MD PROPERTY CONSULTING & PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
STARY WOŁÓW 58A, 56-100 STARY WOŁÓW
NIP9880242495
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Budownictwo, usługi i materiały budowlane Usługi budowlano-remontowe Usługi aranżacji terenów Profil firmy MD PROPERTY CONSULTING & PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MD PROPERTY CONSULTING & PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP9880242495
KRS0000255509
Kapitał zakładowy50 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

STARY WOŁÓW 58A, 56-100 STARY WOŁÓW

O Firmie

Dużo firm planuje wydzielenie części codziennie wykonywanych czynności na zewnątrz. Firmom, które decydują się na takie rozwiązanie, z pomocą przychodzą liczne firmy usługowe oraz agencje. Do takich usług zaliczyć należy między innymi badania i analizy techniczne.

W ramach tej kategorii działają firmy wykonujące takie zadania jak wykonywanie badań składu i czystości minerałów czy atestów dla pojazdów silnikowych, statków, samolotów, pojemników ciśnieniowych, elektrowni jądrowych. Takie działania wykonuje funkcjonująca w miejscowości STARY WOŁÓW firma MD PROPERTY CONSULTING & PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Przejrzyj jej profil na ALEO.com.

Czy to Twoja firma? Zdobywaj nowych klientów i otrzymuj powiadomienai o nowych opiniach.
Zarejestruj się i bezpłatnie korzystaj z funkcji serwisu!
Dołącz do ALEO.com

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

MD PROPERTY CONSULTING & PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

STARY WOŁÓW 58A, 56-100 STARY WOŁÓW

NIP

9880242495
Copy

REGON

020272533
Copy

KRS

0000255509
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy

STARY WOŁÓW 58A, 56-100 STARY WOŁÓW

Data rejestracji w KRS

2006-04-24

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2006-04-24

Sygnatura akt

RDF/455814/22/755

Kody Pkd

81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

02.40.Z - Działalność usługowa związana z leśnictwem

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

46.22.Z - Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin

46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

77.34.Z - Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego

81.29.Z - Pozostałe sprzątanie

93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: -W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO, -W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
ZARZĄD
Piotr Sławomir Pabisiak
Prezes Zarządu, 37 lat
UDZIAŁOWCY
Piotr Sławomir Pabisiak

99 udziałów o łącznej wysokości 49.500,00 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych)

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
tys zł
tys zł
tys zł
%
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej Opis wskaźnika
0
0
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
487,1
226,9
298,1
31,3
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
224,2
607,6
315,6
-48,1
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
56
2,3
108,4
4604,5
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
280,3
609,9
424,1
-30,5
Środki pieniężne Opis wskaźnika
63,3
155
257,5
66,2
Amortyzacja Opis wskaźnika
2,3
1,9
25,4
1215,1
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
54,3
-53,7
119,7
322,7
EBITDA Opis wskaźnika
124,7
-7,3
152,6
2195,6
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
161,8
465,1
291,6
-37,3
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
122,4
-9,2
127,3
1481,7
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-0,5
-53,7
106,1
297,5
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-0,1
-2331,5
97,9
2429,4
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
10
-23,7
35,6
59,3
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
20
0,4
25,6
25,2
Marża EBITDA Opis wskaźnika
25,6
-3,2
51,2
54,4
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
11,1
-23,7
40,1
63,8
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
76
294
232
-62
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,6
2,5
1,5
-1
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
1,1
-16,2
0
16,2
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży