MEDPARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. DWORCOWA 3, 62-051 ŁĘCZYCA
NIP7773265141
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Medycyna, farmacja i kosmetyki Usługi medyczne Lekarze ogólni Profil firmy MEDPARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MEDPARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP7773265141
KRS0000624280
Kapitał zakładowy5 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. DWORCOWA 3, 62-051 ŁĘCZYCA

Strona internetowa

http://medpark.pl
Czy to Twoja firma? Zdobywaj nowych klientów i otrzymuj powiadomienia o nowych opiniach.
Zarejestruj się i bezpłatnie korzystaj z funkcji serwisu!
Dołącz do ALEO.com

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

MEDPARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. DWORCOWA 3, 62-051 ŁĘCZYCA

NIP

7773265141
Copy

REGON

364738838
Copy

KRS

0000624280
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy

UL. DWORCOWA 3, 62-051 ŁĘCZYCA

Data rejestracji w KRS

2016-06-20

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2016-06-20

Sygnatura akt

RDF/560108/23/976

Strona WWW

HTTP://MEDPARK.PL

Kody Pkd

86.21.Z - Praktyka lekarska ogólna

58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

86.22.Z - Praktyka lekarska specjalistyczna

86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna

86.90.C - Praktyka pielęgniarek i położnych

86.90.D - Działalność paramedyczna

86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE, JEDNOOSOBOWO. JEŻELI ZARZĄD JEST DWUOSOBOWY LUB WIELOOSOBOWY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI W PEŁNYM ZAKRESIE.
ZARZĄD
Maciej Paweł Kaczmarek
Członek Zarządu, 42 lata
Ireneusz Piotr Kaczmarek
Prezes Zarządu, 71 lat
UDZIAŁOWCY
Maciej Paweł Kaczmarek

50% 50 udziałów o łącznej wartości 2.500,00 zł

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021 2022
tys zł
tys zł
tys zł
%
Aktywa Opis wskaźnika
110
26,4
34
28,4
Zysk (strata) brutto Opis wskaźnika
-55,4
-129,3
-65
49,7
Zysk (strata) netto Opis wskaźnika
-55,4
-129,3
-65
49,7
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
245,4
291,1
363,6
24,9
Podatek dochodowy Opis wskaźnika
0
0
0
0
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
110
26,4
34
28,4
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
-135,3
-264,7
-329,7
-24,6
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi Opis wskaźnika
354,9
250,9
294,4
17,3
%
%
%
p.p.
Kapitał własny do aktywów ogółem Opis wskaźnika
-123
-1000,7
-970,4
30,3
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-15,6
-51,5
-22,1
29,4
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-15,6
-51,5
-22,1
29,4
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Sprawozdanie z działalności
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz xml
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży