MEDICA PHARM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Myśliborska 21/34, 03-185 Warszawa
NIP5242765507
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Medycyna, farmacja i kosmetyki Leki i produkty lecznicze Profil firmy MEDICA PHARM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
MEDICA PHARM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
NIP5242765507
KRS0000489402
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Myśliborska 21/34, 03-185 Warszawa

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Medica Pharm Sp. z o.o. zajmuje się zaopatrywaniem wszelkich placówek medycznych.

Rodzaj działalności

pośrednik, hurtownik, dystrybutor, usługodawca

Dane Rejestrowe

Firma została usunięta z KRS 2 lut 2022 r.

Nazwa pełna

SENAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

GDAŃSK, - GDAŃSK

NIP

5242765507
Copy

REGON

147010303
Copy

KRS

0000489402
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-01-17

Adres rejestrowy

GDAŃSK, - GDAŃSK

Data rejestracji w KRS

2013-12-05

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2013-12-05

Sygnatura akt

GD.VII NS-REJ.KRS/12861/21/289

Kody Pkd

46.46.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

10 - Produkcja artykułów spożywczych

11 - Produkcja napojów

13 - Produkcja wyrobów tekstylnych

14 - Produkcja odzieży

16 - Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli

17 - Produkcja papieru i wyrobów z papieru

18 - Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

18.1 - Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią

20 - Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

22 - Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

23 - Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

24 - Produkcja metali

25 - Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

42 - Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad

42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli

42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

43 - Roboty budowlane specjalistyczne

43.1 - Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę

43.11 - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę

43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

43.2 - Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

43.3 - Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych

43.31.Z - Tynkowanie

43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej

43.33.Z - Posadzkarstwo

43.34.Z - Malowanie i szklenie

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.9 - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane

43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

45.1 - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

46.1 - Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie

46.2 - Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt

46.3 - Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

46.45.Z - Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków

46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

46.6 - Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia

46.7 - Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa

46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

49 - Transport lądowy oraz transport rurociągowy

52 - Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

52.10 - Magazynowanie i przechowywanie towarów

52.24 - Przeładunek towarów

59 - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych

62 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

63 - Działalność usługowa w zakresie informacji

64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów

64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

68 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

68.3 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie

68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

70.2 - Doradztwo związane z zarządzaniem

70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

71 - Działalność w zakresie architektury i inżynierii

73 - Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

73.1 - Reklama

74 - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

77.1 - Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

77.2 - Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego

77.3 - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych

79 - Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

80.20.Z - Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

81 - Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

82 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

85.5 - Pozaszkolne formy edukacji

90 - Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

93 - Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna


Niezarejestrowany
Inne numery rachunków bankowych

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży