Malborskie Centrum Rehabilitacji SUPERIUS P.W. Beton-MIX Sp z o.o.
Gen. Andersa 49, 82-200 Malbork
NIP5862077807
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Medycyna, farmacja i kosmetyki Usługi medyczne Fizjoterapia Profil firmy Malborskie Centrum Rehabilitacji SUPERIUS P.W. Beton-MIX Sp z o.o.
Malborskie Centrum Rehabilitacji SUPERIUS P.W. Beton-MIX Sp z o.o.
NIP5862077807
Kapitał zakładowy150 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Gen. Andersa 49, 82-200 Malbork

Strona internetowa

http://www.superius.pl

O Firmie

Nowoczesny ośrodek rehabilitacyjny i wyposażony zgodnie z najwyższymi światowymi standardami.

Unikalnym atutem naszej placówki jest ,,LOKOMAT", robot do reedukacji utraconej funkcji chodu. Sprzedajemy również produkty z seri OMEGA REGEN.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BETON MIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

MALBORK, MALBORK

NIP

5862077807
Copy

REGON

192646546
Copy

KRS

0000089854
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-03-14

Adres rejestrowy

MALBORK, MALBORK

Data rejestracji w KRS

2002-02-07

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2002-02-07

Sygnatura akt

GD.VII NS-REJ.KRS/10503/22/723

Strona WWW

http://www.superius.pl

Kody Pkd

09 - Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie

10 - Produkcja artykułów spożywczych

11 - Produkcja napojów

12.00.Z - Produkcja wyrobów tytoniowych

13 - Produkcja wyrobów tekstylnych

14 - Produkcja odzieży

15 - Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych

16 - Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli

19 - Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej

20 - Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

21 - Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

22 - Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

23 - Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

24 - Produkcja metali

25 - Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

31.0 - Produkcja mebli

32 - Pozostała produkcja wyrobów

36.00.Z - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

37.00.Z - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

38 - Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów

39 - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

42 - Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

43 - Roboty budowlane specjalistyczne

45 - Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi

46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

49 - Transport lądowy oraz transport rurociągowy

50 - Transport wodny

51 - Transport lotniczy

52 - Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

53 - Działalność pocztowa i kurierska

55 - Zakwaterowanie

56 - Działalność usługowa związana z wyżywieniem

64 - Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

65 - Ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego

66 - Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne

68 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

77 - Wynajem i dzierżawa

78 - Działalność związana z zatrudnieniem

79 - Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

80 - Działalność detektywistyczna i ochroniarska

81 - Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

82 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

85 - Edukacja

86 - Opieka zdrowotna

87 - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem

88 - Pomoc społeczna bez zakwaterowania

92.00.Z - Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi

93 - Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna

96.0 - Pozostała indywidualna działalność usługowa


Niezarejestrowany

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, A JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
UDZIAŁOWCY
Marek Tadeusz Kaźmierczak

14,92% 44 udziały o łącznej wartości 24.500,00 zł.

Piotr Rafał Szynkiewicz

51,19% 151 udziałów o łącznej wysokości 75.500 złotych

Włodzimierz Stanisław Smolnicki

33,9% 100 udziałów o łącznej wysokości 50.000,00 zł.

PROKURA
Włodzimierz Stanisław Smolnicki
łączna; prokurent uprawniony do składania w imieniu spółki wszelkich ośwaidczeń woli w zakresie przewidzianym w art. 109 z indeksem 1 § 1 kc działając łącznie z jednym z członków zarządu., 66 lat

Dotacje unijne

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży