"MARSZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. ROOSEVELTA 114, 62-200 GNIEZNO
NIP7251810013
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Surowce i półprodukty Szkło Szkło płaskie Profil firmy "MARSZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
"MARSZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP7251810013
KRS0000008860
Kapitał zakładowy413 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. ROOSEVELTA 114, 62-200 GNIEZNO

Kategorie Działalności

Kategoria główna
Czy to Twoja firma? Zdobywaj nowych klientów i otrzymuj powiadomienia o nowych opiniach.
Zarejestruj się i bezpłatnie korzystaj z funkcji serwisu!
Dołącz do ALEO.com

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

"MARSZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. ROOSEVELTA 114, 62-200 GNIEZNO

NIP

7251810013
Copy

REGON

472858740
Copy

KRS

0000008860
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy

UL. ROOSEVELTA 114, 62-200 GNIEZNO

Data rejestracji w KRS

2001-04-20

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2001-04-20

Sygnatura akt

PO.IX NS-REJ.KRS/23059/19/469

Kody Pkd

23.11.Z - Produkcja szkła płaskiego

01.11.Z - Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

01.13.Z - Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

01.19.Z - Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

01.24.Z - Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych

01.25.Z - Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów

01.27.Z - Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów

01.30.Z - Rozmnażanie roślin

01.41.Z - Chów i hodowla bydła mlecznego

01.42.Z - Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów

01.43.Z - Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych

01.45.Z - Chów i hodowla owiec i kóz

01.46.Z - Chów i hodowla świń

01.47.Z - Chów i hodowla drobiu

01.49.Z - Chów i hodowla pozostałych zwierząt

23.13.Z - Produkcja szkła gospodarczego

23.61.Z - Produkcja wyrobów budowlanych z betonu

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę

43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

43.31.Z - Tynkowanie

43.34.Z - Malowanie i szklenie

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.31.Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.40.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich

46.11.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów

46.17.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

46.21.Z - Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

46.23.Z - Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt

46.34.A - Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

46.34.B - Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych

46.36.Z - Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich

46.37.Z - Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw

46.71.Z - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

46.75.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

47.11.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.21.Z - Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.22.Z - Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.23.Z - Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.24.Z - Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.25.Z - Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.26.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.29.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

49.41.Z - Transport drogowy towarów

52.24.C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

63.11.Z - Przetwarzanie danych

66.11.Z - Zarządzanie rynkami finansowymi

66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

66.21.Z - Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

73.11.Z - Działalność agencji reklamowych

73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)

73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

80.10.Z - Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

80.20.Z - Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

80.30.Z - Działalność detektywistyczna

82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

93.11.Z - Działalność obiektów sportowych

93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem

93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI MAJĄTKOWYCH I NIE MAJĄTKOWYCH, W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU
ZARZĄD
Marek Lisiecki
Prezes Zarządu, 62 lata
UDZIAŁOWCY
Ryszard Krysztofik

50% 413 udziałów o łącznej wartości 206.500,00 zł

Marek Lisiecki

50% 413 udziałów o łącznej wartości 206.500,00 zł

PROKURA
Grzegorz Szutarski
samoistna, 70 lat

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży