ALEO.com Firmy Usługi dla firm Usługi finansowe i doradcze Doradztwo rachunkowe i księgowe Profil firmy MARK-AUDIT
MARK-AUDIT
NIP5211001499
KRS0000148625
Kapitał zakładowy50 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Genewska 10/3, 03-963 Warszawa

Numer telefonu

+48506025782

Strona internetowa

http://www.mark-audit.pl

O Firmie

Mark-Audit to niezależna polska spółka świadczącą profesjonalne usługi w zakresie:

 • badania sprawozdań finansowych
 • outsourcingu księgowości
 • outsourcingu kadr i płac
 • doradztwa podatkowego i prawnego

Na sukces firmy pracują doświadczeni biegli rewidenci, prawnicy, doradcy podatkowi oraz księgowi. Dzięki ciągłemu poszerzaniu wiedzy branżowej jesteśmy w stanie sprostać nieustannie zmieniającym się realiom rynków.

Nasza oferta kierowana jest do firm działających we wszystkich sektorach gospodarki - zarówno do dużych przedsiębiorstw jak i jednoosobowych działalności gospodarczych.

Ścisła współpraca z klientami pozwala nam na zrozumienie specyfiki działania konkretnego podmiotu. Taka kooperacja procentuje adekwatnymi diagnozami oraz odpowiednio wczesnym zidentyfikowaniem potencjalnych obszarów ryzyka.

Relacje budowane z Klientami opieramy na podstawowych wartościach etycznych. Połączenie uczciwości w działaniu oraz najwyższej jakości usług gwarantuje owocną i długotrwałą współpracę. Właśnie dzięki tym czynnikom udaje nam się utrzymać na rynku już od prawie 20 lat.

Jesteśmy wpisani przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 69.

Mark-Audit oferuje outsourcing księgowości, skierowany do małych i średnich podmiotów gospodarczych. Zachęcamy Państwa do powierzenia spraw księgowo - finansowych doskonałej kadrze specjalistów. Jak powszechnie wiadomo, zasadnicza korzyść, jaka płynie ze zlecania na zewnątrz zadań nie związanych bezpośrednio z podstawową działalnością firmy, to możliwość skupienia swoich zasobów i środków finansowych w tych obszarach, w których firma osiąga przewagę konkurencyjną. Głównym naszym założeniem jest odciążenie naszych Kontrahentów z obowiązków, które niekoniecznie muszą być wykonywane bezpośrednio przez Nich. Dzięki indywidualnemu podejściu do problemu oraz wykorzystaniu naszej wiedzy i nowoczesnych narzędzi informatycznych pomagamy Klientom podejmować trafne decyzje prowadzące do sukcesów. Nasza główna oferta obejmuje usługi w zakresie:

 • prowadzenia ksiąg rachunkowych (w tym kadry i płace)
 • prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów
 • rozliczeń podatkowych
 • rejestracji podmiotów gospodarczych
 • doradztwa finansowo - księgowego

Oferujemy również usługi z zakresu:

 • opracowywania polityk rachunkowości
 • wyceny przedsiębiorstw
 • analiz finansowych i ekonomicznych

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

BIURO EKSPERTYZ KSIĘGOWYCH MARK-AUDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. GENEWSKA 10 / 3, 03-963 WARSZAWA

NIP

5211001499
Copy

REGON

010707772
Copy

KRS

0000148625
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2013-11-25

Adres rejestrowy

UL. GENEWSKA 10 / 3, 03-963 WARSZAWA

Data rejestracji w KRS

2003-01-24

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2003-01-24

Sygnatura akt

RDF/304734/21/623

Strona WWW

http://www.mark-audit.pl

Kody Pkd

58.11.Z - Wydawanie książek

58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza

69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU - ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ZARZĄD
Marek Zwierz
Prezes Zarządu, 62 lata
Izabella Elżbieta Łasak
Członek Zarządu, 46 lat
Grzegorz Zwierz
Członek Zarządu, 36 lat
UDZIAŁOWCY
Marek Zwierz

83 udziały o łącznej wysokości 41.500,00 zł

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2017 2018
mln zł
mln zł
%
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
0,3
0,3
0,6
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej Opis wskaźnika
1,2
1,4
15,7
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-0,1
-0
73,3
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,1
0,1
20,3
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,2
0,2
-6,7
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,3
0,3
0,3
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-0,1
-0
73,3
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-25,3
-7,2
18,1
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-4,8
-1,1
3,7
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-4,8
-1,1
3,7
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
73
67,7
-5,3
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xades

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży