Margreen Mateusz Śliwiński sp. z o.o.
Mszczonowska 101, 96-100 Skierniewice
NIP8361858501
TEL+48509975924
Oceń firmę:
Margreen Mateusz Śliwiński sp. z o.o.
NIP8361858501
KRS0000490128
Kapitał zakładowy5 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Mszczonowska 101, 96-100 Skierniewice

Numer telefonu

+48509975924

Strona internetowa

http://www.margreen.pl/

O Firmie

Firma MARGREEN Mateusz Śliwiński Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została założona w 2013 roku w wyniku przejęcia masy Firmy Usługowej „MARGREEN” Mateusz Śliwiński z siedzibą w Skierniewicach założonej w 2008 roku oraz Technicznej Obsługi Budownictwa „TOB-TED” mgr inż. Tadeusz Śliwiński działającej jako podmiot gospodarczy od 1989 roku. Przez wiele lat spółka zajmowała się kompleksową obsługą budownictwa wraz z doradztwem w procesie inwestycyjnym. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i doświadczonej kadrze udało się ukończyć wiele inwestycji na terenie Polski. W trakcie realizacji zadań spółka często korzystała z outsourcingu w postaci siły roboczej sprowadzanej z terytorium Ukrainy. W wyniku tak nabytego doświadczenia zarząd spółki podjął decyzję o rozszerzenie profilu działalności i stworzenie Agencji Pracy Tymczasowej zajmującej się sprowadzaniem pracowników zza wschodniej granicy.

Wieloletnia współpraca z pracownikami z Ukrainy oraz mnogość zrealizowanych inwestycji zaoowocowała stworzeniem firmy mogącej świadczyć kompleksowe usługi w zakresie zatrudnienia pracowników z zagranicy, realizacji inwestycji oraz doradztwa inwestycyjnego.

Historia MARGREEN Mateusz Śliwiński Sp. z o.o.

 • 1989 rok - Tadeusz Śliwiński rozpoczyna prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej w zakresie produkcji materiałów budowlanych;
 • 1992 rok - rozszerzenie działalności o realizację usług budowlanych i projektowych, realizacja projektu straży pożarnej, budowa budynku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w miejscowości Baranów k/Skierniewic oraz budowla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Skierniewicach;
 • 1997 rok - reorganizacja podmiotu gospodarczego w wyniku, którego powołano do życia Zakład Realizacji Budownictwa oraz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "USŁUGI LEŚNE" spółka cywilna;
 • 1998 rok - w wyniku rozszerzenie usług o nadzór inwestorski oraz obsługę inwestycji na terenie Warszawy oraz Kielc Tadeusz Śliwiński postanowił wcielić ówczesną działalność w nowo organizowany podmiot pod wspólną nazwą: Techniczna Obsługa Budownictwa "TOB-TED" mgr inż. Tadeusz Śliwiński, w ramach działalności zrealizowano obsługę inestycji na rzecz Echo Investment S.A. m.in. osiedle Zeusa w Warszawie oraz budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Nalewki w Warszawie;
 • 2008 rok - Mateusz Śliwiński wraz z Martyną Skręta rozpoczynają prowadzenie działalności pod nazwą: Gospodarstwo Sadownicze "MAR-MAT" Mateusz Śliwiński w zakresie drobnej produkcji warzyw ozdobnych oraz roślin wysokoenergetycznych;
 • 2010 rok - rozwój zapotrzebowania na usługi ogrodnicze sprzyja powstaniu indywidualnej działalności gospodarczej pod nazwą: Firma Usługowa "MARGREEN" Mateusz Śliwiński;
 • 2013 rok - po konsultacjach z współpracownikami i pełnomocnikami postanowiono stworzyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: MARGREEN Mateusz Śliwiński Sp. z o.o. przejmując tym samym wszelkie prawa i obowiązki Firmy Usługowej "MARGREEM" Mateusz Śliwiński;
 • 2014 rok - utworzenie Biura MARGREEN Mateusz Śliwiński Sp. z o.o. w Warszawie;
 • 2016 rok - otworzenie nowego biura w centrum Skierniewic;
 • 2017 rok - uzyskanie certyfikatu zezwalającego na prowadzenie agencji zatrudnienia.

  Misja

  Firma Margreen Mateusz Śliwiński Sp. z o.o. zapewnia klientom dostęp do wysokiej klasy pracowników, pomocy w zakresie realizacji inwestycji oraz doradztwa inwestycyjnego.

Rodzaj działalności

pośrednik, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

MARGREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

ŁÓDŹ, ŁÓDŹ

NIP

8361858501
Copy

REGON

101702190
Copy

KRS

0000490128
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2017-02-22

Adres rejestrowy

ŁÓDŹ, ŁÓDŹ

Data rejestracji w KRS

2013-12-09

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2013-12-09

Sygnatura akt

LD.XX NS-REJ.KRS/31501/22/6

Strona WWW

http://www.margreen.pl/

Kody Pkd

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad

43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej

43.33.Z - Posadzkarstwo

43.34.Z - Malowanie i szklenie

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych


Niezarejestrowany

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
UDZIAŁOWCY
Antoni Konrad Urbaniak

60% 60 udziałów o wartości 3000 zł.

Mateusz Śliwiński

40% 40 udziałów o łącznej wartości 2000 zł

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2017 2018
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
1,7
3,8
121,1
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
1,1
1,6
39,7
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,2
0,3
45,4
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
1,4
1,9
40,7
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
119
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,6
0,3
-52,8
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,3
0,1
-55,3
EBITDA Opis wskaźnika
0,3
0,2
-32,1
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
1,2
1,8
51,3
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,3
0,1
-55,3
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,3
0,2
-37,8
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
120,8
37,1
-83,7
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
16,7
3,4
-13,3
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
17,4
18
0,6
Marża EBITDA Opis wskaźnika
20,2
6,2
-14
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
16,7
3,4
-13,3
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
183
124
-59
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,4
1,4
0
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2018 - 31-12-2018
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2018 - 31-12-2018
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2018 - 31-12-2018
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży