MEDEUS OLSZAK WILK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
UL. KATOWICKA 93A / 18, 61-131 POZNAŃ
NIP7822556342
Oceń firmę:
MEDEUS OLSZAK WILK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
NIP7822556342
KRS0000446479
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. KATOWICKA 93A / 18, 61-131 POZNAŃ
Czy to Twoja firma? Zdobywaj nowych klientów i otrzymuj powiadomienai o nowych opiniach.
Zarejestruj się i bezpłatnie korzystaj z funkcji serwisu!
Dołącz do ALEO.com

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

MEDEUS OLSZAK WILK SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. KATOWICKA 93A / 18, 61-131 POZNAŃ

NIP

7822556342
Copy

REGON

302323330
Copy

KRS

0000446479
Copy

Forma prawna

spółka komandytowa

Adres rejestrowy

UL. KATOWICKA 93A / 18, 61-131 POZNAŃ

Data rejestracji w KRS

2013-01-08

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2013-01-08

Sygnatura akt

PO.VIII NS-REJ.KRS/30197/21/823

Kody Pkd

86.22.Z - Praktyka lekarska specjalistyczna

66 - Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne

68 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

85 - Edukacja

86 - Opieka zdrowotna

87 - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem

88 - Pomoc społeczna bez zakwaterowania

96.0 - Pozostała indywidualna działalność usługowa


Zwolniony
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
SPOSÓB REPREZENTACJI
UPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ KOMPLEMENTARIUSZE: PAN MARIUSZ PIOTR WILK I PAN KRZYSZTOF MARCIN OLSZAK, KTÓRZY REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE.
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Krzysztof Marcin Olszak
46 lat
Mariusz Piotr Wilk
51 lat
UDZIAŁOWCY
Mariusz Piotr Wilk
Krzysztof Marcin Olszak

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
0,1
0,2
0,3
44,1
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej Opis wskaźnika
1,4
1,4
1,3
-11
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,3
0,2
0,3
40,8
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0
0,2
0,2
21,5
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,1
0
0,1
246,6
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,3
0,2
0,3
40,8
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,1
0,1
0,1
8
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
318,3
1047,6
425,5
-622,1
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
20,9
13
20,6
7,6
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
20,9
13
20,6
7,6
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
73,9
10,1
24,2
14,1
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży