Logopak East sp. z o.o.
Serwituty 23, 02-233 Warszawa
NIP1230005510
Oceń firmę:
Logopak East sp. z o.o.
NIP1230005510
KRS0000240550
Kapitał zakładowy2 650 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Serwituty 23, 02-233 Warszawa

Strona internetowa

http://logopakeast.pl

O Firmie

Produkty firmy Logopak są na rynku Polskim dostępne już o 1997 roku. Nasza firma jest oficjalnym przedstawicielem niemieckiego producenta systemów druku i naklejania etykiet – Logopak Systeme, nie tylko na terenie Polski, ale również w sąsiadujących krajach Europy Środkowej i Wschodniej.
Główną dziedziną działalności naszej firmy jest znakowanie produktów i towarów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu możemy Państwu zaproponować doskonałe rozwiązania które będą dopasowane do potrzeb i spełniały oczekiwania.

Nasza oferta dla logistyki obejmuje między innymi:

- systemy druku i naklejania etykiet (etykieciarki, drukarki do etykiet samoprzylepnych)
- oprogramowanie służące do śledzenia produkcji i efektywnego zarządzania magazynem,
- terminale radiowe oraz sieć radiową (przemysłowe terminale radiowe, urządzenia mobilne do magazynu, czytniki kodów kreskowych, sieci radiowe)

Zachęcamy również do zapoznania się z naszą drugą linią produktową którą stanowią specjalistyczne urządzenia do detekcji ciał obcych występujących w różnych produktach, m.in. żywnościowych.

Komponując ofertę firmy, sięgnęliśmy po najnowocześniejsze możliwości w zakresie technologii, pozwalające dostarczać naszym Klientom produkty na miarę ich oczekiwań.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

LOGOPAK EAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. SERWITUTY 23, 02-233 WARSZAWA

NIP

1230005510
Copy

REGON

002156226
Copy

KRS

0000240550
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2018-10-09

Adres rejestrowy

UL. SERWITUTY 23, 02-233 WARSZAWA

Data rejestracji w KRS

2005-09-01

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2005-09-01

Sygnatura akt

RDF/420748/22/219

Strona WWW

http://logopakeast.pl

Kody Pkd

26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

26.11.Z - Produkcja elementów elektronicznych

33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn

33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: 1)CZŁONEK ZARZĄDU - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, 2)DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
ZARZĄD
Marek Jacek Marzec
Członek Zarządu, 71 lat
UDZIAŁOWCY
LOGOPAK SYSTEME GMBH & CO KG

99,9% 26500 udziałów o łącznej wysokości 1325000,- złotych

0,1% 26.500 udziałów o łącznej wartości 1.325.000,00 złotych

PROKURA
Ewa Małgorzata Marzec
samoistna, 73 lata
Aleksandra Maja Celuch
samoistna, 41 lat
Michał Robert Celuch
samoistna, 40 lat

Sprawozdanie zarządu z działalności za 2019 rok

Pobrane ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2019 ROK

FIRMY Logopak East Spółka z o.o.


Niniejsze sprawozdanie, które Zarząd sporządza na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 września

1994 roku o rachunkowości, obejmuje istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej

Firmy Logopak East Spółka z o o., zwana dalej Spółką.


Firma Logopak East Spółka z o.o. istnieje na rynku gospodarczym od 01 kwietnia 2008 roku.

Obecnie właścicielami Logopak East Spółka z o.o. są Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „EWA-

BIS" Spółka z o.o., które posiada 26.500 udziałów o wartości 1.325.000,00 złotych i firma Logopak

Systeme GmbH&Co KG, która również posiada 26.500 udziałów o wartości 1.325.000 złotych. Zmiany

właścicielskie miały miejsce w 2011 roku - firma Logopak Systeme, której właścicielem był Chris

Hastings-Long została przekształcona w firmę Logopak Systeme GmbH&Co KG, a następnie

sprzedana spółce Possehl, która jest częścią międzynarodowego koncernu.

Na koniec 2019 roku Spółka reprezentowana była przez:

1. Marek Marzec — Członek Zarządu (Zarząd Spółki).

2. Ewa Marzec — prokurent.


Działalność, którą prowadzi Spółka, jest sklasyfikowana w PKD pod numerem 4666Z, a konkretnie jest

to branża urządzeń znakujących.

Sprzedawane maszyny znajdują szczególne zastosowanie w szybko rozwijającym się sektorze

trwałego znakowania produktów i opakowań. Ponadto znakowanie ma istotne znaczenie w trudnej

dyscyplinie, jaką jest logistyka, która jest bardzo mocno skomputeryzowana. To głównie znakowanie

palet i małych opakowań zbiorczych jest w wielu branżach bardzo dynamicznie rozwijającym się

kierunkiem, bez którego bardzo trudno wyobrazić sobie magazynowanie, transport i identyfikację

produktu. Spółka sprzedaje również terminale radiowe, drukarki Zebra oraz różne urządzenia

powiązane z systemami identyfikacji produktów, sama tworzy oprogramowanie magazynowe i

specjalistyczne oprogramowanie dedykowane. Ponadto powstał dział kontroli jakości produktów,

oferujący doradztwo i sprzedaż urządzeń do wykrywania zanieczyszczeń w produktach z

wykorzystaniem technologii X-ray lub pola magnetycznego.

Najnowszymi produktami w ofercie są wagi dynamicznie, które współpracują z systemami detekcji

ciał obcych, dzięki czemu nasze rozwiązania są kompleksowe.


Działalność gospodarczą Spółka prowadzi w budynku biurowym, którego jest właścicielem.

Powierzchnia użytkowa budynku zajmowanego przez Spółkę wynosi 1371 m2. W tej powierzchni

Spółka wykorzystuje magazyn o powierzchni 93 m2 oraz część pomieszczeń biurowo-produkcyjnych.

Oddanie inwestycji do użytku zbiegło się z podjęciem decyzji o tym, że część pomieszczeń biurowych i

magazynowych przeznaczona będzie pod najem. Decyzja ta powoduje racjonalne zarządzanie

kosztami stałych przyłączy tzw. mediów oraz wydatków na konserwację i w ten sposób utrzymanie

obiektu jest na wysokim poziomie.


Spółka prowadzi działalność produkcyjną — produkcję etykiet samoprzylepnych. Zwiększający się

asortyment etykiet jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku.


Od 2010 roku Spółka prowadzi naprawę głowic drukujących maszyn Logopak i wciąż rozwija tę część

biznesu.

Od roku 2014 firma wprowadziła do swojego port folio nowy produkt — urządzenie X-ray firmy

Mekitec przeznaczone do wykrywania zanieczyszczeń w produktach, którego sprzedaż rośnie

w ostatnich latach. W 2016 r. oferta została uzupełniona o detektory metali firmy Fortress

Technology oraz systemy kontroli wagi produktu firmy Packital, które można zintegrować

z detektorami. W roku 2017 zostały sprzedane i zainstalowane pierwsze urządzenia tego typu.


W roku 2018 spółka uzupełniła portfolio produktów o wagi dynamiczne produkcji włoskiej firmy Dini

Argeo. W roku 2019 została również nawiązana współpraca z koreańskim producentem systemów

X-ray, firmą Xavis CO. Ltd. Rozwój asortymentu wpłynął na wzrost liczby realizowanych projektów

i potrzebę zwiększenia zatrudnienia, zwłaszcza w dziale technicznym.


Spółka działa nie tylko na terenie Polski. Na rynka zagranicznych w 2019 roku działała poprzez stale

rozbudowywaną sieć partnerów w takich krajach, jak: Rosja, Czechy i Słowacja, Rumunia.


Spółka zakończyła rok finansowy 2019 zyskiem netto w wysokości 1 076 025,70 zł i bilansem

o sumie po stronie aktywów i pasywów równej 11 506 617,20 zł.


Warszawa, dnia 15.06.2020


Członek Zarządu

Marek MarzecDane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
16,9
17,2
19
10,3
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
3,5
5,1
5,4
6,6
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
8
9,3
10,9
17,3
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
11,5
14,4
16,3
13,5
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,2
3
3
-1,7
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,2
0,2
0,2
2,6
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
1,3
1,6
1,9
17,5
EBITDA Opis wskaźnika
1,7
2
2,1
8,3
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
1,1
1,3
1,6
24,8
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
5,5
8,5
10,6
25,4
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
1,5
1,7
1,9
9
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
13,4
13,9
14,7
0,8
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
6,4
7,5
8,4
0,9
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
69,5
64,5
66,7
2,2
Marża EBITDA Opis wskaźnika
9,9
11,4
11,2
-0,2
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
7,9
9,2
9,8
0,6
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
46
75
63
-12
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,9
1,9
2,2
0,3
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
0,2
-0,5
-0,8
-0,3
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży