi spawalnicze,
 • usługi dźwigowe,
 • zabezpieczenia antykorozyjne,
 • remont pomp i urządzeń wirujących,
 • remont i nastawa zaworów,
 • naprawy i przeglądy elektronarzędzi,
 • obróbka metali,
 • frezowanie CNC,
 • wycinanie CNC różnorodnych kształtów w wielu rodzajach materiałów,
 • grawerowanie CNC frezami,
 • cięcie plazmowe CNC,
 • walcowanie i cięcie blach.

Obecnie P.P.U. METRAX sp. z o.o. zatrudnia wysokiej klasy fachowców, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzonych robót i usług.

Zatrudniamy spawaczy posiadających aktualne uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do spawania stali niskowęglowych i austenitycznych metodami:

 • spawanie łukowe elektrodą otuloną 111,
 • spawanie elektrodą topliwą w osłonie mieszanek gazowych MAG 135,
 • spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie argonu TIG 141,
 • spawanie gazowe 311.

Nasi Klienci stają się beneficjentami wielu korzyści. Staramy się, aby Klienci stosujący nasze urządzenia i produkty byli zadowoleni i uśmiechnięci.

Z nami osiągniesz Swój cel!

www.metrax.com.pl

Rodzaj działalności

producent, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE METRAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W DOBROWIE W UPADŁOŚCI

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

DOBRÓW 9, 28-142 DOBRÓW

NIP

6551816350
Copy

REGON

292673570
Copy

KRS

0000128332
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-01-22

Adres rejestrowy

DOBRÓW 9, 28-142 DOBRÓW

Data rejestracji w KRS

2002-08-28

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2002-08-28

Sygnatura akt

KI.X NS-REJ.KRS/1624/23/934

Strona WWW

http://www.metrax.com.pl

Kody Pkd

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

09.90.Z - Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie

17.21.Z - Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

20.13.Z - Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych

22.19.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z gumy

25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

25.29.Z - Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych

25.30.Z - Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą

25.61.Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych

25.91.Z - Produkcja pojemników metalowych

25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

27.11.Z - Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów

28.22.Z - Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków

28.25.Z - Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych

28.29.Z - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn

33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

33.17.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego

33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli

42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

46.75.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

46.76.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

49.41.Z - Transport drogowy towarów

52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne

77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

24.13.Z

28.11.B

28.11.C

28.30.B

28.51.Z

28.71.Z

28.75.B

29.24.B

29.40.B

31.10.B

31.20.B

31.62.B

35.20.B

45.21.C

45.21.D

45.21.E

45.21.G

45.22.Z

45.25.B

45.25.C

45.25.D

45.25.E

45.31.A

45.31.B

45.31.D

45.33.A

45.33.B

45.33.C

45.34.Z

45.50.Z

51.55.Z

63.12.C


Zwolniony
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
0
0
0
289,4
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
4,6
4
3,7
-9
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
-0,8
-0,3
-3,2
-852,2
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
3,8
3,7
0,5
-86,9
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
0
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,5
0,4
0,5
10,3
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-0,2
-0,3
-2,2
-727,5
EBITDA Opis wskaźnika
-0,2
-0,1
-2,2
-1591,8
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,6
0,5
0,5
-10,3
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-0,2
-0,3
-2,2
-727,5
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-0,2
-0,1
-2,2
-1591,8
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
25,1
80,8
70,2
-10,6
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-101 160,2
-12 722,8
-27 037
-14 314,2
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
-21,7
-9
-658,6
-649,6
Marża EBITDA Opis wskaźnika
-88 942,9
-6164,6
-26 783,1
-20 618,4
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-101 160,2
-12 722,8
-27 037
-14 314,2
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
6 579 923
659 657
161 460
-498 197
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
0,1
0,1
0,1
0
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-3,1
-4,6
-0,1
4,5
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 15-02-2023
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 15-02-2023
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 15-02-2023
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf
Pokaż więcej (8)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży