MDgroup.org.pl
Kuniów 17B, 46-200 KLUCZBORK
NIP7282534063
TEL+48888223350
Oceń firmę:
MDgroup.org.pl
NIP7282534063
5,0 na podstawie 1 opinii.

Adres

Kuniów 17B, 46-200 KLUCZBORK

Numer telefonu

+48888223350

Strona internetowa

http://www.mdszkolenia.pl

Oddziały

Oddział Kluczbork

Sienkiewicza 22, lok. 13/14, 46-200 Kluczbork
+48888223350
+48536223350

Oddział Opole

TECHNOLOGICZNA 2, 45-839 Opole
+48888223350

Oddział Łódź

UL. ZBARASKA 12/4, 93-212 ŁÓDŹ
+48888223350

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

MDgroup powstała w 2012 roku od kiedy stale się rozwija i poszerza zakres usług które oferuje. Dostarczamy profesjonalną wiedzę oraz eksperckie umiejętności w zakresie nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Naszą ambicją jest oferowanie Klientom wysokiej jakości usług szkoleniowych, specjalistyczny consulting IT, pomoc w zakresie ochrony danych osobowych, doradztwo kadrowo płacowe oraz podatkowe, rozwijanie umiejętności programowania dla dzieci poprzez prowadzenie zajęć z robotyki.

MDszkolenia to najlepsze praktyki szkoleniowe. Naszą misją jest przekazanie praktycznych kompetencji, aby podejmować nowe zadania oraz rozwijać i przyspieszać realizację obecnych obowiązków.

Zakres usług jakie oferuje MDszkolenia:

 • szkolenia z obsługi komputera i aplikacji biurowych pakietu MS Office
 • szkolenia programistyczne
 • szkolenia graficzne
 • szkolenia z marketingu
 • tworzenie szablonów, makr i innych gotowych rozwiązań
 • wynajem laptopów
 • wynajem, sali szkoleniowej/komputerowe

MDodo to profesjonalna i kompleksowa odpowiedź na zapotrzebowanie przedsiębiorców oraz instytucji w zakresie ochrony danych osobowych w związku z prowadzoną działalnością. Przeprowadzamy audyty pozwalające ocenić zgodność ochrony danych osobowych, a następnie wprowadzić niezbędne zmiany, zdefiniować potrzeby i sposoby ich zaspokojenia.

Zakres usług jakie oferuje MDodo:

 • audyt prawny zgodności ochrony danych osobowych
 • opracowanie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych i wdrożenie procedury
 • outsourcing ABI
 • specjalistyczne szkolenia dla pracowników

MDfinance to centrum doradztwa z zakresu księgowości, rachunkowości, kadr i płac, a także doradztwa podatkowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Skupiamy się przede wszystkim na budowie trwałych relacji z Klientami, którzy powierzając nam sprawy księgowe oraz kadrowo – płacowe czują bezpieczeństwo i pewność prawidłowo wykonanych usług.

Zakres usług jakie oferuje MD finance:

 • Księgowość i rachunkowość
 • Księga przychodów i rozchodów
 • Kadry i płace
 • Doradztwo podatkowe
 • Konsultacje indywidualne

MDkids to warsztaty robotyki, na których dzieci konstruują roboty z wykorzystaniem specjalnych zestawów edukacyjnych. Po skonstruowaniu Uczestnicy programują roboty zgodnie z przeznaczeniem. Programowanie odbywa się w zależności od wieku i poziomu zaawansowania Uczestników za pomocą prostego programu graficznego lub przy pomocy języka C++ Nauka programowania pozwala zrozumieć zagadnienia odpowiadające za rozwój technologii oraz wykorzystać tę wiedzę, pozwala stworzyć inteligentne urządzenia, które potrafią chodzić, mówić, pozwoli odkryć niezwykły świat robotów, z którego korzystamy na co dzień z czego nawet nie zdajemy sobie sprawy. Robotyka to inwestycja w przyszłość!

Nasze atuty:

 • Jesteśmy placówką wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 2.16/00600046/2016
 • Posiadamy wpis do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych, dzięki czemu wydajemy świadectwa certyfikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,
 • Należymy do Bazy Usług Rozwojowych,
 • Jesteśmy Autoryzowanym Centrum Egzaminacyjno Testowym CERTIPORT oraz Certyfikowanym Laboratorium Edukacyjnym ECDL,
 • Dla rodzin posiadających Opolską Kartę Rodziny i Seniora oferujemy atrakcyjne rabaty,
 • Uczestniczymy w projekcie „Kluczbork dla rodziny +” oraz „Gmina Kluczbork dla Seniora”,
 • Honorujemy „Karta Dużej Rodziny”,
 • Współpracujemy z Opolską Izbą Gospodarczą oraz Izbą Gospodarczą „Śląsk”,
 • Posiadamy certyfikat „Firma Godna Zaufania” oraz „Firma z Zasadami”,
 • Jesteśmy laureatem konkursu „ Opolska Marka 2015″

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

MDgroup MARTA HAIN

Copy

Adres do doręczeń

17B, 46-200 Kuniów

NIP

7282534063
Copy

REGON

101363990
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Data rejestracji na ALEO.com

2015-04-23

Adres rejestrowy

17B, 46-200 Kuniów

Adres dodatkowego stałego miejsca wykonywania działalności

ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork

Przedsiębiorca

MARTA HAIN

Małżeńska wspólność majątkowa

Nie

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

2012-03-01

Status

Aktywny

Kody Pkd

69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa

18.12.Z - Pozostałe drukowanie

18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi

18.20.Z - Reprodukcja zapisanych nośników informacji

32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

46.42.Z - Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

47.30.Z - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.42.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie

56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów

59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

63.11.Z - Przetwarzanie danych

63.12.Z - Działalność portali internetowych

63.91.Z - Działalność agencji informacyjnych

63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

66.22.Z - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

66.29.Z - Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

69.10.Z - Działalność prawnicza

70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

71.11.Z - Działalność w zakresie architektury

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

73.11.Z - Działalność agencji reklamowych

73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)

73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej

74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.20.Z - Działalność fotograficzna

74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

77.29.Z - Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej

78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

82.92.Z - Działalność związana z pakowaniem

82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację

95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana


Zwolniony
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

5/ 5.0
Na podstawie 1 ocen
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!
webdesign-studio 2018-05-22 19:34:38

Firmy z tej samej branży