Martes Sport sp. z o.o.
Malowany Dworek 115, 43-300 Bielsko-Biała
NIP5471791682
Oceń firmę:
Martes Sport sp. z o.o.
NIP5471791682
KRS0000077249
Kapitał zakładowy33 500 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Malowany Dworek 115, 43-300 Bielsko-Biała

O Firmie

W skład Grupy Kapitałowej Martes Sport wchodzą spółki zajmujące się produkcją, dystrybucją oraz sprzedażą detaliczną artykułów sportowych na rynku Europy Środkowej i Wschodniej, zatrudniające ponad 3000 osób.

Historia Grupy sięga 1993 roku. Ponad 20 lat doświadczeń, stabilne zaplecze finansowe, stale wzbogacany kapitał ludzki i zoptymalizowana sieć logistyczna stanowią fundamenty jej ugruntowanej pozycji. Czynią także z tworzących ją spółek wiarygodnych partnerów biznesowych, którzy nie tylko sami dynamicznie się rozwijają, ale też pomagają osiągać sukces swoim kontrahentom.

Oferta

Iguana Group specjalizuje się w produkcji oraz dystrybucji odzieży, obuwia i akcesoriów sportowych. Kompleksowa oferta, innowacyjność i zrozumienie potrzeb klienta sprawiają, że systematycznie poszerza grono odbiorców na cały świecie. Do klientów Iguana Group należą: Intersport, Go Sport, Tesco, Auchan, Metro Group, Carrefour i wiele innych firm działających na rynku odzieży i akcesoriów sportowych.

Iguana Group posiada magazyny o łącznej powierzchni 20 000 m 2 , która docelowo zostanie zwiększona do 40 000 m 2 . Pozwala to na utrzymywanie zaopatrzenia na poziomie ok. 5 mln sztuk.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

MARTES SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. MALOWANY DWOREK 115, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

NIP

5471791682
Copy

REGON

070904684
Copy

KRS

0000077249
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2018-03-12

Adres rejestrowy

UL. MALOWANY DWOREK 115, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

Data rejestracji w KRS

2002-01-04

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2002-01-04

Sygnatura akt

RDF/564589/23/417

Kody Pkd

47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

46.42.Z - Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.64.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.72.Z - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

73.11.Z - Działalność agencji reklamowych

82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU UPRAWNIENI SĄ SAMODZIELNIE. DO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZEZ CZŁONKÓW ZARZĄDU NIEBĘDĄCYCH PREZESEM LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021 2022
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
837,9
1076,7
1331,1
23,6
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
466,6
606,5
869,5
43,4
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
454,9
360,4
433,7
20,4
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
921,5
966,9
1303,2
34,8
Środki pieniężne Opis wskaźnika
4,9
9,6
15,2
58
Amortyzacja Opis wskaźnika
24,8
22,9
22
-3,9
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-9,7
124
102,6
-17,3
EBITDA Opis wskaźnika
13,4
81,9
96,5
17,9
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
609,4
677,1
1023,8
51,2
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-11,5
58,9
74,5
26,4
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-6,7
105,4
83,3
-20,9
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-1,5
29,3
19,2
-10,1
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-0,8
9,8
6,3
-3,5
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
49,4
37,3
33,3
-4
Marża EBITDA Opis wskaźnika
1,6
7,6
7,3
-0,3
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-1,2
11,5
7,7
-3,8
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
170
115
158
43
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,4
1,8
1,7
-0,1
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
10,8
3,1
3,7
0,6
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty;
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml
Pokaż więcej (24)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży