Resmed Polska sp. z o.o.
Ul. Pokorna 2 /U18a, 00-199 Warszawa
NIP5272667838
TEL+48 22 307 05 86
Oceń firmę:
Resmed Polska sp. z o.o.
NIP5272667838
KRS0000398211
Kapitał zakładowy50 500,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul. Pokorna 2 /U18a, 00-199 Warszawa

Numer telefonu

+48 22 307 05 86

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

ResMed to producent oraz międzynarodowy dystrybutor oferujący ogromny wybór nowoczesnych aparatów CPAP oraz masek do terapii obturacyjnego bezdechu sennego. W swojej produkcji wykorzystuje najnowsze dostępne technologie, wszystko po to, by tworzyć urządzenia, które zapewnią komfort snu milionom pacjentów na całym świecie ograniczając negatywne skutki chorób OBS i zmniejszając tym samym koszty opieki zdrowotnej.

W bogatej ofercie ResMed znajdą Państwo:

  • aparaty CPAP służące do podawania ciągłego ciśnienia w drogach oddechowych,

  • anatomiczne maski AirFit doskonale dopasowujące się do kształtu twarzy.

Po więcej informacji zapraszamy na nasza stronę internetową www.zdrowysen.info .

Oferta

  • Maski AirFit 30

  • Aparaty CPAP

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

RESMED POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. POKORNA 2 / U18A, 00-199 WARSZAWA

NIP

5272667838
Copy

REGON

145839380
Copy

KRS

0000398211
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2019-03-11

Adres rejestrowy

UL. POKORNA 2 / U18A, 00-199 WARSZAWA

Data rejestracji w KRS

2011-10-12

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2011-10-12

Sygnatura akt

RDF/465328/23/452

Kody Pkd

47.74.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

26.11.Z - Produkcja elementów elektronicznych

26.60.Z - Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego

32.50.Z - Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne

33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

46.46.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

86.90.C - Praktyka pielęgniarek i położnych

86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W SYTUACJI, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ OSOBY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE POSIADAJĄC UPRAWNIENIE DO ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ NIE PRZEWYŻSZAJĄCYCH 600.000 PLN, NATOMIAST ROZPORZĄDZANIE PRAWEM I ZACIĄGANIE ZOBOWIAZAŃ PRZEWYŻSZAJĄCYCH 600.000 PLN WYMAGA REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
ZARZĄD
David Pendarvis
Członek Zarządu
Tomasz Ryszard Zarzycki
Prezes Zarządu, 63 lata
UDZIAŁOWCY
RESMED EUROPEAN HOLDINGS LIMITED

100% 101 udziałów o łącznej wartości 50.500,00 złotych

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021 2022
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
29,4
29,5
38,4
30,3
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
8,8
4,7
7,1
52,7
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
6,7
7,8
8,8
13
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
15,4
12,4
15,9
27,9
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,7
0,7
0,7
-0
Środki pieniężne Opis wskaźnika
1,4
1,9
1,9
-0,2
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,6
1,2
1,4
20,4
EBITDA Opis wskaźnika
2
2,3
3
33,4
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
14,6
11,4
14,7
28,5
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,6
1,1
1
-6,7
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
1,3
1,5
2,3
49,1
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
8,5
13,9
11,5
-2,4
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
1,9
3,7
2,6
-1,1
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
43,2
62,5
55,2
-7,3
Marża EBITDA Opis wskaźnika
6,7
7,7
7,9
0,2
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
1,9
4
3,7
-0,3
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
80
28
43
15
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
2,2
4,4
3
-1,4
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-0,7
-0,8
-0,6
0,2
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-07-2021 - 30-06-2022
Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf

01-07-2021 - 30-06-2022
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf

01-07-2021 - 30-06-2022
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf
Pokaż więcej (3)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży