Meest Polska Sp. z o.o.
Transportowców 5, 39-200 Dębica
NIP8722267231
TEL+48 14 681 84 84
Oceń firmę:
Meest Polska Sp. z o.o.
NIP8722267231
KRS0000259760
Kapitał zakładowy990 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Transportowców 5, 39-200 Dębica

Numer telefonu

+48 14 681 84 84

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Meest Polska jest międzynarodowym operatorem pocztowym, który świadczy usługi logistyczne m.in. w sektorze e-commerce, zarówno dla osób prywatnych, jak i klientów biznesowych.

Oferta

Specjalizujemy się w logistyce, usługach pocztowych i dostarczaniu przesyłek z krajów Unii Europejskiej do odbiorców na terytorium Ukrainy.
Istotnym elementem naszej działalności jest również obsługa przesyłek z USA do Polski i innych krajów europejskich. Dzięki sieci magazynów w USA, Chinach i Europie dostarczamy naszym klientom przesyłki z Włoch, Niemiec i wielu innych państw.

Oferujemy kompleksową usługę, na którą składa się konsolidacja paczek, obsługa celna, przewóz i dostarczanie przesyłek, a także pośrednictwo w płatnościach.

Wspieramy transgraniczny handel elektroniczny w obszarze logistyki, pomagając firmom otwierać się na nowe rynki.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

MEEST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. DROGOWCÓW 7, 39-200 DĘBICA

NIP

8722267231
Copy

REGON

180145090
Copy

KRS

0000259760
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2018-10-02

Adres rejestrowy

UL. DROGOWCÓW 7, 39-200 DĘBICA

Data rejestracji w KRS

2006-06-29

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2006-06-29

Sygnatura akt

RDF/355606/21/243

Kody Pkd

52.29.C - Działalność pozostałych agencji transportowych

49.41.Z - Transport drogowy towarów

52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

52.24.B - Przeładunek towarów w portach śródlądowych

52.24.C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

53.20.Z - Pozostała działalność pocztowa i kurierska

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

63.11.Z - Przetwarzanie danych

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST: A/ PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, B/ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES I WICE PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, ZAŚ KAŻDY Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM BĄDŹ PROKURENTEM. ROZPORZĄDZENIE PRZEZ ZARZĄD PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 1.000.000 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH) NIE WYMAGA ZGODY WSPÓLNIKÓW.
ZARZĄD
Aleksander Winnicki
Prezes Zarządu, 68 lat
UDZIAŁOWCY
MEEST CANADA INC

100% 9.900 udziałów o łącznej wartości 990.000,00 zł

Dotacje unijne

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
47,3
69,2
124,5
79,9
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
8,6
14,2
16,6
16,9
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
4,5
5,8
8,3
42,4
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
13,1
20
24,9
24,3
Środki pieniężne Opis wskaźnika
2,4
2,3
1,5
-37,2
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,1
0
0
-31,6
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,8
1,6
3,1
90,3
EBITDA Opis wskaźnika
0,6
1,6
3,2
97
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
10,5
16,5
20,9
26,4
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,5
1,6
3,2
97,8
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,6
1,3
2,5
89,7
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
14
22,3
29,8
7,5
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
1,3
1,9
2
0,1
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
34,5
29
33,3
4,3
Marża EBITDA Opis wskaźnika
1,2
2,3
2,5
0,2
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
1,6
2,3
2,5
0,2
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
66
74
48
-26
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,2
1,2
1,3
0,1
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-1,2
-0,2
0,6
0,8
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży