MAREK JAKUBOWSKI MJ CONSULTING
ul. Obywatelska 9/6, 02-409 Warszawa
NIP9481591320
TEL+48 509 277 360
Oceń firmę:
MAREK JAKUBOWSKI MJ CONSULTING
NIP9481591320
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

ul. Obywatelska 9/6, 02-409 Warszawa

Numer telefonu

+48 509 277 360

O Firmie

Początki firmy MJConsulting sięgają 1992 roku. Firma zajmuje się szeroko pojętym doradztwem ekonomiczno-finansowym. Współpracuje z zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów z wielu dziedzin m.in. finansów, zarządzania i informatyki. Obsługujemy klientów z terenu całej Polski bez względu na branżę.

Oferta

OFERUJEMY PROFESJONALNE USŁUGI DORADCZE DLA KLIENTÓW SEKTORA PRYWATNEGO I PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwa:

 • pomoc przy pozyskiwaniu finansowania (leasing, fundusze venture capital i private equity, fundusze unijne, fundusze norwerskie, ulga na badania i rozwój),
 • optymalizacja źródeł finansowania i zabezpieczeń,
 • doradztwo przy poszukiwaniu inwestora finansowego i z know-how,
 • sporządzanie biznes planów, projekcji finansowych wycen przedsiębiorstwa, studiów wykonalności przedsięwzięć oraz strategii umiędzynarodowienia,
 • organizacja i wspomaganie procesu umiędzynarodowienia działalności,
 • opracowywanie nowych modeli biznesowych,
 • organizacja i zarządzanie pracami badawczo–rozwojowymi (między innymi doradztwo w zakresie uruchomiania własnej działalności badawczo – rozwojowej wraz z prawidłowym zdefiniowaniem działań B+R, właściwą kwalifikacją kosztów, doradztwem w zakresie stworzenia dokumentacji technicznej i naukowej i wsparciem na każdym etapie procesu), nawiązywanie i nadzór nad współpracą z ośrodkami akademickimi i jednostkami naukowymi,
 • usługi z zakresu zarządzania strategicznego,
 • transakcje zakupu i sprzedaży firm,
 • obsługa rad nadzorczych (analizy ekonomiczno-finansowe,analizy rynku, analizy sprawozdań finansowych),
 • kompleksowe usługi w zakresie prowadzenia księgowości, obsługi kadrowo-płacowej.

Sektor publiczny:

 • analizy dochodów i wydatków, wieloletnie prognozy finansowe, diagnozy sytuacji finansowej,
 • strategie rozwoju i inne dokumenty planistyczne,
 • doradztwo w zakresie poszukiwania rozwiązań optymalizujących gospodarkę finansową,
 • doradztwo przy projektach w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP),
 • inne analizy ekonomiczne i finansowe,
 • fundusze unijne.

Start –up:

 • wybór optymalnej formy prawnej,
 • pomoc przy pozyskiwaniu finansowania (rynki kapitałowe, fundusze venture capital i private equity, fundusze unijne),
 • optymalizacja źródeł finansowania i zabezpieczeń,
 • doradztwo przy poszukiwaniu inwestora,
 • kompleksowe usługi w zakresie prowadzenia księgowości, obsługi kadrowo-płacowej.

Zarządzanie projektami (przedsiębiorstwa, start-up, sektor publiczny):

 • inicjowanie i definiowanie projektu,
 • organizacja zespołu projektowego,
 • planowanie i organizowanie wykonawstwa projektu,
 • planowanie struktury projektu,
 • planowanie terminów projektu,
 • planowanie zasobów projektu,
 • planowanie kosztów i budżetowanie projektu,
 • ewaluacja projektów.

Zarządzanie kredytami firm z sektora MSP:

 • analiza zadłużenia i propozycja rozwiązań,
 • optymalizacja kosztów kredytu,
 • ustalanie indywidualnego profilu ryzyka firmy,
 • negocjacje warunków kredytowych z bankami.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

MAREK JAKUBOWSKI MJ CONSULTING

Copy

NIP

9481591320
Copy

REGON

670104321
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Data rejestracji na ALEO.com

2017-08-07

Adres rejestrowy

ul. Obywatelska 9/6, 02-409 Warszawa

Przedsiębiorca

MAREK JAKUBOWSKI

Małżeńska wspólność majątkowa

Nie dotyczy

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

2007-10-08

Status

Aktywny

Kody Pkd

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację


Niezarejestrowany
Inne numery rachunków bankowych

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży