Malpa sp. z o.o.
Ul. M. Curie-Skłodowskiej 19 /3, 15-275 Białystok
NIP5423335704
TEL+48 500 543 487
Oceń firmę:
Malpa sp. z o.o.
NIP5423335704
KRS0000756428
Kapitał zakładowy50 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul. M. Curie-Skłodowskiej 19 /3, 15-275 Białystok

Numer telefonu

+48 500 543 487

O Firmie

Malpa Sp. z o.o. is the best solution solver, business partner and your guide in all main activities about outsourcing and outstaffing recruitment and selection, assessment, training and development, career management & HR consulting. We are proud to serve you with our wide range of services on the base of high quality and excellent performance!

Oferta

Our core competencies and passion are defined into services:

• Assistance in preparation of an effective resume (CV), the successful completion of the interview,

• Assisting companies in selecting the most efficient employees and talents (outsourcing and outstaffing services),

• Search for management staff, executive staff, headhunting,Information and consulting assistance on employment issues abroad,

• Career counseling and career coaching,

• Evaluation of competencies and motivation of potential candidates,

• Organizational consulting (diagnostics of employees and teams, building an assessment system, training and development, career management systems, building HR processes, diagnostics of corporate culture, relevant strategies and an action plan how to transform corporate culture, forming and developing the HR brand, diagnosing employee involvement, etc.)

• Training and development of personnel (online and offline activities in the following areas: management training, emotional intelligence, communication and influence, HR technology, personal efficiency, intellectual and entertaining games).

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

SZLACHTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. JULIANA TUWIMA 1/1 / 26, 15-746 BIAŁYSTOK

NIP

5423335704
Copy

REGON

381743898
Copy

KRS

0000756428
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2019-01-19

Adres rejestrowy

UL. JULIANA TUWIMA 1/1 / 26, 15-746 BIAŁYSTOK

Data rejestracji w KRS

2018-11-05

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2018-11-05

Sygnatura akt

RDF/337162/21/485

Kody Pkd

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

31 - Produkcja mebli

41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

43 - Roboty budowlane specjalistyczne

46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

49 - Transport lądowy oraz transport rurociągowy

66 - Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne

69 - Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe

77 - Wynajem i dzierżawa

78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej


Niezarejestrowany

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ZARZĄD
Vitalii Koval
Prezes Zarządu, 27 lat
UDZIAŁOWCY
Vitalii Koval

82% 410 (czterysta dziesięć) udziałów o łącznej wartości 41.000 (czterdzieści jeden tysięcy) złotych

Viktor Koval

18% 90 (dziewięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości 9.000 (dziewięć tysięcy) złotych

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020
tys zł
tys zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
21,5
21,5
0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
24,4
24,4
0
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
11,9
-7,5
-162,5
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
36,3
17
-53,3
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,1
0,2
65,4
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-19,4
-19,4
0
EBITDA Opis wskaźnika
-19,4
-19,4
0
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
36,3
17
-53,3
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-19,4
-19,4
0
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-19,4
-19,4
0
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-162,5
259,9
422,4
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-90,2
-90,2
0
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
32,8
-44
-76,8
Marża EBITDA Opis wskaźnika
-90,2
-90,2
0
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-90,2
-90,2
0
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
415
415
0
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,5
0,7
-0,8
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-0,1
-0,1
0
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz doc

01-01-2020 - 31-12-2020
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz xml
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży