LS LEX SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5 LIPCA 18A /12, 70-376 SZCZECIN
NIP8513170697
TEL+48 506 132 920
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Usługi dla firm Usługi finansowe i doradcze Doradztwo prawne Profil firmy LS LEX SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
LS LEX SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP8513170697
Kapitał zakładowy5 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

5 LIPCA 18A /12, 70-376 SZCZECIN

Numer telefonu

+48 506 132 920

O Firmie

,,LS Lex System Sp. z o.o.", jest spółką prawa handlowego, prezentującą innowacyjne podejście do usług prawniczych, których świadczenie oparte jest na podstawie ponad 20 letnich doświadczeń w świadczeniu tego typu usług, zebranych przez naszych partnerów.
Spółka zajmuje się przede wszystkim organizacją obsługi prawnej dla przedsiębiorców. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną i windykacyjną bieżącej działalności firm, świadczoną przez profesjonalne kancelarie adwokatów i radców prawnych, specjalizujących się w obsłudze prawnej zarówno małych, jak i potężnych przedsiębiorców.

Osobom prywatnym spółka oferuje profesjonalne doradztwo prawne, dochodzenie wszelkiego rodzaju roszczeń (w tym odszkodowań), finansując postępowanie sądowe bez pobierania od klientów zaliczek i rozliczając się po zakończeniu całego postępowania. Wszystkie czynności wymagające wiedzy prawnej dla naszych klientów wykonują sprawdzeni i doświadczeni fachowcy.

Współpracujemy z kilkoma profesjonalnymi kancelariami adwokatów i radców prawnych, wyspecjalizowanych w poszczególnych dziedzinach prawa.

Usługi świadczymy na terenie całej Polski. Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.

Oferta

Produkt ,,LS System dla Firm" zapewnia przede wszystkim stałą, kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, świadczoną według nowych standardów wprowadzonych przez Spółkę „LS Lex System” oraz jej partnerów. Wszystkie czynności wymagające wiedzy prawniczej, w ramach obsługi, wykonują kancelarie adwokackie oraz radców prawnych, co gwarantuje najwyższy poziom dbałości o interesy przedsiębiorców. Wybrana kancelaria wyznacza osobę odpowiedzialną za prowadzenie kontaktów roboczych z przedsiębiorcą, oraz jego pracownikami.

Nasze standardy zakładają prowadzenie obsługi tak, aby przedsiębiorca miał wrażenie, że ma zatrudnionego prawnika na etacie w swojej firmie – dlatego niezwykle istotne jest dla nas, aby prawnik znał przedsiębiorcę, jego przedsiębiorstwo oraz jego pracowników.
Obsługa jest kompleksowa – ustalone miesięczne wynagrodzenie obejmuje wszystkie czynności podejmowane na rzecz przedsiębiorcy, bez zwyżek i dopłat.

Uczestnicy „LS System dla Firm” uzyskują jednak znacznie więcej. Jako pierwsi na rynku zrozumieliśmy, iż właściwie prowadzona obsługa prawna powinna nie tylko maksymalnie zabezpieczać interesy naszych klientów, ale również dla nich zarabiać. Przedsiębiorca kiedy zatrudnia pracownika, myśli przede wszystkim, ile ten pracownik jest w stanie dla niego zarobić – nie tylko w znaczeniu pozyskania klientów, czy też sprzedaży towarów i usług, ale również w kategorii uzyskania oszczędności. Bieżąca obsługa prawna pozwala uniknąć kosztów i czasochłonnych sporów. „LS System dla Firm” pozwala jednocześnie zredukować koszty prowadzonej działalności oraz zawierać umowy z kontrahentami, którym przedsiębiorca (klient ,,LS Lex System") może zaufać.

Długoletnie doświadczenie naszych partnerów – adwokatów i radców prawnych, pozwoliło nam wypracować odpowiednie standardy obsługi prawnej. Doszliśmy do przekonania, iż obsługa prawna, już od początku realizacji przez naszego klienta danego projektu, powinna zakładać ewentualność konieczności dochodzenia roszczeń od jego kontrahenta, po zakończeniu prac. Dlatego też opracowaliśmy dwa systemy pracy z klientem – „monitoringu wierzytelności” oraz „ochrony projektów”.
Pierwszy system jest skierowany do klientów sprzedających usługi lub towary jednego gatunku, przy znacznej liczbie zawieranych umów, np. hurtownie, małe firmy budowlane, itp.
Drugi natomiast do przedsiębiorców osiągających dochody z umów realizowanych przez dłuższy czas, gdzie wynagrodzenie jest płatne dopiero po wykonaniu jakiegoś etapu, np. większych firm budowlanych, wykonujących zamówienia publiczne i podobnych.
Wdrożenie obu systemów obsługi rozpoczyna się od przygotowania zestawu dokumentów, którymi klient będzie się posługiwać przy prowadzonej działalności, a które mają za zadanie zabezpieczać jego interesy. W systemie ochrony projektów, przedsiębiorca uzyskuje fachową asystę w prowadzonych negocjacjach, a także pomoc prawnika w toku wykonywania umowy. Całość obsługi projektu jest ukierunkowana na zabezpieczenie roszczeń klienta względem jego kontrahenta głównego oraz ewentualnych podwykonawców. System monitoringu wierzytelności polega przede wszystkim na dochodzeniu roszczeń przysługujących klientowi, w realizacji przyjętej sekwencji, co ma na celu przeciwdziałanie nadmiernemu przeterminowaniu jego należności.

Współpraca z każdym klientem rozpoczyna się od przeprowadzenia w jego przedsiębiorstwie audytu prawnego, który polega na zweryfikowaniu jego obecnej sytuacji prawnej, zaznajomieniu się z używanymi przez niego dokumentami i stosunkami prawnymi, w których już się znajduje. Pozwala to nam poznać lepiej naszego klienta, ale przede wszystkim, spróbować „wyprostować” sytuację prawną, w której już jest (co w efekcie prowadzi do ułatwienia pracy prawnikowi,zmniejsza ilość godzin które musi przepracować prawnik nad sprawami naszego klienta - co redukuje koszty).

Zasadniczymi celami przeprowadzanego przez nas audytu prawnego są:
1. zabezpieczenie interesów Przedsiębiorcy jako pracodawcy – prawnik zweryfikuje dotychczas używane przez klienta „LS Lex System” wzorce umów o pracę, regulaminów oraz druków używanych w ramach prowadzonej działalności. W razie potrzeby, przygotuje dla klienta „LS Lex System” nowe wzory umów, regulaminów, czy też oświadczeń o wypowiedzeniu umowy. Sprawdzi również prawidłowość prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

2. zabezpieczenie środków trwałych klienta „LS Lex System” – polega na weryfikacji umów i formułowaniu wzorów dotyczących wykorzystywania środków trwałych takich
jak nieruchomości, pojazdy, maszyny produkcyjne, itp., w szczególności umów leasingu, dzierżawy, najmu, ale również umów serwisowych. ochrona praw na dobrach niematerialnych klienta „LS Lex System” – prawnik doradzi i sformułuje wzory pism potrzebnych do przeciwdziałania naruszania tajemnicy przedsiębiorstwa klienta „LS Lex System”, jego dóbr osobistych, a także przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji.

3. program dochodzenia odszkodowań należnych klienta „LS Lex System” – w trakcie audytu, „nasz” prawnik zweryfikuje wysokość dotychczas przyznanych klienta „LS Lex System” odszkodowań i prawidłowość postępowania towarzystw ubezpieczeniowych w toku postępowań likwidacyjnych. W razie takiej potrzeby, wyodrębni sprawy, w których możliwe jest uzyskanie dla klienta „LS Lex System” wyższego odszkodowania.

4. program wsparcia inwestycji Przedsiębiorcy – jeżeli klient „LS Lex System” prowadzi lub zamierza dopiero rozpocząć inwestycję, nasz prawnik zweryfikuje, czy interesy Przedsiębiorcy pozostają należycie zabezpieczone, ewentualnie ustali, jakie czynności należy podjąć, aby usunąć stwierdzone nieprawidłowości.

Audyt służy ocenie rzeczywistych potrzeb klienta „LS Lex System” w zakresie obsługi prawnej – pozwala nie tylko zweryfikować wstępnie założoną stawkę miesięcznego wynagrodzenia, ale również ustalić, jakie jeszcze produkty prawnicze należy wdrożyć w przedsiębiorstwie, aby klienta LS mógł spokojnie prowadzić biznes. Prawnik, na koniec audytu, sporządza sprawozdanie, na zasadach przyjmowanych dla opinii prawnej, w którym również formułuje zalecenia. Może, na przykład, zalecić wprowadzenie:
– systemu ochrony danych osobowych, lub
– systemu odpowiedzialności materialnej pracowników, lub
– weryfikację stosowanych wzorców umownych w aspekcie postanowień niedozwolonych w stosunkach prawnych z konsumentami.

Bieżąca obsługa prawna działalności naszych klientów odbywa się na zasadzie „asysty prawnej”. Oznacza to tyle, że obsługa prawna działalności klienta „LS Lex System” podąża równolegle za interesami klienta „LS Lex System”. „Nasz” prawnik jest dostępny przez cały czas do dyspozycji klienta „LS Lex System”, tak aby klient „LS Lex System” mógł korzystać z jego rady przy podejmowaniu każdej decyzji biznesowej i tak, aby mógł zawsze właściwie zareagować, gdyby bieżące interesy klienta „LS Lex System” nie szły po jego myśli.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

LS LEX SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. LEOPOLDA OKULICKIEGO 52 / 5, 72-009 POLICE

NIP

8513170697
Copy

REGON

321411275
Copy

KRS

0000506312
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2018-09-29

Adres rejestrowy

UL. LEOPOLDA OKULICKIEGO 52 / 5, 72-009 POLICE

Data rejestracji w KRS

2014-04-16

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2014-04-16

Sygnatura akt

SZ.XIII NS-REJ.KRS/6395/21/628

Kody Pkd

69.10.Z - Działalność prawnicza

45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza

63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane


Niezarejestrowany
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI PRZEZ INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
ZARZĄD
Tomasz Ciesielski
Prezes Zarządu, 38 lat
UDZIAŁOWCY
Tomasz Ciesielski

50% 50 udziałów o łącznej wartości 2.500,00 zł.

Zbigniew Kazimierz Kasprzewski

50% 50 udziałów o łącznej wartości 2.500,00 zł.

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2017 2018
tys zł
tys zł
%
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
42,3
25,3
-40,1
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-67,8
-52,3
22,8
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-68,3
-52,3
23,3
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2019 - 31-12-2019
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2019 - 31-12-2019
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2019 - 31-12-2019
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży