ALEO.com Firmy Medycyna, farmacja i kosmetyki Leki i produkty lecznicze Profil firmy "MERCANT" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
"MERCANT" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP7270125442
KRS0000075117
Kapitał zakładowy50 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

OBYWATELSKA 152, 94-104 ŁÓDŹ

Kategorie Działalności

Kategoria główna
Medycyna, farmacja i kosmetyki Leki i produkty lecznicze

O Firmie

Kompleksowe zaopatrzenie w sprzęt i artykuły medyczne

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

"MERCANT" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. OBYWATELSKA 152, 94-104 ŁÓDŹ

NIP

7270125442
Copy

REGON

004274510
Copy

KRS

0000075117
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2015-05-21

Adres rejestrowy

UL. OBYWATELSKA 152, 94-104 ŁÓDŹ

Data rejestracji w KRS

2001-12-20

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2001-12-20

Sygnatura akt

RDF/303297/21/28

Kody Pkd

46.46.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
SPOSÓB REPREZENTACJI
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO USTANOWIENI PRZEZ ZARZĄD PROKURENCI
ZARZĄD SPÓŁKI
Stanisław Jan Radomiński
Prezes Zarządu, 71 lat
Ewa Joanna Radomińska
Wiceprezes Zarządu, 70 lat
UDZIAŁOWCY
Stanisław Jan Radomiński

100% 10 udziałów o łącznej wysokości 50.000 złotych

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
6,3
6,4
8,5
31,4
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,8
0,8
0,7
-5,9
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
1,7
1,7
2,1
22,8
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
2,4
2,5
2,8
14
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,9
0,4
0,8
119,4
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,2
0,1
0,7
836,8
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
2,1
2,1
2
-4,4
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,2
0,1
0,5
975,2
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,1
0
0,7
1919,6
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
9
2,9
-6,1
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
2,4
0,8
6,4
5,6
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
68,7
69,3
74,7
5,4
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
2,6
1,1
8
6,9
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
36
37
27
-10
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
3,3
3,3
0
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży