MARUT MASZYNY I URZĄDZENIA SPÓŁKA Z Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI
UL.KRUPANKA 83, 41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
NIP6431719420
TEL+48 32 229 12 46
Oceń firmę:
MARUT MASZYNY I URZĄDZENIA SPÓŁKA Z Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI
NIP6431719420
KRS0000297134
Kapitał zakładowy450 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL.KRUPANKA 83, 41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

Numer telefonu

+48 32 229 12 46

O Firmie

Nasza firma specjalizuje się w dystrybucji maszyn i urządzeń budowlanych, renomowanych producentów. Wszystkie oferowane przez naszą firmę urządzenia posiadają odpowiednie certyfikaty i normy ustawowe.

Naszym klientom oferujemy sprzedaż maszyn i urządzeń budowlanych m.in.: agregaty prądotwórcze, frezarki, śrutownice do betonu, kompresory powietrza, nagrzewnice i osuszacze, przecinarki, piły stołowe, piły taśmowe, rusztowania, wciągarki, zacieraczki do betonu oraz zagęszczarki.

Oferujemy również wynajem maszyn i urządzeń budowlanych.

Jako zadanie priorytetowe stawiamy sobie, zapewnienie kompleksowej obsługi w zakresie sprzedaży, serwisu oraz wynajmu maszyn budowlanych. Ciągle staramy się doskonalić, oraz wychodzić naprzeciw klientom poprzez wzbogacanie naszej oferty oraz usług przez nas realizowanych.

Zapraszamy do współpracy.

Rodzaj działalności

hurtownik, dystrybutor

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

MARUT MASZYNY I URZĄDZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. KRUPANKA 83, 41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

NIP

6431719420
Copy

REGON

240795628
Copy

KRS

0000297134
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2013-10-15

Adres rejestrowy

UL. KRUPANKA 83, 41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

Data rejestracji w KRS

2008-01-16

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2008-01-16

Sygnatura akt

RDF/518646/23/997

Kody Pkd

77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

85.10.Z - Placówki wychowania przedszkolnego

93.11.Z - Działalność obiektów sportowych

93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI, JEJ REPREZENTOWANIA NA ZEWNĄTRZ ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ZARZĄD
Michał Marut
Prezes Zarządu, 45 lat
UDZIAŁOWCY
Rafał Marut

50% 225 udziałów o łącznej wysokości 225.000,00 zł

Michał Marut

50% 225 udziałów o łącznej wysokości 225.000,00 zł

PROKURA
Rafał Marut
prokura samoistna, 51 lat

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
7,8
5,3
6
13,3
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
2,8
2,7
2,7
0,2
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
2,6
2,6
2,9
12,5
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
5,4
5,3
5,7
6,2
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0
0,2
0
-86,7
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,1
0,1
0,3
102,2
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-0,1
-0
0,4
6261,7
EBITDA Opis wskaźnika
0,1
0,2
0,7
206,9
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-0,1
-0
0,3
1487,2
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0
0,1
0,5
324,1
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
2,8
2,6
2,8
8,1
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-5,1
-0,9
11,1
12
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-1,7
-0,4
5,4
5,8
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
48,8
48,7
51,7
3
Marża EBITDA Opis wskaźnika
1,8
4,4
12
7,6
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-1,5
-0,1
6,3
6,4
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
60
114
118
4
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
2,2
1,2
1,2
0
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
8,4
5,3
1,4
-3,9
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży