McKey IT
ul. Żelazna 55/26, 53-427 Wrocław
NIP8961124339
Oceń firmę:
McKey IT
NIP8961124339
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

ul. Żelazna 55/26, 53-427 Wrocław

Strona internetowa

http://www.it.mckey.pl

O Firmie

O(ch)(b)ronimy Twoje zasoby IT

McKey IT - profesjonalne usługi - bezpieczeństwo struktur, systemów i danych.

Audyty IT - zgodne z ISO27001, ISO27002, struktur, systemów, aplikacji

Testy bezpieczeństwa - pentesty, analizy zabezpieczeń, analizy logów

Projekty - zabezpieczanie struktur i systemów, wdrażanie systemów UTM, MDM, DLP, NGF, CFP, AG

Konsultacje i szkolenia z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych, ochrony danych, archiwizacji, backupu, bezpiecznej transmisji zgodnie z politykami CISA

Informatyka śledcza - usługi związane z informatyką śledczą, w tym analizy powłamaniowe, analizy logów, zbieranie dowodów

!!! Bezpieczny bank danych !!! - wkrótce nowa usługa dla naszych klientów. Bezpieczne archiwum danych w zewnętrznej lokalizacji, umożliwia odtworzenie struktury informatycznej w przypadku poważnych awarii, kradzieży, czy destrukcji.

--------------------------

Korzystając z wieloletniego (ponad 20 lat) doświadczenia w pracy na rynku IT w charakterze administratorów systemów, specjalistów informatyków, oficerów i administratorów bezpieczeństwa elektronicznego - oferujemy gamę usług z szeroko rozumianej dziedziny bezpieczeństwa IT. To nie tylko antywirus, firewall, to o wiele więcej. Dlaczego bezpieczeństwo struktury IT jest takie ważne? To proste - informacja stała się dziś towarem, który oferowany jest za konkretną cenę. Czy będą to nasze dane osobowe, czy dane finansowe naszej firmy, czy też nasza lista kontaktów - lepiej, aby te informacje były w pewien sposób chronione. Ponadto nasza struktura IT składa się z wielu różnych urządzeń, które podłączone do sieci zewnętrznej również mogą stanowić pewne cele do osiągnięcia - czyli przejęcia. Dlatego chronimy nie tylko dane, ale i sprzęt. Nie tylko informacje, ale i strukturę. Zabezpieczamy przed przypadkowymi awariami, błędami, wyciekiem danych, utratą danych.

Urządzenia zabezpieczające, filtry, analizatory, systemy archiwizacji i backupu, podtrzymanie zasilania, bezpieczna transmisja danych, szyfrowanie, kryptografia, bezpieczna poczta (zero spamu!), bezpieczne strony WWW i webaplikacje to tylko niektóre z projektów, które realizujemy już od 5 lat.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Marcin Kaczmarek, CISA (certyfikowany audytor systemów informatycznych)

Rodzaj działalności

pośrednik, dystrybutor, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

McKey MARCIN KACZMAREK

Copy

NIP

8961124339
Copy

REGON

021037751
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Data rejestracji na ALEO.com

2014-04-04

Adres rejestrowy

ul. Żelazna 55/26, 53-427 Wrocław

Przedsiębiorca

MARCIN KACZMAREK

Małżeńska wspólność majątkowa

Nie dotyczy

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

2009-09-14

Status

Zawieszony

Kody Pkd

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

18.20.Z - Reprodukcja zapisanych nośników informacji

26.12.Z - Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych

26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

26.30.Z - Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego

26.40.Z - Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

27.90.Z - Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego

33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

33.19.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia

47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.42.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.43.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza

58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

63.11.Z - Przetwarzanie danych

66.29.Z - Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne

72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej

74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację

90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.03.Z - Artystyczna i literacka działalność twórcza

93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

95.12.Z - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży